timol (%59.9), borneol (5.23), 1.8-sineol (%413), karvakrol (%3.32), %2.10), – karyofillen (%2.89), p simen (%2.10), fenol, 2-metil-5 (%2.00), dietil fitalat (%1.56) tespit edilmiştir (Tablo-1). Bununla beraber, Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğinin uçucu yağında ise; timol (%30.4), p simen (%8.52), -pinen (%6.13), fenol, 2-metil-5 (%5.3), borneol (%4.56), kamfen (%4.06), 3-oktanon (%3.90), 1, 8-sineol (%3.38), kamfor (%2.23) en fazla miktarlarda bulunan ana bileşenlerdir (Tablo -1).
Her iki varyetenin uçucu yağları genel anlamda kalitatif ve kantitatif olarak varyasyon göstermektedir. Tür içi uçucu yağ varyasyonunun fazla olduğu bilinen Thymus türleri için bu durum beklenen bir özelliktir. Ama genelde aynı populasyonda bulunan ve aynı lokaliteleri paylaşan bu iki taksonun uçucu yağ kompozisyonunun benzer olduğunu söylemek de mümkündür. Bitkilerin uçucu yağ bileşenleri incelendiğinde, her iki varyete arasında ana bileşenler bakımından fazla bir farklılık görülmediği fakat bazı bileşenlerin her iki varyete de değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.
1826. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

timol
simen
uçucu
bileşenler
bileşenleri
borneol


26. SAYFA ICERIGI

timol (%59.9), borneol (5.23), 1.8-sineol (%413), karvakrol (%3.32), %2.10), – karyofillen (%2.89), p simen (%2.10), fenol, 2-metil-5 (%2.00), dietil fitalat (%1.56) tespit edilmiştir (Tablo-1). Bununla beraber, Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğinin uçucu yağında ise; timol (%30.4), p simen (%8.52), -pinen (%6.13), fenol, 2-metil-5 (%5.3), borneol (%4.56), kamfen (%4.06), 3-oktanon (%3.90), 1, 8-sineol (%3.38), kamfor (%2.23) en fazla miktarlarda bulunan ana bileşenlerdir (Tablo -1).
Her iki varyetenin uçucu yağları genel anlamda kalitatif ve kantitatif olarak varyasyon göstermektedir. Tür içi uçucu yağ varyasyonunun fazla olduğu bilinen Thymus türleri için bu durum beklenen bir özelliktir. Ama genelde aynı populasyonda bulunan ve aynı lokaliteleri paylaşan bu iki taksonun uçucu yağ kompozisyonunun benzer olduğunu söylemek de mümkündür. Bitkilerin uçucu yağ bileşenleri incelendiğinde, her iki varyete arasında ana bileşenler bakımından fazla bir farklılık görülmediği fakat bazı bileşenlerin her iki varyete de değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir.
18

İlgili Kaynaklarsingle.php