toplandı, Thymus örnekleri kurutularak ve teşhisleri yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Herbaryum (FUH)unda ve Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma Labaratuvarı (BUBAL)da saklandı. İncelenen türler aşağıdaki lokalitelerden toplandı.

Thymus kotschyanus var. kotschyanus

Harput Anguza Baba Türbesi yolu 1570m,Doğan, 1100., 15. 06. 2005 yamaçlardan toplanmıştır.

Thymus kotschyanus var. glabrescens

Harput Anguza Baba Türbesi yolu 1570 m, Doğan, 1101., 15.06. 2005 yamaçlardan toplanmıştır.

2.2. Morfolojik İncelemeler
Toplanan bitki örneklerine ait morfolojik ve morfometrik karakterlerin bir kısmı arazide, bir kısmı ise arazi sonrası elde edilen bilgilerin ışığı altında yapılmıştır. Davise [3]. göre bitkinin çiçekli örneğinin karakter durumları ve vejatatif kısımlarına ait karakterleri çıkartılarak bunlar üzerinde morfolojik ve morfometrik analizler yapılmıştır ve böylece kalitatif ve kantitatif veriler elde edilmiştir. Bitkilerin araziden toplanan örneklerinden çekilen fotoğrafları Şekil 1-2de gösterilmiştir.
2.3. Kimyasal İncelemeler
Çiçekli bitki örneklerinden 100er gram alınarak öncelikli olarak bunların su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edildi. Daha sonra elde edilen uçucu yağlar GC-MS ile analiz edilmiş, sonuçlar Tablo1 ve 2de verilmiştir.

1321. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 15
1.3. Çalışmanın Amacı Bu çalışmada, polimorfik bir tür olarak bilinen ve yurdumuzda doğal yayılış gösteren Teucrium polium L. bitkisinin morfolojik ve kimyasal özelikleri araştırılmıştır. Bunun için, Elazığ ve çevre illerinde doğal yayılış gösteren Teucrium polium türüne ait farklı lokalitelerden bitki örnekleri alınarak, bitkilerin morfolojik, morfometrik özellikleri ve uçucu yağlarının kalitati...

21. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

örnekleri
sonuçlar
morfolojik
edilen
bitki
karakter


21. SAYFA ICERIGI

toplandı, Thymus örnekleri kurutularak ve teşhisleri yapıldıktan sonra Fırat Üniversitesi Herbaryum (FUH)unda ve Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma Labaratuvarı (BUBAL)da saklandı. İncelenen türler aşağıdaki lokalitelerden toplandı.

Thymus kotschyanus var. kotschyanus

Harput Anguza Baba Türbesi yolu 1570m,Doğan, 1100., 15. 06. 2005 yamaçlardan toplanmıştır.

Thymus kotschyanus var. glabrescens

Harput Anguza Baba Türbesi yolu 1570 m, Doğan, 1101., 15.06. 2005 yamaçlardan toplanmıştır.

2.2. Morfolojik İncelemeler
Toplanan bitki örneklerine ait morfolojik ve morfometrik karakterlerin bir kısmı arazide, bir kısmı ise arazi sonrası elde edilen bilgilerin ışığı altında yapılmıştır. Davise [3]. göre bitkinin çiçekli örneğinin karakter durumları ve vejatatif kısımlarına ait karakterleri çıkartılarak bunlar üzerinde morfolojik ve morfometrik analizler yapılmıştır ve böylece kalitatif ve kantitatif veriler elde edilmiştir. Bitkilerin araziden toplanan örneklerinden çekilen fotoğrafları Şekil 1-2de gösterilmiştir.
2.3. Kimyasal İncelemeler
Çiçekli bitki örneklerinden 100er gram alınarak öncelikli olarak bunların su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edildi. Daha sonra elde edilen uçucu yağlar GC-MS ile analiz edilmiş, sonuçlar Tablo1 ve 2de verilmiştir.

13

İlgili Kaynaklarsingle.php