silli, damarlar kenara kadar uzanır ve kenarda kalınlaşma yapar ya da kenara ulaşmaz. Yapraklar, brakteler, kaliks, korolla sapsız salgılı (yağ damlacıklı), salgı renksizden koyu kırmızıya kadar değişir. Vertisillastlar floral yapraklarla desteklenen 2-çok çiçekli, bazen sık başcık durumunda ya da uzamış ayrı vertisallatlarda brakteler yapraklara benzer ya da farklı, brakteoller küçük, çiçekler 5 mmye kadar pediselli, kaliks belirgin olarak iki dudaklı, yeşil ya da pembe-mor renkte, tüp silindirikten kampanulata kadar değişir, 10-13 damarlı, boğaz kısmı sık beyaz tüylü, üst dudak 3 dişli, tüpten geniş, düz ya da yukarı doğru kıvrık, silli ya da skabrit, alt dudak 2 dişli, dişler yukarı doğru kıvrık, genellikle siliat. korolla beyaz, ya da açık pembeden mora kadar değişen renklerde. Alt dudak 3 loblu, üst dudak emarginat. stamen 4, hermafrodit çiçeklerde korolladan dışarı çıkar. Nutlet küçük, tüysüzdür [12].
1.1.1Thymus türlerinde polimorfizm:
Bilindiği gibi, genetik polimorfizm bitkiler aleminde yaygın olup fenotiplerde kolayca ayırt edebilmektedir. Son yıllarda polimorfizm konusunda genetik ve ekolojik araştırmalar artmış ve gen frekansları ile ilgili matematik modeller geliştirilmiştir. Genetik polimorfizmin evrimsel dinamiğinin araştırılması için iyi örneklerden biri Thymus türleridir [12]. Açık alan vejetasyonlarının önemli bir bileşeni olan Thymus türleri iki tip polimorfik varyasyon gösterirler, ginodioiklik ve kimyasal polimorfizm. Thymus türlerindeki bu iki tip polimofizm son 35 yılda evrim biyologlarının büyük ilgisini çekmiş ve günümüze dek araştırmalar kesiksiz devam etmiştir.
1.1.2. Thymus Türlerinin Taksonomik Önemi:
Bazı familyalar uçucu yağ taşıyan cinsleri nedeniyle önem kazanmışlardır. Lamiaceae familyasında bulunan birçok Akdeniz Bölgesi ve Avrupa bitkisi olan; Thymus, Lavandula, Mentha, Melissa ve benzeri cinsler, değerli uçucu yağ kaynaklarıdır. Aynı bölgede yetişen Apiaceae familyasından birçok bitki de uçucu yağı bakımından tanınmaktadır. Pimpinella anisum ve P. anisetum, Foeniculum vulgare, Carum carvi, Coriandrum sativum gibi bitkiler, bu familyanın en çok bilinen örnekleridir. Bunlar gibi Myrtaceae, Asteraceae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae gibi familyalarda da yağ taşıyan bitkiler bulunmaktadır.
Pinaceae ve Cupressaceae gibi Gymnospermaedeki bazı familyalarda uçucu yağ, reçine ile beraber bulunur ve bitkilerden elde edilen oleorezinin su buharı distilasyonuyla karışımdan ayrıldığı rapor edilmiştir [13].
Lauraceae, Zingiberaceae, Chenopodiaceae, Myrtaceae gibi bazı familyaların daha sıcak bölgelerde yetişen türleri de uçucu yağ veren bitkiler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
311. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 17
4 polifenoller, Lamiaceae türlerinde sıklıkla rastlanan nutrasötik ve biyoaktif kimyasallardır (Exarchou vd., 2002; Mastelic ve Jerkovic, 2003). 1.2. Thymus L. Türleri Hakkında Genel Bilgiler 1.2.1. Taksonomideki Yeri, Botanik Özellikleri ve Etimolojisi Thymus, yaklaşık 220 cinsi barındıran Lamiaceae familyasıiçinde tür sayılarıgöz önüne alındığında en önemli sekiz cinsten biridir. Ancak bu sa...
Thymus eigii (M. Zohary et P.H. Davis) jalas üzerinde farmakognozik araştırmalar - Sayfa 9
-4- Thymus L. Cinsi Küçük çalılar veya çok yıllık hazan tabanda odunsu, otsu bitkiler. Yapraklar tam, düz veya kenarları revolut ve kalınlaşmış veya sadece kenarda kalınlaşmış. Sapsız veya saplı, çoğunlukla laminanın tabanına doğru siliat. Brakteler, kaliksler ve genellikle sapsız yapraklar, renksizden parlak kırmızıya kadar olan renklerde salgı tüyleri (yağ dam.laları) ve ekseriya basit örtü tü...
Hasanlar Baraj Gölü (Düzce) ve çevresinin florası The flora of Hasanlar Dam Lake (Düzce) and its surroundings - Sayfa 153
1. Üreyimli erkek organ 4 adet 3. Korollanın üst dudağı yok ya da çok küçük 4. Korollanın üst dudağı hemen hemen yok, alt dudak 5 loblu……...…Teucrium 4. Korollanın üst dudağı kısa çatallı, alt dudak 3 loblu……………………..Ajuga 3. Korollanın üst dudağı gelişmiş 5. Çiçekler braktelerin koltuklarında tek………………………..……..Scutellaria 5. Çiçekler çevrel kurullar halinde 6. Korollanın üst dudağı miğfer şeklinde...

11. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapraklar
korolla
bitki
beyaz
kaliks
brakteler


11. SAYFA ICERIGI

silli, damarlar kenara kadar uzanır ve kenarda kalınlaşma yapar ya da kenara ulaşmaz. Yapraklar, brakteler, kaliks, korolla sapsız salgılı (yağ damlacıklı), salgı renksizden koyu kırmızıya kadar değişir. Vertisillastlar floral yapraklarla desteklenen 2-çok çiçekli, bazen sık başcık durumunda ya da uzamış ayrı vertisallatlarda brakteler yapraklara benzer ya da farklı, brakteoller küçük, çiçekler 5 mmye kadar pediselli, kaliks belirgin olarak iki dudaklı, yeşil ya da pembe-mor renkte, tüp silindirikten kampanulata kadar değişir, 10-13 damarlı, boğaz kısmı sık beyaz tüylü, üst dudak 3 dişli, tüpten geniş, düz ya da yukarı doğru kıvrık, silli ya da skabrit, alt dudak 2 dişli, dişler yukarı doğru kıvrık, genellikle siliat. korolla beyaz, ya da açık pembeden mora kadar değişen renklerde. Alt dudak 3 loblu, üst dudak emarginat. stamen 4, hermafrodit çiçeklerde korolladan dışarı çıkar. Nutlet küçük, tüysüzdür [12].
1.1.1Thymus türlerinde polimorfizm:
Bilindiği gibi, genetik polimorfizm bitkiler aleminde yaygın olup fenotiplerde kolayca ayırt edebilmektedir. Son yıllarda polimorfizm konusunda genetik ve ekolojik araştırmalar artmış ve gen frekansları ile ilgili matematik modeller geliştirilmiştir. Genetik polimorfizmin evrimsel dinamiğinin araştırılması için iyi örneklerden biri Thymus türleridir [12]. Açık alan vejetasyonlarının önemli bir bileşeni olan Thymus türleri iki tip polimorfik varyasyon gösterirler, ginodioiklik ve kimyasal polimorfizm. Thymus türlerindeki bu iki tip polimofizm son 35 yılda evrim biyologlarının büyük ilgisini çekmiş ve günümüze dek araştırmalar kesiksiz devam etmiştir.
1.1.2. Thymus Türlerinin Taksonomik Önemi:
Bazı familyalar uçucu yağ taşıyan cinsleri nedeniyle önem kazanmışlardır. Lamiaceae familyasında bulunan birçok Akdeniz Bölgesi ve Avrupa bitkisi olan; Thymus, Lavandula, Mentha, Melissa ve benzeri cinsler, değerli uçucu yağ kaynaklarıdır. Aynı bölgede yetişen Apiaceae familyasından birçok bitki de uçucu yağı bakımından tanınmaktadır. Pimpinella anisum ve P. anisetum, Foeniculum vulgare, Carum carvi, Coriandrum sativum gibi bitkiler, bu familyanın en çok bilinen örnekleridir. Bunlar gibi Myrtaceae, Asteraceae, Rosaceae, Rutaceae, Iridaceae gibi familyalarda da yağ taşıyan bitkiler bulunmaktadır.
Pinaceae ve Cupressaceae gibi Gymnospermaedeki bazı familyalarda uçucu yağ, reçine ile beraber bulunur ve bitkilerden elde edilen oleorezinin su buharı distilasyonuyla karışımdan ayrıldığı rapor edilmiştir [13].
Lauraceae, Zingiberaceae, Chenopodiaceae, Myrtaceae gibi bazı familyaların daha sıcak bölgelerde yetişen türleri de uçucu yağ veren bitkiler arasında önemli bir yer tutmaktadır.
3

İlgili Kaynaklarsingle.php