Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi erişkin yoğun bakım ünitesinde en sık görülen mikroorganizmalar ve direnç paternleri


T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN SIK GÖRÜLEN
MİKROORGANİZMALAR VE DİRENÇ PATERNLERİ
Hemşire Meltem HÖL KILINÇ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
VAN-2010 I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T.C. YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
TEPECİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ERİŞKİN YOĞUN BAKIM ÜNİTESİNDE EN SIK GÖRÜLEN
MİKROORGANİZMALAR VE DİRENÇ PATERNLERİ
Hemşire Meltem HÖL KILINÇ MİKROBİYOLOJİ ANABİLİM DALI
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Yrd. Doç. Dr. Hüseyin GÜDÜCÜOĞLU
VAN-2010 I

İlgili Kaynaklarsingle.php