antimikrobial ve antioksidan aktivitesi araştırılmıştır ve 24 bakteri türüne etkili olduğu belirlenmiştir.
1.2. UÇUCU YAĞLAR
Uçucu yağlar, bitkilerden ya da bitkisel droglardan, su veya su buharı distilasyonuyla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan ve fakat bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır [11]. Uçucu yağlar aromatik olan veya fermantasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyalden sıkma, su ve buhar distilasyonu gibi yöntemlerle elde edilirler [1].
Açıkta bırakıldıklarında, oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ, güzel kokulu olduklarından esans gibi isimlerle anılırlar. Esans denmesinin bir başka nedeni de parfümeride kullanılmalarıdır. Uçucu yağ taşıyan bitkiler, daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedir. Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak bölgelerinde de kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz Bölgesi ise, uçucu yağ taşıyan bitkiler açısından en zengin bölgelerden biridir.
1.2.1. Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntem ve Teknikleri:
Uçucu yağlar değişik yöntem ve tekniklerle elde edilirler. Bunlar; 1-Sıkma: Narenciyelerin meyve kabuklarının yağını çıkartmak amacıyla kullanılır. Eskiden soyulmuş kabukların el preslerinde sıkılması sonucu elde edilmekteyken, günümüzde narenciye kabuk esansları, meyve suyu işleyen fabrikalarda yan ürün olarak elde edilmektedir. İşlem sırasında kabuktaki yağ hücreleri patlatılmakta, suyla sürüklenen yağ santrifuj yoluyla ayrılmaktadır. Tüm narenciye yağları bu usulle elde edilirken, sadece misket limonu yağının distilasyonla elde edilmiş olanı piyasada bulunmaktadır. 2-Distilasyon (damıtma, imbikleme) en yaygın uçucu yağ elde etme yöntemidir. Bu yöntem üç farklı tarzda uygulanmaktadır; a-) Su distilasyonu: Bitki materyali suyla birlikte distilasyon kazanına koyulur ve suyun dıştan veya buhar enjeksiyonuyla içten ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharın soğutucu yüzeyinde yoğunlaşması sonucu uçucu yağ ve su birlikte ayırma kabında (Florentin kabı) toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ, ya suyun üzerinde yüzer veya dibe çöker. Kabın uygun tasarımı, uçucu yağın kolayca alınmasını mümkün kılar. Bu usul bilhassa, taze çiçeklerin distilasyonunda kullanılmıştır. b-) Su ve buhar distilasyonu, daha çok eski tip veya köy tipi imbiklerde kullanılan bir yöntemdir. Bu usulde, bitkisel materyal, kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. Izgaranın altındaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki
917. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 14
benzen, eter, etanol gibi organik çözücülerin çoğunda çözünürler. Uçucu yağlar bitkinin bütününde, taç yaprakta, ağaç kabuğunda, çiçek tohumunda, stigmada, meyve kabuğunda, yaprakta, meyvede, tohumda, kökte, rizomda, soğanda oluşabilir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar genellikle taze elde edildikleri zaman renksizdir, fakat uzun süre beklediklerinde oksitlenebilir, reçineleşebilir ve renkleri...
Bazı centaurea L.türlerinin uçucu yağlarının kimyasal bileşimleri ve antimikrobiyal aktivitelerinin incelenmesi - Sayfa 19
1.2.2.3. Buhar distilasyonu Bu yöntemde bitki materyali kaynar suyla değil, su buharı ile temasta bırakılır. Modern uçucu yağ distilasyon sistemlerinde drog delikli tava veya sepetlere yerleştirilir. Bir buhar kazanında üretilen ve drog üzerine gönderilen su buharı yağı sürükleyerek soğutucuya (kondenser) götürür. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kabında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ay...
Umbelliferae familyasına ait bazı bitki türlerinin uçucu yağlarının antimikrobiyal aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 17
5 buharı yağı sürükleyerek soğutucuya (kondenser) götürür. Sıvılaşan su-yağ karışımı toplama kabında yoğunluk farkından dolayı iki tabakaya ayrılır ve uçucu yağ bu şekilde elde edilir. Bu yönteme buhar distilasyonu denir. Suyun, distilasyon kazanının alt kısmındaki ayrı bir bölmede kaynatılması ve oluşan buharların delikli ızgaranın üstündeki drog tabakasına gönderilmesi halinde yönteme "Su-Buhar...

17. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

buhar
distilasyon
distilasyonu
yöntem
uçucu
buharı


17. SAYFA ICERIGI

antimikrobial ve antioksidan aktivitesi araştırılmıştır ve 24 bakteri türüne etkili olduğu belirlenmiştir.
1.2. UÇUCU YAĞLAR
Uçucu yağlar, bitkilerden ya da bitkisel droglardan, su veya su buharı distilasyonuyla elde edilen, oda sıcaklığında sıvı halde olan ve fakat bazen donabilen, uçucu, kuvvetli kokulu ve yağımsı karışımlardır [11]. Uçucu yağlar aromatik olan veya fermantasyon sonucu kokulu hale getirilmiş bitkisel materyalden sıkma, su ve buhar distilasyonu gibi yöntemlerle elde edilirler [1].
Açıkta bırakıldıklarında, oda sıcaklığında bile buharlaşabildiklerinden uçucu yağ, eterik yağ, güzel kokulu olduklarından esans gibi isimlerle anılırlar. Esans denmesinin bir başka nedeni de parfümeride kullanılmalarıdır. Uçucu yağ taşıyan bitkiler, daha çok sıcak iklim bölgelerinde yetişmektedir. Tropik ve subtropik bölgelerle ılıman iklim kuşağının sıcak bölgelerinde de kokulu bitkiler bulunmaktadır. Ülkemizi de içine alan Akdeniz Bölgesi ise, uçucu yağ taşıyan bitkiler açısından en zengin bölgelerden biridir.
1.2.1. Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntem ve Teknikleri:
Uçucu yağlar değişik yöntem ve tekniklerle elde edilirler. Bunlar; 1-Sıkma: Narenciyelerin meyve kabuklarının yağını çıkartmak amacıyla kullanılır. Eskiden soyulmuş kabukların el preslerinde sıkılması sonucu elde edilmekteyken, günümüzde narenciye kabuk esansları, meyve suyu işleyen fabrikalarda yan ürün olarak elde edilmektedir. İşlem sırasında kabuktaki yağ hücreleri patlatılmakta, suyla sürüklenen yağ santrifuj yoluyla ayrılmaktadır. Tüm narenciye yağları bu usulle elde edilirken, sadece misket limonu yağının distilasyonla elde edilmiş olanı piyasada bulunmaktadır. 2-Distilasyon (damıtma, imbikleme) en yaygın uçucu yağ elde etme yöntemidir. Bu yöntem üç farklı tarzda uygulanmaktadır; a-) Su distilasyonu: Bitki materyali suyla birlikte distilasyon kazanına koyulur ve suyun dıştan veya buhar enjeksiyonuyla içten ısıtılması neticesi kaynamasını takiben oluşan buharın soğutucu yüzeyinde yoğunlaşması sonucu uçucu yağ ve su birlikte ayırma kabında (Florentin kabı) toplanırlar. Yoğunluk farkından ötürü uçucu yağ, ya suyun üzerinde yüzer veya dibe çöker. Kabın uygun tasarımı, uçucu yağın kolayca alınmasını mümkün kılar. Bu usul bilhassa, taze çiçeklerin distilasyonunda kullanılmıştır. b-) Su ve buhar distilasyonu, daha çok eski tip veya köy tipi imbiklerde kullanılan bir yöntemdir. Bu usulde, bitkisel materyal, kazan içindeki ızgaranın üzerine boşaltılır. Izgaranın altındaki haznede bulunan suyun dıştan ısıtılarak kaynatılması sonucu oluşan buhar bitki
9

İlgili Kaynaklarsingle.php