İncelenen iki taksonun özellikleri yukarıdaki betim ile karşılaştırılarak incelenmiştir.
Yıldız ve arkadaşları [12]. nın ve Türkiye Florası [3]. kayıtları bu türe ait taksonların genel olarak Doğu Güney Doğu Anadolu Bölgesinde doğal yayılış gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber var. eriophorus diğer taksonlara göre daha az yaygın olarak belirtilmektedir.
1.1.3 Thymus türleri üzerindeki sitolojik araştırmalar: Ekonomik önemlerinden dolayı Thymus türleri çeşitli yönlerden araştırılmıştır. Ancak en az 220 türü olduğu iddia edilen Thymusların kromozomları ile ilgili araştırma çok azdır. Bu konuda ilk araştırmalar Löve (1942) tarafından yapılmış Thymua serpyllumda kromozom sayısı 2n=24 olduğu saptanmıştır [15]. Daha sonra Varaama 7 taksonda 2n=30, 42, 54 ve 58 olmak üzere 5 farklı kromozom sayısı tespit edilmiştir [16]. Bu sonuçlara göre de poliploidi kadar anöploidinin de genus içerisinde evrimsel rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu konuda ilk kapsamlı araştırma Jalas(1948) tarafından yapılmıştır [16]. Kuzey Avrupada yetişen 10 türün (12 takson) farklı populasyonlarında kromozom sayıları araştırılmış ve daha önce belirlenen kromozom sayıları ile karşılaştırılmıştır. İncelenen taksonların kromozom sayıları 2n=28-54 arasında bulunmuştur.
1.1.4 Thymus cinsinin halk tıbbında kullanılan özellikleri:
Thymus türleri bugün hem halk ilacı olarak hem de birçok preparatın bileşimine girmesi nedeniyle önemli bir yere sahiptir. İlaç sanayinde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi bronşlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvılaştırdığından antitussif olarak öksürük şuruplarının bileşimine girip, balgamlı bronşit, bronşiyal astımlarda, boğmacada çözücü, teskin edici ve düşük dozlarda üremesini geciktirdiği için veya tamamen durdurduğu için, haricen ağız antiseptiği ve koku giderici olarak gargara, ağız yıkama sularının, diş macunları veya tozlarının yapımında faydalanılmaktadır. Derideki mantar hastalıklarına karşı inhibitör etkisi olduğundan, mantar ilaçlarının bileşiminde yer almaktadır [11]. Kimya sanayinde ise değerli bir kimyasal madde olan timolun elde edilmesinde kullanılabildiği gibi, parfümeri ve kozmetik sanayinde de haricen banyo köpüklerinin, saç losyonlarının yapımında, problemli ciltlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca timol, bazı ilaç etken maddelerinin sentezinde başlangıç maddesi ve ham ilaç olarak kullanılmaktadır [11]. Antioksidan olarak gıdaların saklanmasında, diş hekimliğinde geçici dolgu yapımında, antiseptik banyo sabunlarının hazırlanmasında,
513. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Eskişehir çevresinin Thymus L. türleri üzerinde morfolojik ve anatomik araştırmalar - Sayfa 20
2.5. Thymus L. Cinsinin Kullanılışı Kekik, Thymus türlerinin kurutulmuş çiçekli ve yapraklı dallarıdır. Tedavide bazı Thymus türlerinin çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların, ya da bu yağlardan izole edilen terpenik maddeler (timol, karvakrol, simol) birçok alanda kullanılmaktadır (35,36,45,70,71). Bu türlerden özellikle T. serpyllum L. ve T. vulgaris L.'den bi...
Bitkilerden etken madde izolasyonu ve özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 21
9 kekik, aşırı derecede kusmalara ve merhem halinde sarılığa karşı kullanılır. Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş kekik, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde değişik isimler altında baharat olarak knUanılmaktadır. Baharat olarak, yaprakları limon kokan kekik tercih edilir. -Sanayi Alanında Kullanımı İlaç sanayünde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi, bronşlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvıl...
Bitkilerden etken madde izolasyonu ve özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 22
9 kekik, aşırı derecede kusmalara ve merhem halinde sarılığa karşı kullanılır. Kurutulmuş ve toz haline getirilmiş kekik, dünyanın hemen hemen tüm ülkelerinde değişik isimler altında baharat olarak knUanılmaktadır. Baharat olarak, yaprakları limon kokan kekik tercih edilir. -Sanayi Alanında Kullanımı İlaç sanayünde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi, bronşlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvıl...

13. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
ayrıca
karşı
madde
olan
antiseptik


13. SAYFA ICERIGI

İncelenen iki taksonun özellikleri yukarıdaki betim ile karşılaştırılarak incelenmiştir.
Yıldız ve arkadaşları [12]. nın ve Türkiye Florası [3]. kayıtları bu türe ait taksonların genel olarak Doğu Güney Doğu Anadolu Bölgesinde doğal yayılış gösterdiği görülmektedir. Bununla beraber var. eriophorus diğer taksonlara göre daha az yaygın olarak belirtilmektedir.
1.1.3 Thymus türleri üzerindeki sitolojik araştırmalar: Ekonomik önemlerinden dolayı Thymus türleri çeşitli yönlerden araştırılmıştır. Ancak en az 220 türü olduğu iddia edilen Thymusların kromozomları ile ilgili araştırma çok azdır. Bu konuda ilk araştırmalar Löve (1942) tarafından yapılmış Thymua serpyllumda kromozom sayısı 2n=24 olduğu saptanmıştır [15]. Daha sonra Varaama 7 taksonda 2n=30, 42, 54 ve 58 olmak üzere 5 farklı kromozom sayısı tespit edilmiştir [16]. Bu sonuçlara göre de poliploidi kadar anöploidinin de genus içerisinde evrimsel rol oynadığı öne sürülmüştür. Bu konuda ilk kapsamlı araştırma Jalas(1948) tarafından yapılmıştır [16]. Kuzey Avrupada yetişen 10 türün (12 takson) farklı populasyonlarında kromozom sayıları araştırılmış ve daha önce belirlenen kromozom sayıları ile karşılaştırılmıştır. İncelenen taksonların kromozom sayıları 2n=28-54 arasında bulunmuştur.
1.1.4 Thymus cinsinin halk tıbbında kullanılan özellikleri:
Thymus türleri bugün hem halk ilacı olarak hem de birçok preparatın bileşimine girmesi nedeniyle önemli bir yere sahiptir. İlaç sanayinde antiseptik imalatında kullanıldığı gibi bronşlardaki koyu kıvamlı salgıyı sıvılaştırdığından antitussif olarak öksürük şuruplarının bileşimine girip, balgamlı bronşit, bronşiyal astımlarda, boğmacada çözücü, teskin edici ve düşük dozlarda üremesini geciktirdiği için veya tamamen durdurduğu için, haricen ağız antiseptiği ve koku giderici olarak gargara, ağız yıkama sularının, diş macunları veya tozlarının yapımında faydalanılmaktadır. Derideki mantar hastalıklarına karşı inhibitör etkisi olduğundan, mantar ilaçlarının bileşiminde yer almaktadır [11]. Kimya sanayinde ise değerli bir kimyasal madde olan timolun elde edilmesinde kullanılabildiği gibi, parfümeri ve kozmetik sanayinde de haricen banyo köpüklerinin, saç losyonlarının yapımında, problemli ciltlerin tedavisinde kullanılmaktadır. Ayrıca timol, bazı ilaç etken maddelerinin sentezinde başlangıç maddesi ve ham ilaç olarak kullanılmaktadır [11]. Antioksidan olarak gıdaların saklanmasında, diş hekimliğinde geçici dolgu yapımında, antiseptik banyo sabunlarının hazırlanmasında,
5

İlgili Kaynaklarsingle.php