T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU
YAĞ KOMPOZİSYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan DOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ- 2007
I1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Herbaryumu'ndaki (ANK) Iridaceae familyasının revizyonu ve veritabanının hazırlanması - Sayfa 175
ANK HERBARYUMU 1 Crocus kotschyanus C. Koch subsp. kotschyanus Lokalite: B7 Tunceli: Munzur Dağ, Ovacık, Ca: 2700 m. Toplayıcı ve Tarih: Davis & Hedge, 17.07.1957. Teşhis Eden: Davis & Hedge. Demirbaş No: 31243 2 Crocus kotschyanus C. Koch subsp. kotschyanus Lokalite: C5 Adana: Karsantı, Hızar yaylası, kalker anakaya, Ca: 1230 m. Toplayıcı ve Tarih: E. Yurdakulol, 29.10.1972. Teşhis Eden: E. Yurd...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kotschyanus
uçucu
thymus
glabrescens
özellikleri
varyetenin


1. SAYFA ICERIGI

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU
YAĞ KOMPOZİSYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan DOĞAN YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
ELAZIĞ- 2007
I

İlgili Kaynaklarsingle.php