TEŞEKKÜR Bu çalışmayı bana yüksek lisans tez konusu olarak veren ve hazırlamam sırasında her türlü desteğini esirgemeyen, tez materyalinin toplanması sırasında benimle birlikte arazi çalışması yapan sayın hocam Doç. Dr. Eyüp BAĞCIya, çalışmalarımı gerçekleştirmem için ellerindeki imknları sonuna dek kullanan saygıdeğer anneme, babama, eşime ve değerli arkadaşım Alparslan KOÇAKa teşekkür ederim.
Serkan DOĞAN
III3. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Arıtma çamurlarının karakterizasyonu ve briket kömür imalatında kullanımı - Sayfa 8
4 TEŞEKKÜR Çalışmalarım sırasında ilgi, destek ve yardımlarını esirgemeyen tez danışmanım Sayın Doç. Dr. Güleda ENGİN’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Çalışmalarım sırasında bilgi ve görüşleriyle yardımcı olan Yrd. Doç. Dr. Salim ÖNCEL’e sonsuz teşekkürlerimi sunarım. Laboratuar çalışmalarım sırasında her türlü yardım ve desteklerini benden esirgemeyen Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Çevre M...
Termofil bacillus Sp. bakterisinden lichenaz (ß-1,3 ve 1,4 glucanase) enzimi üretimi, karakterizasyonu ve biyoteknolojik kullanılabirliği - Sayfa 5
TEŞEKKÜR Çalışmalarım sırasında ve tez konumun belirlenmesinde bana yardımcı olan danışman hocam Sayın Prof. Dr. Burhan ARIKAN’a teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında ve tezimin çalışmalarında bana yardım eden İnci Suna HÜRTAŞ’a teşekkür ederim. Çalışmalarım sırasında, iş hayatımda ve manevi hayatta desteğini ve yardımını esirgemeyen Sayın Uzm. Dr. Hilal ONAÇ’a teşekkür ederim. Tez aşamasında...
Bazı pestisitlerin Ralstonia eutropha ile gideriminin incelenmesi - Sayfa 11
TEŞEKKÜR Tez çalışmamım bütün aşamaların da desteğini ve yardımlarını hiçbir zaman esirgemeyen tez danışmanım Yrd. Doç. Dr. Gülşad USLU’ya teşekkür ederim. Ayrıca çalışmanın yürütülmesinde maddi destek sağlayan Fırat Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Birimi (FÜBAP) çalışanlarına teşekkür ederim. Tez çalışmamım hazırlanması sırasında birçok arkadaşımın emeği oldu. Çalışmam sırasında benden ...

3. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

teşekkür
sırasında
esirgemeyen
ederim
hocam
değerli


3. SAYFA ICERIGI

TEŞEKKÜR Bu çalışmayı bana yüksek lisans tez konusu olarak veren ve hazırlamam sırasında her türlü desteğini esirgemeyen, tez materyalinin toplanması sırasında benimle birlikte arazi çalışması yapan sayın hocam Doç. Dr. Eyüp BAĞCIya, çalışmalarımı gerçekleştirmem için ellerindeki imknları sonuna dek kullanan saygıdeğer anneme, babama, eşime ve değerli arkadaşım Alparslan KOÇAKa teşekkür ederim.
Serkan DOĞAN
III

İlgili Kaynaklarsingle.php