Tablo 1. Thymus kotschyanus var. glabrescens ve var. kotschyanus un uçucu yağ bileşenleri (RRI- Relative Retention index – Nisbi alıkonma indeksi).

Sıra Bileşen
1 Trisiklen 2 -Thujen 3 -Pinen 4 Kamfen 5 Verbenen 6 Sabinen 7 -pinen 8 3-Oktanon 9 Mirsen 10 3-Oktanol 11 1-Fellandren 12 -Terpinen 13 P- simen 14 L-Limonen 15 1.8-Sineol 16 -Terpinen 17 Trans-Sabinen hidrat 18 -Terpinolen 19 Linalool 20 -kamfolen aldehit 21 İsopinokarveol 22 Trans-Verbenol 23 Kamfor 24 Pinokarvon 25 Borneol 26 3-Siklohekzen-1-ol 27 -Terpineol 28 Cis-Dihidrokarvon 29 Dihidrokarvon 30 Trans-Karveol 31 Nerol 32 Karvakrol metil eter 33 Benzaldehit 34 2-Siklohekzen-1-on 35 Geraniol 36 Endobornil asetat 37 Fenol, 2-metil-5 38 Timol 39 Karvakrol 40 Geranil asetat 41 Bourbonen 42 – karyofillen 43 Humulen 44 Germakren D

RRI
1011 1013 1019 1032 1034 1049 1053 1058 1061 1067 1074 1083 1089 1092 1095 1114 1123 1134 1145 1164 1175 1178 1179 1190 1197 1202 1212 1214 1218 1228 1231 1241 1245 1247 1251 1281 1284 1295 1300 1358 1364 1405
1415 1432

T. kotschyanus var. glabrescens % Konsantrasyon
0.15 1.28 6.13 4.06 0.11 0.09 0.85 3.90 0.87 0.34 0.13 0.93 8.52 0.90 3.38 3.34 0.54 0.34 0.15 0.04 0.27 0.15 2.23 0.03 4.56 1.12 0.43 0.25 0.41 0.03 0.56 0.21
-0.02 0.03 0.22 5.3 30.4 1.12 0.21
-1.50
0.03 0.01

T. kotschyanus var. kotschyanus % Konsantrasyon
0.01 0.10 0.63 0.30 0.01
-0.14 0.55 0.15 0.11 0.03 0.18 2.10 0.16 4.13 2.45
-0.10 0.08
—–5.23 0.19 0.40 0.21 0.20 —0.02 0.01 –2.00 59.9 3.32 –2.89
0.07 0.50

1927. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Orıganum vulgare L. subsp. gracıle (C. Koch) Ietswaart'nin uçucu yağ verimi, kompozisyonu ve çay olarak kullanılabilirliğinin araştırılması - Sayfa 28
Tablo 4: O. vulgare subsp. gracile‘nin Farklı Vejetasyon Dönemlerindeki Uçucu Yağ Kompozisyonu No BİLEŞEN Çiçeksiz Çiçekli Tohumlu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Toplam α – tujen α – pinen kamfen Sabinen 1-oktan-3-ol Oktanon β-mirsen α-fellendren δ-...
Türkiye'de yetişen Acinos Miller türleri üzerinde morfolojik anatomik ve kimyasal araştırmalar - Sayfa 132
~-Pinen Sabinen B-3-Karen Mirsen Mirsen + a-Fellandren a-Terpinen Limonen 1,8-Sineol ~-Fellandren (E)-2-Hekzenal Amilfuran (Z)-~-Osimen y-Terpinen (E)-~-Osimen 5-Metil-3-heptanon m-Simen p-Simen Terpinolen Oktana! Tridekan 3-0ktanil asetat 6-Metil-5-hepten-2-on 1-Hekzanol Alloosimen 1-0ktenil asetat 6-Metil-3-heptanol Nonanal (E)-2-0ktenal a-p-Dimetilstiren l-Okten-3-ol 1-Heptanol a-Kubeb...
Çukurova bölgesinde farklı sıra arası ve hasat zamanlarında kediotu (Valeriana officinalis L. ) bitkisinin verim ve uçucu yağ kalitesinin araştırılması - Sayfa 124
Ek Çizelge 1. 2004 Yılında Çukurova Bölgesinde Yetiştirilen Valeriana officinalis L. Çeşitlerinde, Farklı Hasat Zamanları ve Dikim Sıklıklarından Elde Edilen Uçucu Yağın Bileşenleri (%) Alıkonma zamanı Bileşen Anton Mehrfahrig Haziran Temmuz Haziran Temmuz 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 25x25 25x50 17:36 izovalerik asit, etil ester ...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

metil
uçucu
simen
sineol
sabinen
asetat


27. SAYFA ICERIGI

Tablo 1. Thymus kotschyanus var. glabrescens ve var. kotschyanus un uçucu yağ bileşenleri (RRI- Relative Retention index – Nisbi alıkonma indeksi).

Sıra Bileşen
1 Trisiklen 2 -Thujen 3 -Pinen 4 Kamfen 5 Verbenen 6 Sabinen 7 -pinen 8 3-Oktanon 9 Mirsen 10 3-Oktanol 11 1-Fellandren 12 -Terpinen 13 P- simen 14 L-Limonen 15 1.8-Sineol 16 -Terpinen 17 Trans-Sabinen hidrat 18 -Terpinolen 19 Linalool 20 -kamfolen aldehit 21 İsopinokarveol 22 Trans-Verbenol 23 Kamfor 24 Pinokarvon 25 Borneol 26 3-Siklohekzen-1-ol 27 -Terpineol 28 Cis-Dihidrokarvon 29 Dihidrokarvon 30 Trans-Karveol 31 Nerol 32 Karvakrol metil eter 33 Benzaldehit 34 2-Siklohekzen-1-on 35 Geraniol 36 Endobornil asetat 37 Fenol, 2-metil-5 38 Timol 39 Karvakrol 40 Geranil asetat 41 Bourbonen 42 – karyofillen 43 Humulen 44 Germakren D

RRI
1011 1013 1019 1032 1034 1049 1053 1058 1061 1067 1074 1083 1089 1092 1095 1114 1123 1134 1145 1164 1175 1178 1179 1190 1197 1202 1212 1214 1218 1228 1231 1241 1245 1247 1251 1281 1284 1295 1300 1358 1364 1405
1415 1432

T. kotschyanus var. glabrescens % Konsantrasyon
0.15 1.28 6.13 4.06 0.11 0.09 0.85 3.90 0.87 0.34 0.13 0.93 8.52 0.90 3.38 3.34 0.54 0.34 0.15 0.04 0.27 0.15 2.23 0.03 4.56 1.12 0.43 0.25 0.41 0.03 0.56 0.21
-0.02 0.03 0.22 5.3 30.4 1.12 0.21
-1.50
0.03 0.01

T. kotschyanus var. kotschyanus % Konsantrasyon
0.01 0.10 0.63 0.30 0.01
-0.14 0.55 0.15 0.11 0.03 0.18 2.10 0.16 4.13 2.45
-0.10 0.08
—–5.23 0.19 0.40 0.21 0.20 —0.02 0.01 –2.00 59.9 3.32 –2.89
0.07 0.50

19

İlgili Kaynaklarsingle.php