Thymoquinon’un deneysel astım modelinde antiastmatik etkisinin araştırılması


diğer hayvan tüylerine, polenlere ve diğer allerjenlere belirli bir yoğunlukta ve sürede maruz kalınması, allerjenlerin antijen sunan hücreler tarafından sitokinlerin salınmasına neden olur. Bu sitokinler mukozal infiltrasyon yoluyla giren bu allerjenlere karşı IgE yapımı gibi proinflamatuvar süreci başlatırlar ve inflamatuar plazma hücreleri, mast hücreleri ve eozinofillerin aktivasyonuna neden olurlar. Kişi bir kez duyarlılaştıktan sonra allerjenler sonraki her karşılaşmada, astım belirtileri ile sonuçlanan alerjik olaylar zinciri tetiklemiş olur (9, 10). Solunum yolunun kronik inflamasyonu olan astım, birçok yapısal ve inflamatuvar hücrenin aktivasyonunu gerektirmektedir. Bütün bu hücrelerin salgıladığı, inflamatuvar medyatörler, sonuçta astımın tipik patofizyolojik değişikliklerini meydana getirmektedir. Astım çalışmaları sonucu 50 den fazla medyatör tanımlanmıştır (11).
Bazı bitkiler veya onların saflaştırılmış bileşenleri yıllardan beri halk arasında tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Şimdilerde de klasik ilaçla tedavilerde yan etkilerin çok fazla ortaya çıkması ve sentetik ürünlerin maliyetinin yüksek olması sebebiyle, bitkisel kaynaklı ilaçların araştırılmasına ve tedaviye katkıda bulunmaları için üzerlerinde fazlaca çalışma yapılmasına yol açmıştır. İşte bu amaçla; NS bitkisinin tohumlarından elde edilen yağın ve/veya içindeki bileşenlerin üzerinde 1959dan bu yana 150den fazla çalışma yapılmıştır. Bu bitkinin tohumlarından elde edilen yağın içindeki etken maddeler ve onların izole bileşenleri antioksidan, antiinflamatuvar, antikanser, antimikrobiyal, immunomodulatör özelliklerinden dolayı araştırılmakta ve çalışmalara devam edilmektedir. Çeşitli hipotezler öne sürülmesine rağmen, bu etkilerin hangi mekanizmalarla oluştuğu henüz kesinlik kazanmamıştır (12). Eozinofillerin, astımda en önemli efektör hücre olduklarına inanılır. Eozinofiller gerek granüllerinde depolanmış, gerekse membranlarından salıverilen medyatörleri aracılığıyla astmatik inflamasyonda rol oynarlar (13, 14). Dolaşımdan solunum yollarına geçen eozinofilller aktive olduğunda çeşitli enzim, protein ve medyatörler salgılayarak doku hasarına neden olurlar. Epitel bütünlüğünün bozulması astımlı hastalarda solunum yolu aşırı duyarlılığının artmasına ve
215. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Allerjik rinit ve/veya astımlı çocuklarda yoğunlaştırılmış nefes havasında oksidatif belirteçlerin tayini - Sayfa 38
24 yollarında bronkokonstriksiyon cevabının oluşmasıyla ilgilidir ve belirli bir klinik kanıtı bulunamamıştır (84). Astım da allerjik rinit gibi çeşitli inflamatuvar hücrelerin ve birçok medyatörün rol oynadığı karakteristik fizyopatolojik değişikliklerle seyreden inflamatuvar bir hava yolu hastalığıdır. Astımda da benzer şekilde mast hücreleri, lenfosit ve eozinofillerden zengin bir inflamasyon...
Astım modeli oluşturulan farelerde partenolitin akciğer histolojisi üzerine etkinliğinin değerlendirilmesi - Sayfa 14
1.GİRİŞ ve AMAÇ Astım, gelişmiş ülkelerde prevalansı oldukça yüksek düzeylere ulaşmış, gelişmekte olan ülkelerde de görülme sıklığı giderek artan, önemli morbiditeye neden olan bir hastalıktır. Kronik inflamatuvar bir hastalık olan astım, havayollarında bronşiyal aşırı duyarlılık ve geri dönüşümlü havayolu obstrüksiyonu ile karakterize olup, tekrarlayan hışıltı, nefes darlığı, öksürük gibi sempto...

15. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

neden
astım
olan
yolu
hücreler
hücre


15. SAYFA ICERIGI

diğer hayvan tüylerine, polenlere ve diğer allerjenlere belirli bir yoğunlukta ve sürede maruz kalınması, allerjenlerin antijen sunan hücreler tarafından sitokinlerin salınmasına neden olur. Bu sitokinler mukozal infiltrasyon yoluyla giren bu allerjenlere karşı IgE yapımı gibi proinflamatuvar süreci başlatırlar ve inflamatuar plazma hücreleri, mast hücreleri ve eozinofillerin aktivasyonuna neden olurlar. Kişi bir kez duyarlılaştıktan sonra allerjenler sonraki her karşılaşmada, astım belirtileri ile sonuçlanan alerjik olaylar zinciri tetiklemiş olur (9, 10). Solunum yolunun kronik inflamasyonu olan astım, birçok yapısal ve inflamatuvar hücrenin aktivasyonunu gerektirmektedir. Bütün bu hücrelerin salgıladığı, inflamatuvar medyatörler, sonuçta astımın tipik patofizyolojik değişikliklerini meydana getirmektedir. Astım çalışmaları sonucu 50 den fazla medyatör tanımlanmıştır (11).
Bazı bitkiler veya onların saflaştırılmış bileşenleri yıllardan beri halk arasında tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Şimdilerde de klasik ilaçla tedavilerde yan etkilerin çok fazla ortaya çıkması ve sentetik ürünlerin maliyetinin yüksek olması sebebiyle, bitkisel kaynaklı ilaçların araştırılmasına ve tedaviye katkıda bulunmaları için üzerlerinde fazlaca çalışma yapılmasına yol açmıştır. İşte bu amaçla; NS bitkisinin tohumlarından elde edilen yağın ve/veya içindeki bileşenlerin üzerinde 1959dan bu yana 150den fazla çalışma yapılmıştır. Bu bitkinin tohumlarından elde edilen yağın içindeki etken maddeler ve onların izole bileşenleri antioksidan, antiinflamatuvar, antikanser, antimikrobiyal, immunomodulatör özelliklerinden dolayı araştırılmakta ve çalışmalara devam edilmektedir. Çeşitli hipotezler öne sürülmesine rağmen, bu etkilerin hangi mekanizmalarla oluştuğu henüz kesinlik kazanmamıştır (12). Eozinofillerin, astımda en önemli efektör hücre olduklarına inanılır. Eozinofiller gerek granüllerinde depolanmış, gerekse membranlarından salıverilen medyatörleri aracılığıyla astmatik inflamasyonda rol oynarlar (13, 14). Dolaşımdan solunum yollarına geçen eozinofilller aktive olduğunda çeşitli enzim, protein ve medyatörler salgılayarak doku hasarına neden olurlar. Epitel bütünlüğünün bozulması astımlı hastalarda solunum yolu aşırı duyarlılığının artmasına ve
2

İlgili Kaynaklarsingle.php