Temel yas unsurlarının türkçe uyarlamasının geçerlik ve güvenirlik çalışması
T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL YAS UNSURLARININ TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ziraat Mühendisi Rabia İclal Öztürk PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet Yücel Ağargün
VAN-20071. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEMEL YAS UNSURLARININ TÜRKÇE UYARLAMASININ GEÇERLİK VE GÜVENİRLİK ÇALIŞMASI
Ziraat Mühendisi Rabia İclal Öztürk PSİKİYATRİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Mehmet Yücel Ağargün
VAN-2007

İlgili Kaynaklarsingle.php