4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Thymus cinsine ait, Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescensin morfolojik ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Türkiye Florası [3]. nda betimi verilen her iki taksona ait morfolojik gözlemler tekrar yapılarak, taksonların sistematik pozisyonları yeniden gözden geçirilmiştir. Buna göre her iki varyetenin sahip olduğu morfolojik karakterler bakımından fazla fark olmadığı bunun yanında indumentum karakteri bakımından farklılık gösterdiği açıkça saptanmıştır. Zaten varyetelerin isimlendirilmelerinde de bu karakter ağırlıklı olarak etkili olmuştur. Thymus bitkisinin uluslar arası tıbbi özelliği kabul edilmiştir [22]. Dolayısıyla birçok araştırıcı bu bitki grubu üzerinde detaylı olarak çalışmalar yapmış ve yeni türlerin ilavesi ile bu çalışmalar daha da artmaktadır [ 23-27].
Aynı şekilde incelenen her iki taksonun uçucu yağları incelenmiş ve aralarındaki kalitatif ve kantitatif benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürde Thymus cinsi ve Thymus kotschyanus türü ve alt taksonları üzerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
İncelenen her iki Thymus varyetesine ait örneklerin morfolojik özellikleri Türkiye Florasında belirtilen özellikler ile oldukça uygunluk göstermekte olup farklı bir özelliğe rastlanmamıştır. Sadece, Thymus kotschyanus var. glabrescenste yapraklar tüysüz, var. kotschyanusta ise gövde tüylü, yaprakların her iki kenarı tüylü, puberulent ve pilos tüylüdür.
Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescens taksonlarının uçucu yağlarıyla ilgili pek fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Yalnızca Bağcı ve Başer (2005) in Thymus kotschyanus var. kotschyanus ile T. haussknechtii Velen. taksonlarının uçucu yağları ile ilgili bir çalışmaya rastlanmıştır [10]. , ayrıca Morteza Semnani ve ark., (2006) [28]. , Öztürk ve Öztürk (2006) [29].ve Çelik ve ark., (2006) [30]. nın çalışmaları mevcuttur.
Thymus türleri uçucu yağında infraspesifik varyasyonun oldukça fazla olduğu belirtilmekte olup, Timol ve karvakrol birçok Thymus türünde ana bileşen, olduğu halde aromatik olmayan terpenlerde ana bileşenler olarak bulunmuştur [31-32].
Thymus kotschyanus var. kotschyanusun çiçekli örneğinden yüzde olarak 0.5ml, Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğinde yüzde olarak 0.3ml uçucu yağ elde edilmiştir. Dolayısıyla her iki varyetenin çiçekli örneklerinin 100er gramından elde edilen uçucu yağ miktarları farklılık göstermektedir. Thymus kotschyanus var kotschyanusun çiçekli örneğinin (0.5ml), Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğine (0.3ml) göre daha fazla uçucu yağ içerdiği belirlenmiştir. Her iki varyete (Thymus kotschyanus var. kotschyanus
2331. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
varyete
thymus
kotschyanus
glabrescens
bitki


31. SAYFA ICERIGI

4. Tartışma ve Sonuç
Bu çalışmada, Thymus cinsine ait, Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescensin morfolojik ve kimyasal özellikleri incelenmiştir. Türkiye Florası [3]. nda betimi verilen her iki taksona ait morfolojik gözlemler tekrar yapılarak, taksonların sistematik pozisyonları yeniden gözden geçirilmiştir. Buna göre her iki varyetenin sahip olduğu morfolojik karakterler bakımından fazla fark olmadığı bunun yanında indumentum karakteri bakımından farklılık gösterdiği açıkça saptanmıştır. Zaten varyetelerin isimlendirilmelerinde de bu karakter ağırlıklı olarak etkili olmuştur. Thymus bitkisinin uluslar arası tıbbi özelliği kabul edilmiştir [22]. Dolayısıyla birçok araştırıcı bu bitki grubu üzerinde detaylı olarak çalışmalar yapmış ve yeni türlerin ilavesi ile bu çalışmalar daha da artmaktadır [ 23-27].
Aynı şekilde incelenen her iki taksonun uçucu yağları incelenmiş ve aralarındaki kalitatif ve kantitatif benzerlik ve farklılıklar ortaya konmuştur. Elde edilen sonuçlar literatürde Thymus cinsi ve Thymus kotschyanus türü ve alt taksonları üzerinde yapılan çalışmalarla karşılaştırılmıştır.
İncelenen her iki Thymus varyetesine ait örneklerin morfolojik özellikleri Türkiye Florasında belirtilen özellikler ile oldukça uygunluk göstermekte olup farklı bir özelliğe rastlanmamıştır. Sadece, Thymus kotschyanus var. glabrescenste yapraklar tüysüz, var. kotschyanusta ise gövde tüylü, yaprakların her iki kenarı tüylü, puberulent ve pilos tüylüdür.
Thymus kotschyanus var. kotschyanus ve Thymus kotschyanus var. glabrescens taksonlarının uçucu yağlarıyla ilgili pek fazla araştırmaya rastlanmamıştır. Yalnızca Bağcı ve Başer (2005) in Thymus kotschyanus var. kotschyanus ile T. haussknechtii Velen. taksonlarının uçucu yağları ile ilgili bir çalışmaya rastlanmıştır [10]. , ayrıca Morteza Semnani ve ark., (2006) [28]. , Öztürk ve Öztürk (2006) [29].ve Çelik ve ark., (2006) [30]. nın çalışmaları mevcuttur.
Thymus türleri uçucu yağında infraspesifik varyasyonun oldukça fazla olduğu belirtilmekte olup, Timol ve karvakrol birçok Thymus türünde ana bileşen, olduğu halde aromatik olmayan terpenlerde ana bileşenler olarak bulunmuştur [31-32].
Thymus kotschyanus var. kotschyanusun çiçekli örneğinden yüzde olarak 0.5ml, Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğinde yüzde olarak 0.3ml uçucu yağ elde edilmiştir. Dolayısıyla her iki varyetenin çiçekli örneklerinin 100er gramından elde edilen uçucu yağ miktarları farklılık göstermektedir. Thymus kotschyanus var kotschyanusun çiçekli örneğinin (0.5ml), Thymus kotschyanus var. glabrescensin çiçekli örneğine (0.3ml) göre daha fazla uçucu yağ içerdiği belirlenmiştir. Her iki varyete (Thymus kotschyanus var. kotschyanus
23

İlgili Kaynaklarsingle.php