yağın dünya uçucu yağ üretiminin %90ına karşılık geldiği, on sekiz önemli uçucu yağın toplam satış değeri ise uçucu yağ ticaretinin %75ine tekabül ettiği söylenmiştir [17].
Uçucu yağların %65i odunlu bitkilerden (ağaç veya çalı) temin edilmektedir. Bunlar arasında yükte ağır pahada hafif narenciye yağları ile yükte hafif pahada ağır olanlar gül, yasemin ve vetiver yağları sayılabilir. Uçucu yağ ticaretinde narenciye ve nane yağları başı çekmektedir [17].
Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ üretiminde büyük potansiyele sahiptirler. Dünya üretiminin %55i gelişmekte olan ülkelerde, %35i gelişmiş ülkelerde, %10u ise doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Yedi önemli ülke, Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Mısır ve Fas gelişmekte olan ülkelerin üretiminin %85ini gerçekleştirmektedir [17].
En büyük uçucu yağ ihracatçısı ülkeler Çin, Avrupa Birliği, ABD, Brezilya, Endonezya ve Hindistandır. Bu ülkeler dünya uçucu yağ ihracatının %66sından sorumludur.
Gelişmiş ülkeler başlıca uçucu yağ ithalatçılarıdır. AB, ABD, Japonya, İsviçre ve Kanada toplam dünya ithalatının %70inden fazlasını yapmaktadırlar. Uçucu yağ ithalatının %34ü sadece ABye yapılmaktadır. Uçucu yağların dünya ithalatının 95 bin ton ve en az 900 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Dünya uçucu yağ üretiminin %3ü ilaç sanayi, %34ü alkolsüz içkiler ve gerisi koku ve tat endüstrileri tarafından kullanılmaktadır. Koku ve tat endüstrilerinin toplam dünya satışlarının 1995 yılında 11.4 milyar dolar olmuştur. Bu, 1993 rakamlarına göre 2.1 milyar dolarlık bir artışa karşılık gelmektedir. Tat maddelerinin Pazar payı %35 iken koku maddelerin ki %32, aroma kimyasalların ki ise %18 olmuştur. Uçucu yağ ve doğal ekstrelerin pazar payı %15 olarak gerçekleşmiştir.
Doğal tatlar için artan talebi karşılamak amacıyla tat endüstrileri sentetiklerden kaçarak doğal ürünlere yönelmektedirler. Çok uluslu gıda ürünleri ihracatçısı Nestle ürünlerinde %75 doğal tatlar, %12, 5 zenginleştirilmiş doğal tatlar, %7, 2 doğala özdeş ve sadece %5, 3 oranında yapay tatlar kullanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, aromaterapötiklerin ticaretinde görülen gelişmenin bazı uçucu yağlara olan talepte artışa yol açması beklenmektedir. Sanayileşmiş ülkeler gelişmiş ıslah, tarım teknik ve teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu şekilde yüksek verimli, kalitesi yüksek ürünler düşük maliyetle üretilebilmektedirler. Organik üretilmiş bitkiler ve droglara olan ilgi ve talep artmaktadır.
Kekik, Thymus türlerinin kurutulmuş çiçekli ve yapraklı dallarıdır. Tedavide bazı Thymus türlerinin çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların, yada bu yağlardan izole edilen terpenik maddeler (timol ve karvakrol) birçok alanda
1119. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Bazı aromatik bitkilerin in vitro rumen fermantasyonu üzerine etkileri - Sayfa 23
5 yağları başı çekmektedir. Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ üretiminde büyük potansiyele sahiptirler. Dünya üretiminin % 55’i gelişmekte olan ülkelerde, % 35’i gelişmiş ülkelerde, % 10’u ise doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Gelişmekte olan ülkelerin uçucu yağ üretiminin % 85’ini Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Mısır ve Fas gerçekleştirmektedir. Dünya uçucu yağ üreti...
Bazı eucalyptus türlerinin yaprak uçucu yağlarının distilasyonu - Sayfa 13
2 Uçucu yağ endüstrisi gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ortak çabalarına çok doğal olarak bağlıdır. Uçucu yağ taşıyan bitkiler genellikle fakir, gelişmekte olan ülkelerde yetişmektedir. Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ endüstrisi ile sadece kendi kullanımları için değil aynı zamanda uçucu yağların ihracat potansiyellerinden dolayı ilgilenmektedirler. Bu ülkeler uçucu yağ taşıyan tarımsal ü...
Stachys bombycina, Stachys macrantha ve Satureja spicigera bitkilerinin uçucu yağ bileşenlerinin GC/MS ile belirlenmesi - Sayfa 24
Yüksek basınç altında Fraksiyonlu damıtma ile her cins uçucu yağdan kokusu ve rengi farklı yaklaşık 20 çeşit uçucu madde elde edilebilir, örneğin; 100 g gül yağı elde etmek için, yaklaşık 200 kg gül yaprağı kullanılmaktadır. Bu da bize gerçek uçucu yağların maliyetinin ne kadar pahalı olduğunu göstermektedir [30]. Uçucu yağ bitkinin bütününde (çam, bazı umbelliferae’ lar), taç yaprakta (gül), ağa...

19. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dünya
uçucu
ülke
brezilya
olan
ülkeler


19. SAYFA ICERIGI

yağın dünya uçucu yağ üretiminin %90ına karşılık geldiği, on sekiz önemli uçucu yağın toplam satış değeri ise uçucu yağ ticaretinin %75ine tekabül ettiği söylenmiştir [17].
Uçucu yağların %65i odunlu bitkilerden (ağaç veya çalı) temin edilmektedir. Bunlar arasında yükte ağır pahada hafif narenciye yağları ile yükte hafif pahada ağır olanlar gül, yasemin ve vetiver yağları sayılabilir. Uçucu yağ ticaretinde narenciye ve nane yağları başı çekmektedir [17].
Gelişmekte olan ülkeler uçucu yağ üretiminde büyük potansiyele sahiptirler. Dünya üretiminin %55i gelişmekte olan ülkelerde, %35i gelişmiş ülkelerde, %10u ise doğu Avrupa ülkelerinde gerçekleştirilmektedir. Yedi önemli ülke, Çin, Brezilya, Hindistan, Endonezya, Türkiye, Mısır ve Fas gelişmekte olan ülkelerin üretiminin %85ini gerçekleştirmektedir [17].
En büyük uçucu yağ ihracatçısı ülkeler Çin, Avrupa Birliği, ABD, Brezilya, Endonezya ve Hindistandır. Bu ülkeler dünya uçucu yağ ihracatının %66sından sorumludur.
Gelişmiş ülkeler başlıca uçucu yağ ithalatçılarıdır. AB, ABD, Japonya, İsviçre ve Kanada toplam dünya ithalatının %70inden fazlasını yapmaktadırlar. Uçucu yağ ithalatının %34ü sadece ABye yapılmaktadır. Uçucu yağların dünya ithalatının 95 bin ton ve en az 900 milyon dolar olduğu tahmin edilmektedir.
Dünya uçucu yağ üretiminin %3ü ilaç sanayi, %34ü alkolsüz içkiler ve gerisi koku ve tat endüstrileri tarafından kullanılmaktadır. Koku ve tat endüstrilerinin toplam dünya satışlarının 1995 yılında 11.4 milyar dolar olmuştur. Bu, 1993 rakamlarına göre 2.1 milyar dolarlık bir artışa karşılık gelmektedir. Tat maddelerinin Pazar payı %35 iken koku maddelerin ki %32, aroma kimyasalların ki ise %18 olmuştur. Uçucu yağ ve doğal ekstrelerin pazar payı %15 olarak gerçekleşmiştir.
Doğal tatlar için artan talebi karşılamak amacıyla tat endüstrileri sentetiklerden kaçarak doğal ürünlere yönelmektedirler. Çok uluslu gıda ürünleri ihracatçısı Nestle ürünlerinde %75 doğal tatlar, %12, 5 zenginleştirilmiş doğal tatlar, %7, 2 doğala özdeş ve sadece %5, 3 oranında yapay tatlar kullanmaktadır.
Gelişmiş ülkelerde, aromaterapötiklerin ticaretinde görülen gelişmenin bazı uçucu yağlara olan talepte artışa yol açması beklenmektedir. Sanayileşmiş ülkeler gelişmiş ıslah, tarım teknik ve teknolojileri kullanmaktadırlar. Bu şekilde yüksek verimli, kalitesi yüksek ürünler düşük maliyetle üretilebilmektedirler. Organik üretilmiş bitkiler ve droglara olan ilgi ve talep artmaktadır.
Kekik, Thymus türlerinin kurutulmuş çiçekli ve yapraklı dallarıdır. Tedavide bazı Thymus türlerinin çiçekli dallarından su buharı distilasyonu ile elde edilen uçucu yağların, yada bu yağlardan izole edilen terpenik maddeler (timol ve karvakrol) birçok alanda
11

İlgili Kaynaklarsingle.php