2.3.1. Su Distilasyonu İle Uçucu Yağların Eldesi Araziden değişik zamanlarda Mayıs-Haziran sonu arasında yukarıdaki
populasyonlardan toplanan 100 gram bitki materyali Clevenger apareyi kullanılarak su distilasyonuna tabi tutuldu ve elde edilen yağlar kimyasal analizlere kadar buzdolabında saklandı (+4 C0).
2.3.2. GC-MS Analizleri (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Kromatografik işlemler için Hewlett Packard sistem, HP-Agilent 5973 N GC-MS (Gaz
Kromatografisi-Kütle Spektrometre) 6890 GC sistemi kullanılmıştır. DB-5 MS kolon ( 30m x 0.25mm iç çaplı 0.25m ) kullanıldı. Helyum gazı taşıyıcı olarak kullanılmış olup enjektör sıcaklığı 250 C, split akış hızı 1ml/min. GC ( Gaz kromotografisi)nin sıcaklığı 60 C 2 dk. ve 10 C /dk. artışla 150 C de tutuldu ve daha sonra 15 dakika aralıklarla 240 Cye varıldı ve 5 C/dk. bekletildi. Uçucu yağlardaki bileşenlerin karakterizasyonu elektronik kütüphaneler (WILEY, NIST) kullanılarak yapılmıştır. Analizler Biyoloji Bölümünde 2003 yılında kurulan BUBAL (Bitki Ürünleri ve Bioteknolojisi Araştırma Laboratuarı)da yapıldı.
3. BULGULAR
Bu çalışmada, benzer lokaliteleri paylaşan iki takson olan Thymus kotschyanus a ait iki varyete (var. kotschyanus ve var. glabrescens) morfolojik ve kimyasal özellikler bakımından incelenerek her iki taksona ait morfolojik özellikler Türkiye Florası [3]. ndaki betimi dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Her iki taksona ait morfolojik özellikler belirlenmiş ve aşağıda sıralanmıştır. Her iki taksona ait kimyasal analiz sonuçları ise Tablo 1 de verilmiştir. Thymus cinsine ait bazı türlerin içerdiği ana bileşenler bakımından karşılaştırıldığı literatür bilgisine ait bilgiler Tablo 2de verilmiştir.
3.1. Morfolojik Bulgular Toplanan bitki örneklerine ait morfolojik ve morfometrik karakterlerin bir kısmı
arazide bir kısmı ise arazi sonrası not edilen bilgilerin ışığı altında yapıldı. Bitkinin çiçeğe ait karakter durumları ve vejetatif kısımlarına ait karakterler çıkarılarak bunlar üzerinde morfolojik ve morfometrik analizler yapıldı.
İncelenen her iki Thymus varyetesi de otsu, bodur ve çalı şeklinde çok yıllık bitkilerdir. Çiçekli gövde uzunlukları 4-10 cm, yapraklar 9-13 x 4-6 mm, petiol 1-2 mm, yapraklar sivri, tabanda roundat ve trunkat, yağ lekeleri sayılı ve genellikle kahve renkli, alt yüzeydeki
1422. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hypericum L. (Hypericaceae) cinsine ait Drosanthe (Spach) Endl. seksiyonunun biyosistematiği - Sayfa 44
kantitatif anlamda belirlenmeye çalışılmış ve bunun için uçucu yağların kimyasal analizleri, F.Ü. Fen Ed. Fak. Biyoloji Bölümü, Bitki Ürünleri ve Biyoteknolojisi Araştırma Lab.’ında (BUBAL) bulunan GC-MS (Gaz kromatografisi- Kütle spektrometrisi) ile yapıldı. Kromatografik işlemler Hewlett Packard sistemi, HP-Agilent 5973 N GC- FID ve GCMS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) 6890 GC sistemi...

22. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
yağlar
kimyasal
bitki
sonu
yağların


22. SAYFA ICERIGI

2.3.1. Su Distilasyonu İle Uçucu Yağların Eldesi Araziden değişik zamanlarda Mayıs-Haziran sonu arasında yukarıdaki
populasyonlardan toplanan 100 gram bitki materyali Clevenger apareyi kullanılarak su distilasyonuna tabi tutuldu ve elde edilen yağlar kimyasal analizlere kadar buzdolabında saklandı (+4 C0).
2.3.2. GC-MS Analizleri (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Kromatografik işlemler için Hewlett Packard sistem, HP-Agilent 5973 N GC-MS (Gaz
Kromatografisi-Kütle Spektrometre) 6890 GC sistemi kullanılmıştır. DB-5 MS kolon ( 30m x 0.25mm iç çaplı 0.25m ) kullanıldı. Helyum gazı taşıyıcı olarak kullanılmış olup enjektör sıcaklığı 250 C, split akış hızı 1ml/min. GC ( Gaz kromotografisi)nin sıcaklığı 60 C 2 dk. ve 10 C /dk. artışla 150 C de tutuldu ve daha sonra 15 dakika aralıklarla 240 Cye varıldı ve 5 C/dk. bekletildi. Uçucu yağlardaki bileşenlerin karakterizasyonu elektronik kütüphaneler (WILEY, NIST) kullanılarak yapılmıştır. Analizler Biyoloji Bölümünde 2003 yılında kurulan BUBAL (Bitki Ürünleri ve Bioteknolojisi Araştırma Laboratuarı)da yapıldı.
3. BULGULAR
Bu çalışmada, benzer lokaliteleri paylaşan iki takson olan Thymus kotschyanus a ait iki varyete (var. kotschyanus ve var. glabrescens) morfolojik ve kimyasal özellikler bakımından incelenerek her iki taksona ait morfolojik özellikler Türkiye Florası [3]. ndaki betimi dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Her iki taksona ait morfolojik özellikler belirlenmiş ve aşağıda sıralanmıştır. Her iki taksona ait kimyasal analiz sonuçları ise Tablo 1 de verilmiştir. Thymus cinsine ait bazı türlerin içerdiği ana bileşenler bakımından karşılaştırıldığı literatür bilgisine ait bilgiler Tablo 2de verilmiştir.
3.1. Morfolojik Bulgular Toplanan bitki örneklerine ait morfolojik ve morfometrik karakterlerin bir kısmı
arazide bir kısmı ise arazi sonrası not edilen bilgilerin ışığı altında yapıldı. Bitkinin çiçeğe ait karakter durumları ve vejetatif kısımlarına ait karakterler çıkarılarak bunlar üzerinde morfolojik ve morfometrik analizler yapıldı.
İncelenen her iki Thymus varyetesi de otsu, bodur ve çalı şeklinde çok yıllık bitkilerdir. Çiçekli gövde uzunlukları 4-10 cm, yapraklar 9-13 x 4-6 mm, petiol 1-2 mm, yapraklar sivri, tabanda roundat ve trunkat, yağ lekeleri sayılı ve genellikle kahve renkli, alt yüzeydeki
14

İlgili Kaynaklarsingle.php