Thymoquinon’un deneysel astım modelinde antiastmatik etkisinin araştırılması


KAYNAKLAR (devam ediyor)
105) Valacer D.J. New treatments for asthma: the role of leukotriene modifier agents. J Natl Med Assoc. 1999 Aug;91(8 ):26-39.
106) Bisgaard H. Leukotriene modifiers in pediatric asthma management. Pediatrics. 2001 Feb;107(2):381-90.
107) Chung K.F. Other mediator receptor antagonists.In: Barnes BJ Grunstein MM, Leff AR, Woolcock. A.J. Asthma Lippincott Raven Publishers New York 1997:1737-54.
108) Shi H., Yokoyama A., Kohno N. Effect of tromboxane A2 inhibitors on allergic pulmonary inflammation in mice. Eur Respir J 1998;11:624-9.
109) Anderson G.P. Development of new anti-asthma drugs.In:Barnes B.J., Grunstein M.M., Leff A.R.Woolcock A.J.Asthma. Lippincott Raven Publishers New York .1997:1707-29.
110) Toraks Dergisi. Astım Tedavisinde Yenilikler ve Lökotrien Antagonistleri . Ağustos 2000 Agu;1(2):58-68.
111) Türktaş H., Türktaş İ. Astım. Bozkır matbaacılık Ankara 1998.
112) Walker C. Immunomodulators. In:Barnes B.J., Grunstein M.M.,Leff A.R., Woolcock A.J.Asthma.Lippincott Raven Publishers New York 1997:1785-803.
113) Wenzel S.E. New approaches to anti-inflammatory therapy for asthma.Am J Med.1998;104:287-300.
6578. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Astımlı hastalarda sinonazal patolojilerin değerlendirilmesi - Sayfa 97
15. Stammberger H., Posavuetz W.. Functional endoscopic sinüs surgery. Concept, indications and results of the Messerklinger technique. Eur. Arch. Otorhinolaryngol., 247: 63-76, 1990. 16. Zinreich S.J., Kennedy D.W., Rosenhaum A.E., Gayler B.W., Kumar A.J., Stammberger H.. Paranasal sinuses: CT imaging requirements for endoscopic surgery. Radiology, 163: 769-775, 1987. 17. Miller S., Buse W.W., ...
Yenidoğan döneminde solunum sıkıntısı nedeniyle yatarak izlenen hastaların okul öncesi dönemde atopiye yatkınlıkları ve pulmoner prognozları - Sayfa 76
94. Piper PJ. Formations and actions of leukotriens. Physiol Rev 1984; 64: 744. 95. Piper PJ, Samhuon MN. Leukotriens. Br Med Bull 1987;43:297. 96. Wei H, Zhang J, Xiao W, Feng J, Sun R, Tian Z. Involvement of human natural killer cells in asthma pathogenesis: natural killer 2 cells in type 2 cytokine predominance. J Allergy Clin Immunol 2005; 115: 841-7. 97. Ricciardolo FL, Sterk PJ, Gaston B,...
İlköğretim çağındaki çocuklarda astım ve oezite arasındaki ilişki - Sayfa 98
20. Pearce N, Douwes J. The global epidemiology of asthma in children. Int J Tuberc Lung Dis 2006; 10: 125-32. 21. Uyan AP. Çocukluk çağında astım. Temel Klinik Pediatrik Bilimler, Pediatrik Astım Özel Sayısı 2009; 5: 1-5. 22. Türktaş İ. Çocukluk Astımında Tanı. Çocuk Göğüs Hastalıkları, İstanbul, 2007; 12: 77-90. 23. Dağlı E, Başaran M, Hayran O, Kurtulan E, Sağlam H, Alacal K. Prevalence of a...

78. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

asthma
respir
leff
lippincott
raven
grunstein


78. SAYFA ICERIGI

KAYNAKLAR (devam ediyor)
105) Valacer D.J. New treatments for asthma: the role of leukotriene modifier agents. J Natl Med Assoc. 1999 Aug;91(8 ):26-39.
106) Bisgaard H. Leukotriene modifiers in pediatric asthma management. Pediatrics. 2001 Feb;107(2):381-90.
107) Chung K.F. Other mediator receptor antagonists.In: Barnes BJ Grunstein MM, Leff AR, Woolcock. A.J. Asthma Lippincott Raven Publishers New York 1997:1737-54.
108) Shi H., Yokoyama A., Kohno N. Effect of tromboxane A2 inhibitors on allergic pulmonary inflammation in mice. Eur Respir J 1998;11:624-9.
109) Anderson G.P. Development of new anti-asthma drugs.In:Barnes B.J., Grunstein M.M., Leff A.R.Woolcock A.J.Asthma. Lippincott Raven Publishers New York .1997:1707-29.
110) Toraks Dergisi. Astım Tedavisinde Yenilikler ve Lökotrien Antagonistleri . Ağustos 2000 Agu;1(2):58-68.
111) Türktaş H., Türktaş İ. Astım. Bozkır matbaacılık Ankara 1998.
112) Walker C. Immunomodulators. In:Barnes B.J., Grunstein M.M.,Leff A.R., Woolcock A.J.Asthma.Lippincott Raven Publishers New York 1997:1785-803.
113) Wenzel S.E. New approaches to anti-inflammatory therapy for asthma.Am J Med.1998;104:287-300.
65

İlgili Kaynaklarsingle.php