T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU
YAĞ KOMPOZİSYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan DOĞAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Bu tez . tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız olarak değerlendirilmiştir. Danışman : Doç.Dr. Eyüp BAĞCI Üye :Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK Üye :Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATEPE Bu tezin kabulü, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun ././. tarih ve .sayılı kararıyla onaylanmıştır.
II2. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Çiğdem (Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus) türü üzerinde bazı morfolojik ve agronomik araştırmalar - Sayfa 3
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇİĞDEM (Crocus kotschyanus subsp. kotschyanus) TÜRÜ ÜZERİNDE BAZI MORFOLOJİK VE AGRONOMİK ARAŞTIRMALAR ERKAN FEVZİOĞLU YÜKSEK LİSANS TEZİ TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Doç. Dr. Ercüment Osman SARIHAN danışmanlığında hazırlanan bu tez 15/02/2013 tarihinde aşağıdaki jüri üyeleri tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir. Prof. Dr Doç. Dr. Erc...
Geliştirilmiş yerçekimsel arama algoritması - Sayfa 2
BİLECİK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS JÜRİ ONAY FORMU Bilecik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulu’nun ……………..………tarih ve ……………… sayılı kararıyla oluşturulan jüri tarafından ………………… tarihinde tez savunma sınavı yapılan Nihan Kazak’ın “Geliştirilmiş Yerçekimsel Arama Algoritması” başlıklı tez çalışması Bilgisayar Mühendisliği Anabilim Dalında YÜKSEK LİSANS ...
Transformatör merkezlerindeki kesicilerin uzaktan kumandası - Sayfa 2
T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRANSFORMATÖR MERKEZLERİNDEKİ KESİCİLERİN UZAKTAN KUMANDASI Ümit ÇOKRAK Yüksek Lisans Tezi Elektrik-Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı Bu tez, .......................... tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oy birliği /oy çokluğu ile başarılı / başarısız olarak değerlendirilmiştir. Danışman: Prof. Dr. Mustafa POYRAZ Üye: Prof. Dr. Mehm...

2. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

dalı
tarihinde
jüri
tarafından
danışman
tezi


2. SAYFA ICERIGI

T.C FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU
YAĞ KOMPOZİSYONU BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan DOĞAN
YÜKSEK LİSANS TEZİ BİYOLOJİ ANABİLİM DALI
Bu tez . tarihinde aşağıda belirtilen jüri tarafından oy birliği/oy çokluğu ile başarılı/başarısız olarak değerlendirilmiştir. Danışman : Doç.Dr. Eyüp BAĞCI Üye :Prof. Dr. Şemsettin CİVELEK Üye :Yrd. Doç. Dr. Mustafa KARATEPE Bu tezin kabulü, Fen Bilimleri Enstitüsü Yönetim Kurulunun ././. tarih ve .sayılı kararıyla onaylanmıştır.
II

İlgili Kaynaklarsingle.php