3.2. Kimyasal Bulgular
Bu çalışmada, Elazığ çevresinden toplanan Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescens örnekleri çiçekli vejetasyon döneminde doğal habitatlarından toplandı. Bu bitkilerin çiçekli dönemlerindeki örnekleri araziden toplanıp, su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edildi ve bu uçucu yağların kalitatif ve kantitatif kompozisyonları GC-MS (Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi) ile analizleri yapıldı. Bu bitkilere ait analiz sonuçları ve uçucu yağ verimleri Tablo-1de gösterildi. Aynı şekilde bu yağlara ait GC analiz kromatogramları Şekil 3 ve 4 te verilmiştir.
Bitkilerin distilasyona tabi tutulması sonucu Thymus kotschyanus var. kotschyanus bitkisinin çiçekli örneğinden % 0.5 ml uçucu yağ elde edildi. Yine aynı şekilde Thymus kotschyanus var. glabrescens bitkisinin çiçekli örneğinden ise % 0.3 ml uçucu yağ elde edildi. Bu sonuçlara göre var. kotschyanusun çiçekli dönemindeki uçucu yağ miktarının, var. glabrescensin çiçekli dönemindekinden fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Her iki taksonun uçucu yağında yaklaşık olarak 54 bileşenin varlığı saptanmış ve bunların her iki varyetenin uçucu yağında farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Buna göre; Var. glabrescens in çiçekli örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi sonucunda uçucu yağda toplam 49 bileşen tespit edildi ve bunların toplam yağ içindeki oranı % 87.54 olarak bulunmuştur. Var. kotschyanus un ise uçucu yağında 40 bileşen tanımlanabilmiş, bunların toplam yağ içindeki oranı ise % 90.38 tespit edilmiştir (Tablo 1).
Her iki uçucu yağın ana bileşenleri olarak; genel anlamda monoterpenler hakim olduğunu söylemek mümkündür. Timol dışında her iki varyetede de hakim olan ana bileşenler sırasıyla p- simen (%8.52 %2.10), 1,8- sineol (%3.38- %4.13), borneol (%4.56 – %5.23), Fenol-2- metil-5 (%5.3- %2.0), Timol (%30.4 – %59.9), karvakrol (%1.12 %3.32), karyofillen (%1.50 %2.89) bulunmuştur. Bunun yanında bazı bileşenler T. kotschyanus var. glabrescense de var olup diğer varyetede bulunmamıştır. Şöyleki; sabinen, trans sabinenhidrat, – kamfolen aldehid, İzopinokarveol, trans-verbenol, kamfor, pinokarvon, transkarveol, nerol, karvakrol metil eter, geraniol, endo bornil asetat, geranilasetat, -bourbonen dir.
Bununla beraber; var. kotscyanusta var olup ta var. glabrescens te olmayan bileşenler olarak; Benzaldehit, – bourbonen, bisiklogermakren, – kubeben, trans beta farnesen saptanmıştır. Her iki varyetenin uçucu yağ kompozisyonunun karşılaştırılmasında Thymus kotschyanus var. kotschyanusun çiçekli örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri sırasıyla;
1725. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
bileşen
yağları
edilmiştir
timol
bileşenler


25. SAYFA ICERIGI

3.2. Kimyasal Bulgular
Bu çalışmada, Elazığ çevresinden toplanan Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescens örnekleri çiçekli vejetasyon döneminde doğal habitatlarından toplandı. Bu bitkilerin çiçekli dönemlerindeki örnekleri araziden toplanıp, su distilasyonu yöntemiyle uçucu yağları elde edildi ve bu uçucu yağların kalitatif ve kantitatif kompozisyonları GC-MS (Gaz Kromatografisi Kütle Spektroskopisi) ile analizleri yapıldı. Bu bitkilere ait analiz sonuçları ve uçucu yağ verimleri Tablo-1de gösterildi. Aynı şekilde bu yağlara ait GC analiz kromatogramları Şekil 3 ve 4 te verilmiştir.
Bitkilerin distilasyona tabi tutulması sonucu Thymus kotschyanus var. kotschyanus bitkisinin çiçekli örneğinden % 0.5 ml uçucu yağ elde edildi. Yine aynı şekilde Thymus kotschyanus var. glabrescens bitkisinin çiçekli örneğinden ise % 0.3 ml uçucu yağ elde edildi. Bu sonuçlara göre var. kotschyanusun çiçekli dönemindeki uçucu yağ miktarının, var. glabrescensin çiçekli dönemindekinden fazla olduğunu söyleyebiliriz.
Her iki taksonun uçucu yağında yaklaşık olarak 54 bileşenin varlığı saptanmış ve bunların her iki varyetenin uçucu yağında farklılıklar gösterdiği saptanmıştır. Buna göre; Var. glabrescens in çiçekli örneğinden elde edilen uçucu yağın GC-MS analizi sonucunda uçucu yağda toplam 49 bileşen tespit edildi ve bunların toplam yağ içindeki oranı % 87.54 olarak bulunmuştur. Var. kotschyanus un ise uçucu yağında 40 bileşen tanımlanabilmiş, bunların toplam yağ içindeki oranı ise % 90.38 tespit edilmiştir (Tablo 1).
Her iki uçucu yağın ana bileşenleri olarak; genel anlamda monoterpenler hakim olduğunu söylemek mümkündür. Timol dışında her iki varyetede de hakim olan ana bileşenler sırasıyla p- simen (%8.52 %2.10), 1,8- sineol (%3.38- %4.13), borneol (%4.56 – %5.23), Fenol-2- metil-5 (%5.3- %2.0), Timol (%30.4 – %59.9), karvakrol (%1.12 %3.32), karyofillen (%1.50 %2.89) bulunmuştur. Bunun yanında bazı bileşenler T. kotschyanus var. glabrescense de var olup diğer varyetede bulunmamıştır. Şöyleki; sabinen, trans sabinenhidrat, – kamfolen aldehid, İzopinokarveol, trans-verbenol, kamfor, pinokarvon, transkarveol, nerol, karvakrol metil eter, geraniol, endo bornil asetat, geranilasetat, -bourbonen dir.
Bununla beraber; var. kotscyanusta var olup ta var. glabrescens te olmayan bileşenler olarak; Benzaldehit, – bourbonen, bisiklogermakren, – kubeben, trans beta farnesen saptanmıştır. Her iki varyetenin uçucu yağ kompozisyonunun karşılaştırılmasında Thymus kotschyanus var. kotschyanusun çiçekli örneğinin uçucu yağındaki major bileşenleri sırasıyla;
17

İlgili Kaynaklarsingle.php