Terörün sosyo-ekonomik gelişme üzerindeki olumsuz etkileri: Karşılaştırmalı Diyarbakır örneği


T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI
TERÖRÜN SOSYO-EKONOMİK GELİŞME ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ:
KARŞILAŞTIRMALI DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan MUSTAFA VURAL
Tez Danışmanı YRD. DOÇ. DR. MEHMET DİKKAYA
KARS-Temmuz 20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

lisans
yüksek
üniversitesi
bilim
tezi
sosyal


1. SAYFA ICERIGI

T.C. KAFKAS ÜNİVERSİTESİ
SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANA BİLİM DALI
TERÖRÜN SOSYO-EKONOMİK GELİŞME ÜZERİNDEKİ OLUMSUZ ETKİLERİ:
KARŞILAŞTIRMALI DİYARBAKIR ÖRNEĞİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
Hazırlayan MUSTAFA VURAL
Tez Danışmanı YRD. DOÇ. DR. MEHMET DİKKAYA
KARS-Temmuz 2006

İlgili Kaynaklar
single.php