damarlanma belirgin ve paralel şekilde, çiçek düzenlenişi (ınfloresans) 0.9-2 x 1-1.5 cm, yaprakların benzer brakteler taşıdıkları tespit edilmiştir. Brakteoller 0.51.5 mm olup genellikle pedisellere aşağı yukarı eşittir. Kaliks 45mm, kaliks tüpü kaliks dudaklarından daha kısadır. Üstteki kaliks dişleri 0.71.2 mm lanseolat-aristat olup korolla beyaz veya soluk pembemsi, korolla 6-7.5 mm olarak ölçüldü. Thymus kotschyanus var. glabrescenste yapraklar tüysüzdür.
Türün çiçeklenme zamanı Mayıs temmuz olarak belirlenmiş olup, Yetişme ortamı olarak kalkerli alanlar, Astragalus Thymus stepini tercih etmektedir. Yetişme yüksekliği 8002500 m. olarak belirtilmektedir [12]. Bitki 1460 m. yükseklikten alınmıştır. Bitkinin genel yayılış alanları olarak Kafkaslar, Azerbaycan, İran, Irak olup, bitki İran Turan elementidir.
Her iki taksonu birbirinden ayıran özellikler olarak ise; Thymus kotschyanus var. kotschyanus varyetesinde gövde tüylü, yaprakların her iki kenarı tüylü puberulentdır. Diğer varyetede ise yapraklar tüysüzdür.
1523. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Trifolium pratense L.'nin fitoterapideki önemi - Sayfa 16
2.1.3. Trifolium pratense L. Çok yıllık bitkiler. Yapraklar obovattan genişçe eliptike kadar, 1.5-3 cm boyutunda. Çiçek durumu küre şeklinden yumurta şekline kadar. Kaliks 10 damarlı, tüylü; kaliks tüpünün boğazı halka şeklinde tüylü. Korolla kırmızımsı eflatundan pembeye kadar, nadiren beyaz, 13-18 mm. Çiçeklenme dönemi Mayıs-Eylül ayları arasıdır. Deniz seviyesinden 2300 m’ye kadar olan yerle...
Karababa dağı (Şarkışla-Sivas)'nın florası - Sayfa 154
9- Gövde basit tüylü ya da tüysüz 10- Kaliks belirgin 15 damarlı 11- Bitki tek yıllık; korolla mavi 234. Lallemantia 11- Bitki çok yıllık; korolla beyaz 233. Nepeta 10- Kaliks en fazla13 damarlı 12- Bitki tek yıllık 13- Kaliks 13 damarlı 237. Acinos 13- Kaliks 5 damarlı 14- Kaliks dişleri mukrolu; korolla sarı 231. Sideritis 14- Kaliks dişleri mukrosuz; korol...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

yapraklar
tüylü
gövde
korolla
bitki
tüpü


23. SAYFA ICERIGI

damarlanma belirgin ve paralel şekilde, çiçek düzenlenişi (ınfloresans) 0.9-2 x 1-1.5 cm, yaprakların benzer brakteler taşıdıkları tespit edilmiştir. Brakteoller 0.51.5 mm olup genellikle pedisellere aşağı yukarı eşittir. Kaliks 45mm, kaliks tüpü kaliks dudaklarından daha kısadır. Üstteki kaliks dişleri 0.71.2 mm lanseolat-aristat olup korolla beyaz veya soluk pembemsi, korolla 6-7.5 mm olarak ölçüldü. Thymus kotschyanus var. glabrescenste yapraklar tüysüzdür.
Türün çiçeklenme zamanı Mayıs temmuz olarak belirlenmiş olup, Yetişme ortamı olarak kalkerli alanlar, Astragalus Thymus stepini tercih etmektedir. Yetişme yüksekliği 8002500 m. olarak belirtilmektedir [12]. Bitki 1460 m. yükseklikten alınmıştır. Bitkinin genel yayılış alanları olarak Kafkaslar, Azerbaycan, İran, Irak olup, bitki İran Turan elementidir.
Her iki taksonu birbirinden ayıran özellikler olarak ise; Thymus kotschyanus var. kotschyanus varyetesinde gövde tüylü, yaprakların her iki kenarı tüylü puberulentdır. Diğer varyetede ise yapraklar tüysüzdür.
15

İlgili Kaynaklarsingle.php