materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir.
c-) Buhar distilasyonu, sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkça yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın ayrılması yukarıda anlatıldığı şekilde olur [2].
Bazı bitkisel materyallerde uçucu yağı teşkil eden bileşenler şekerlere bağlı halde, yani glikozit halinde bulunurlar. Bu tip materyallerden uçucu yağ elde edilmesi için uçucu bileşenlerinin serbest hale getirilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için bitkisel materyal parçalandıktan sonra, distilasyon kazanında su ile bir süre bekletilir. Enzim reaksiyonu ile oluşan fermantasyonuyla serbest hale geçen uçucu bileşenlerinin su distilasyonuna tabi tutulması sonucu uçucu yağ elde edilir. Bu şekilde elde edilen uçucu yağlardan bazıları şunlardır: hardal, acıbadem ve tatlı huş yağlarıdır. Uçucu yağlar doğrudan kullanıldıkları gibi, rektefiye edilerek veya terpenleri ya da seskiterpenleri uzaklaştırıldıktan sonra kullanılabilir.
3-Ekstraksiyon, bu yöntem sonucu elde edilen ekstreler doğrudan kullanıldığı gibi bazı işlemlerden geçtikten sonra uçucu yağlara benzer özellikte ürünler haline değiştirebilirler. Bugün çok nadir uygulanan ancak bilinmesinde yarar olan bir yöntem anfloraj yöntemidir. Yakın zamana kadar Fransada uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plakalar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat adı verilir ve bu şekilde formülasyonlar da kullanılabilir. Pomatın etil alkolle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürüne ekstre adı verilir. Bu da olduğu gibi kullanılabilir, ya da alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü elde edilir. Absolünün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokulu ve alkolde çözünürlük özelliğinden ötürü parfümeride kullanılırlar.
Taze bitkilerden n-hekzan gibi apolar bir çözücü ile ekstraksiyonu takiben çözücünün vakum altında uzaklaştırılması sonucu elde edilen katı ürüne konkret adı verilir (örneğin, gül konkreti, yasemin konkreti). Konkret ya olduğu gibi kullanılır, ya da anfloraj yönteminde olduğu gibi, etil alkole ekstre edilir. Alkolün uzaklaştırılması sonucu elde edilen ürüne yine absolü adı verilir. Absolü pahalı bir ürün olduğundan kullanımı daha kısıtlıdır.
1.2.2. Ekonomik Önemi: Uçucu yağların dünya üretiminin bir milyar doları aşkın değerler 45-50 bin ton
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretimi her biri 500 tonun üzerinde olan 15 uçucu
1018. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Actinolema macrolema boiss. (apiaceae) uçucu yağı üzerinde araştırmalar - Sayfa 30
Kuru distilasyon Kuru distilasyonda bitkisel materyal doğrudan kuru bir şekilde ısıya maruz bırakılır. Bitki içinde bulunan uçucu maddeler kısmen oldukları gibi, kısmen parçalanarak distile olurlar. Uçucu olmayan maddeler de parçalanarak distile olabilirler. Distilasyon ile ayrılan maddeler soğutucuda yoğunlaştırılır. Bu yöntem ile katran elde edilir (Guenther, 1948). Hidrodifüzyon Bu yöntemde ...
Bazı Türk nane (Mentha L.) uçucu yağlarının biyolojik aktiviteleri - Sayfa 25
Hidrodifüzyon, buharın alttan değil üstten beslendiği bir buhar distilasyonu sistemidir. Üstte materyal içine verilen buhar kondanse olup yağın difüzyonla dokuların dışına çıkmasını sağlar ve yerçekiminin de etkisiyle dipten sistemi terk eder. Bitki materyelinin ince toz edilmesi yağ verimini artırır ve bu teknik hem yüzeyüstü hem de yüzeyaltı yağlarının üretimi için uygundur. Bu yöntemle genellik...
Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 14
benzen, eter, etanol gibi organik çözücülerin çoğunda çözünürler. Uçucu yağlar bitkinin bütününde, taç yaprakta, ağaç kabuğunda, çiçek tohumunda, stigmada, meyve kabuğunda, yaprakta, meyvede, tohumda, kökte, rizomda, soğanda oluşabilir. Bitkilerden elde edilen uçucu yağlar genellikle taze elde edildikleri zaman renksizdir, fakat uzun süre beklediklerinde oksitlenebilir, reçineleşebilir ve renkleri...

18. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

ekstraksiyonu
uçucu
taze
edilen
absolü
etil


18. SAYFA ICERIGI

materyalindeki uçucu yağı sürükler. Soğutucuda yoğunlaşan su ve uçucu yağın yukarıda anlatıldığı şekilde ayrılmasıyla uçucu yağ elde edilir.
c-) Buhar distilasyonu, sanayide en yaygın kullanılan distilasyon yöntemidir. Bu yöntemde, bir kazana yüklenen bitkisel materyale alttan buhar enjekte edilir. Sıkça yüklenmiş materyal arasında yükselen buhar uçucu yağı sürükleyerek beraberinde götürür. Yağın ayrılması yukarıda anlatıldığı şekilde olur [2].
Bazı bitkisel materyallerde uçucu yağı teşkil eden bileşenler şekerlere bağlı halde, yani glikozit halinde bulunurlar. Bu tip materyallerden uçucu yağ elde edilmesi için uçucu bileşenlerinin serbest hale getirilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirmek için bitkisel materyal parçalandıktan sonra, distilasyon kazanında su ile bir süre bekletilir. Enzim reaksiyonu ile oluşan fermantasyonuyla serbest hale geçen uçucu bileşenlerinin su distilasyonuna tabi tutulması sonucu uçucu yağ elde edilir. Bu şekilde elde edilen uçucu yağlardan bazıları şunlardır: hardal, acıbadem ve tatlı huş yağlarıdır. Uçucu yağlar doğrudan kullanıldıkları gibi, rektefiye edilerek veya terpenleri ya da seskiterpenleri uzaklaştırıldıktan sonra kullanılabilir.
3-Ekstraksiyon, bu yöntem sonucu elde edilen ekstreler doğrudan kullanıldığı gibi bazı işlemlerden geçtikten sonra uçucu yağlara benzer özellikte ürünler haline değiştirebilirler. Bugün çok nadir uygulanan ancak bilinmesinde yarar olan bir yöntem anfloraj yöntemidir. Yakın zamana kadar Fransada uygulanmış olan bu yöntem, nadide çiçeklerin kokularının özel hazırlanmış, tamamen kokusuz katı yağlarla ekstre edilmesi esasına dayanmaktadır. Bunun için üzerine yağ sürülmüş cam plakalar arasına yerleştirilen çiçeklerin kokulu maddeleri, onları çözen yağa geçer. Çiçeklerin sürekli tazelenmesiyle doygun hale geçen yağa pomat adı verilir ve bu şekilde formülasyonlar da kullanılabilir. Pomatın etil alkolle ekstraksiyonu sonucu elde edilen ürüne ekstre adı verilir. Bu da olduğu gibi kullanılabilir, ya da alkolün vakum altında uçurulmasıyla absolü elde edilir. Absolünün özellikleri uçucu yağa çok yakındır. Hoş kokulu ve alkolde çözünürlük özelliğinden ötürü parfümeride kullanılırlar.
Taze bitkilerden n-hekzan gibi apolar bir çözücü ile ekstraksiyonu takiben çözücünün vakum altında uzaklaştırılması sonucu elde edilen katı ürüne konkret adı verilir (örneğin, gül konkreti, yasemin konkreti). Konkret ya olduğu gibi kullanılır, ya da anfloraj yönteminde olduğu gibi, etil alkole ekstre edilir. Alkolün uzaklaştırılması sonucu elde edilen ürüne yine absolü adı verilir. Absolü pahalı bir ürün olduğundan kullanımı daha kısıtlıdır.
1.2.2. Ekonomik Önemi: Uçucu yağların dünya üretiminin bir milyar doları aşkın değerler 45-50 bin ton
civarında olduğu tahmin edilmektedir. Yıllık üretimi her biri 500 tonun üzerinde olan 15 uçucu
10

İlgili Kaynaklarsingle.php