Hipokrat ve Dioscoridesin eserlerinde bulunan Thymus türleri Akdeniz bölgesinde tıbbi olarak kullanılan ilk bitkilerdendir. Thymuslardan elde edilen uçucu yağları eski Mısırlılar mumyalamada kullanmışlardır. Yunanlılar enfeksiyon hastalıkların da fümigatör olarak bu bitki drogunu kullanmıştır. Ayrıca baharat olarak da kullanılmıştır.
Cins üzerinde araştırma yapan bazı sistematikçiler Afrika, Avrupa ve Asyanın ılıman kuşağında yetişen 300400 kadar tür tanımlarlar. Bazıları ise bu türlerin çoğunun Thymus serphyllum L.nin infraspesifik (tür içi) taksonları olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar [5].
Thymus türleri, Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yoğun olmak üzere, tüm Asya ve Avrupa kıtalarında ve Kuzey Afrikada yetişmektedir. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa, Cezayir, Tunus, İsrail, Türkiye, İran ve Rusyada yaygındır. Az da olsa Amerika kıtasında da vardır. Elde edilen kaynaklara göre Kuzey Amerikada 5 türü (T. capitatus Hoffmg.& Link, T. pannonicus, All., T. praecox Opiz, T. pulegioides L., T. vulgaris L.) bulunmaktadır [6]. T.vulgaris doğal olmayıp kültürü yapılmaktadır.
Türlerinin yayılış alanının en uç noktaları olan Asyanın doğusuna doğru tür sayısı azalmaktadır. Japonyada 1 tür, Çinde 12 tür [7], Pakistanda 1 tür [8] bulunmaktadır. Kuzey Amerika hariç, batıda en uç noktada Makaronezya dır (Kanarya, Maderia ve Azor adaları). Kuzeyde en uç nokta Grönland, Avrupanın Kuzeyi ve Sibiryadır. Güneyde ise Sahra çölünün kuzeyinde (Fas, Tunus, Cezayir, Libya), Sina yarımadası ve Arabistan dağlarında bulunmaktadır. Güneyde en uç yayılma alanı Etiopya ve Eritredir. Bu ülkelerde iki tür, T. serrulatus Hochst ex Benth. ve T. schimperi Ronniger, izole durumda bulunmakta olup, Afrikanın tropikal kesimlerinde yetişmemektedir. Ancak Thymus vulgarisin kültürünün yapıldığı bilinmektedir [9]. Kültürü yapılan bazı ülkelerde doğalaşmış olarak yetişmektedir. Örneğin, T. serpillum ve T. pulegiodes Kanadada, T. vulgaris Şilide, T.pulegioides ve T. vulgaris Yeni Zelandada yetişmektedir [4]. Thymus L. (Lamiaceae) cinsi Türkiyede 24ü endemik olmak üzere 41 tür ile temsil edilmektedir [10].
Thymus türleri, Türkiyede kekik olarak bilinir ve onların kurutulmuş otsu kısımları, bitki çayı, baharat ya da halk tıbbında kullanılır [10]. Thymus cinsinin uçucu yağlarının infraspesifik çeşitliliği yaygınca kabul edilir [11]. İran-Turan elementi olarak Doğu Anadoluda yayılış gösterirler. Genel dağılımına baktığımızda İran-Irakta yayılış gösterdiği tespit edilmiştir [3].
Thymus cinsinin genel özelliklerine bakıldığında; yastık oluşturan, tabanda odunlu küçük çalımsı ya da sürünücü otsu bitkiler, sürünücü gövdeler genellikle verimsiz, bazen uçta çiçek dalları ile sonlanır, bu gövdelerden verimli dik gövdeler çıkar. Yaprak ayasının kenarları tam, revulat ya da değil, sapsız ya da kısa saplı, çoğunlukla saptan ayanın kenarlarına doğru
210. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı origanum türleri ve biyoaktif bileşenlerinin fonksiyonel özelliklerinin incelenmesi. - Sayfa 11
1. GİRİŞ Lamiacaea (=Labiatae) familyası baharat, halk ilacı ve koku kaynağı olarak kullanılan pek çok aromatik bitkiyi içeren bir familyadır. Bu familyada 200 cins ve 3300 tür bitki yer alır (Werker ve Ravid 1985). Antioksidan özellik gösteren birçok bitki ve baharat Lamiacae familyasına aittir. Lamiacaea familyasına ait cinsler özellikle terpenik bileşikleri, (mono, di, triterpenler) flavonoid,...
Edirne çevresindeki Oxalis L. türlerinin morfolojik, anatomik ve karyolojik özellikleri - Sayfa 17
4 2.2. Oxalis L. Cinsinin Özellikleri Oxalis L. cinsi dünyada geniş bir yayılış göstermekte ve 575 türle temsil edilmektedir. Özellikle Güney Amerika ve Güney Afrika’da geniş bir alana yayılmışlardır. Geniş sıcaklık aralığında dağılım gösterirler. (Woodson vd. 1980). Çok yıllık otlardır. Bulblara veya sürünücü gövdeye sahiplerdir. Türkiye’deki Oxalis cinsine ait tüm türlerin yaprakları üçlüdür. ...
Türkiye'de yayılış gösteren endemik Stachys pumila Banks & Sol. ve Stachys citrina Boiss. & Heldr. türleri üzerine karşılaştırmalı anatomik ve - Sayfa 11
1. GİRİŞ Türkiye, tür sayısı bakımından ılıman kuşakta bulunan ülkeler arasında dünyanın en zengin floraya sahip ülkeleri arasında bulunmaktadır (Akman, 1993). Anadolu, endemik bitkiler ve geniş yayılışlı bitkiler açısından, doğal olarak yayılış gösterdiği endemik bitkilerin zengin olarak bulunduğu bir bölgedir. Türkiye'de 12000'i aşkın iletim demetli bitki türü bulunmaktadır. Bu türlerden yaklaş...

10. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

özellikle
yayılış
cinsi
bitki
cins
bitkiler


10. SAYFA ICERIGI

Hipokrat ve Dioscoridesin eserlerinde bulunan Thymus türleri Akdeniz bölgesinde tıbbi olarak kullanılan ilk bitkilerdendir. Thymuslardan elde edilen uçucu yağları eski Mısırlılar mumyalamada kullanmışlardır. Yunanlılar enfeksiyon hastalıkların da fümigatör olarak bu bitki drogunu kullanmıştır. Ayrıca baharat olarak da kullanılmıştır.
Cins üzerinde araştırma yapan bazı sistematikçiler Afrika, Avrupa ve Asyanın ılıman kuşağında yetişen 300400 kadar tür tanımlarlar. Bazıları ise bu türlerin çoğunun Thymus serphyllum L.nin infraspesifik (tür içi) taksonları olarak değerlendirilmesi gerektiğini savunmaktadırlar [5].
Thymus türleri, Akdeniz fitocoğrafik bölgesinde yoğun olmak üzere, tüm Asya ve Avrupa kıtalarında ve Kuzey Afrikada yetişmektedir. Özellikle İspanya, Portekiz, Fransa, Cezayir, Tunus, İsrail, Türkiye, İran ve Rusyada yaygındır. Az da olsa Amerika kıtasında da vardır. Elde edilen kaynaklara göre Kuzey Amerikada 5 türü (T. capitatus Hoffmg.& Link, T. pannonicus, All., T. praecox Opiz, T. pulegioides L., T. vulgaris L.) bulunmaktadır [6]. T.vulgaris doğal olmayıp kültürü yapılmaktadır.
Türlerinin yayılış alanının en uç noktaları olan Asyanın doğusuna doğru tür sayısı azalmaktadır. Japonyada 1 tür, Çinde 12 tür [7], Pakistanda 1 tür [8] bulunmaktadır. Kuzey Amerika hariç, batıda en uç noktada Makaronezya dır (Kanarya, Maderia ve Azor adaları). Kuzeyde en uç nokta Grönland, Avrupanın Kuzeyi ve Sibiryadır. Güneyde ise Sahra çölünün kuzeyinde (Fas, Tunus, Cezayir, Libya), Sina yarımadası ve Arabistan dağlarında bulunmaktadır. Güneyde en uç yayılma alanı Etiopya ve Eritredir. Bu ülkelerde iki tür, T. serrulatus Hochst ex Benth. ve T. schimperi Ronniger, izole durumda bulunmakta olup, Afrikanın tropikal kesimlerinde yetişmemektedir. Ancak Thymus vulgarisin kültürünün yapıldığı bilinmektedir [9]. Kültürü yapılan bazı ülkelerde doğalaşmış olarak yetişmektedir. Örneğin, T. serpillum ve T. pulegiodes Kanadada, T. vulgaris Şilide, T.pulegioides ve T. vulgaris Yeni Zelandada yetişmektedir [4]. Thymus L. (Lamiaceae) cinsi Türkiyede 24ü endemik olmak üzere 41 tür ile temsil edilmektedir [10].
Thymus türleri, Türkiyede kekik olarak bilinir ve onların kurutulmuş otsu kısımları, bitki çayı, baharat ya da halk tıbbında kullanılır [10]. Thymus cinsinin uçucu yağlarının infraspesifik çeşitliliği yaygınca kabul edilir [11]. İran-Turan elementi olarak Doğu Anadoluda yayılış gösterirler. Genel dağılımına baktığımızda İran-Irakta yayılış gösterdiği tespit edilmiştir [3].
Thymus cinsinin genel özelliklerine bakıldığında; yastık oluşturan, tabanda odunlu küçük çalımsı ya da sürünücü otsu bitkiler, sürünücü gövdeler genellikle verimsiz, bazen uçta çiçek dalları ile sonlanır, bu gövdelerden verimli dik gövdeler çıkar. Yaprak ayasının kenarları tam, revulat ya da değil, sapsız ya da kısa saplı, çoğunlukla saptan ayanın kenarlarına doğru
2

İlgili Kaynaklarsingle.php