ve Thymus kotschyanus var. glabrescens) uçucu yağ miktarından başka uçucu yağları meydana getiren bileşenlerin miktar çeşitliliği bakımından da türler bazında farklılıklar göstermektedir.
GS-MS analizi sonucunda Thymus kotschyanus var. kotschyanus ile Thymus kotschyanus var. glabrescensin uçucu yağlarında birçok bileşeninin ortak olduğu görülmüştür. Bunlardan % konsantrasyon olarak en önemlilerini Timol, Fenol, 2-Metil-5, -Pinen, Kamfen, 3-Oktanon, 3-Siklohekzen-1-ol, Karvakrol metileter, trans-karyofillen şeklinde sıralayabiliriz.
Çok eskiden beri kullanılan Thymus türlerinin ekonomik boyutu giderek artmaktadır. Baharat olarak kullanılan ve uçucu yağ elde edilen türlerin ticari boyutu da giderek artmakta olup, Türkiye bu ticaretten son zamanlarda büyük pay kapma çalışmaları içerisindedir. Yıldız ve ark. (2004) na göre Dünya genelinde 162 taksonun uçucu yağları analiz edilmiştir. Bu çalışmalar sonunda Thymus türlerinin uçucu yağlarında 360 farklı bileşik saptanmıştır. Bu bileşiklerin %75 i terpenlerdir. Terpenlerin ise % 43 ü monoterpenler, %32 si seskiterpenlerdir. Terpenoidlerin dışındaki bileşiklerin oranı düşüktür [31].
Sefidkon ve ark. (1999) nın yaptığı çalışmada; Thymus kotschyanus bitkisinin uçucu yağ kompozisyonu (İran dan) karvakrol (%40) ve timol (%10) ve – terpinen (%3.72 8.55) olarak bulmuşlardır [33]. Aynı şekilde Ermenistan dan T. kotschyanus uçucu yağında timol (%35.48), p simen (%17.74), karvakrol (%11.65), – pinen (%8.83) ve terpineol (%6.50) bulunmuştur. Ayrıca Öztürk ve Öztürk(2006) ün yaptığı çalışmada T. kotschyanus un toprak üstü kısımlarında 23 bileşik tespit edilmiş, bunlardan; timol (%40.39), karvakrol (%28.15), psimen (%10.76) ana bileşenler olarak bulunmuştur [29]. Ayrıca bitkinin metanolik ekstraktı oldukça yüksek antibakteriyal etkiye sahip olup, gıdaların korunması konusunda kullanılabilecek önemli antibakteriyae sonuçlar vermiştir.
Genel olarak İncelenen Thymus varyetelerinin içerdiği uçucu yağ kompozisyonunun bazı Thymus türleri ile karşılaştırılmasıyla oluşturulan tablo aşağıda verilmiştir (Tablo 2). Buna göre ana bileşenler bakımından Thymus willkomii [34]., Thymus haussknechtii [10], Thymus sibthorpii [22]., Tyhmus longicaulis var subisophyllus [35]. ve Thymus pectinatus [36], türlerinin uçucu yağ kompozisyonlarında bulunan majör bileşenler karşılaştırılmıştır.
2432. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

uçucu
yağları
timol
thymus
bileşenler
karvakrol


32. SAYFA ICERIGI

ve Thymus kotschyanus var. glabrescens) uçucu yağ miktarından başka uçucu yağları meydana getiren bileşenlerin miktar çeşitliliği bakımından da türler bazında farklılıklar göstermektedir.
GS-MS analizi sonucunda Thymus kotschyanus var. kotschyanus ile Thymus kotschyanus var. glabrescensin uçucu yağlarında birçok bileşeninin ortak olduğu görülmüştür. Bunlardan % konsantrasyon olarak en önemlilerini Timol, Fenol, 2-Metil-5, -Pinen, Kamfen, 3-Oktanon, 3-Siklohekzen-1-ol, Karvakrol metileter, trans-karyofillen şeklinde sıralayabiliriz.
Çok eskiden beri kullanılan Thymus türlerinin ekonomik boyutu giderek artmaktadır. Baharat olarak kullanılan ve uçucu yağ elde edilen türlerin ticari boyutu da giderek artmakta olup, Türkiye bu ticaretten son zamanlarda büyük pay kapma çalışmaları içerisindedir. Yıldız ve ark. (2004) na göre Dünya genelinde 162 taksonun uçucu yağları analiz edilmiştir. Bu çalışmalar sonunda Thymus türlerinin uçucu yağlarında 360 farklı bileşik saptanmıştır. Bu bileşiklerin %75 i terpenlerdir. Terpenlerin ise % 43 ü monoterpenler, %32 si seskiterpenlerdir. Terpenoidlerin dışındaki bileşiklerin oranı düşüktür [31].
Sefidkon ve ark. (1999) nın yaptığı çalışmada; Thymus kotschyanus bitkisinin uçucu yağ kompozisyonu (İran dan) karvakrol (%40) ve timol (%10) ve – terpinen (%3.72 8.55) olarak bulmuşlardır [33]. Aynı şekilde Ermenistan dan T. kotschyanus uçucu yağında timol (%35.48), p simen (%17.74), karvakrol (%11.65), – pinen (%8.83) ve terpineol (%6.50) bulunmuştur. Ayrıca Öztürk ve Öztürk(2006) ün yaptığı çalışmada T. kotschyanus un toprak üstü kısımlarında 23 bileşik tespit edilmiş, bunlardan; timol (%40.39), karvakrol (%28.15), psimen (%10.76) ana bileşenler olarak bulunmuştur [29]. Ayrıca bitkinin metanolik ekstraktı oldukça yüksek antibakteriyal etkiye sahip olup, gıdaların korunması konusunda kullanılabilecek önemli antibakteriyae sonuçlar vermiştir.
Genel olarak İncelenen Thymus varyetelerinin içerdiği uçucu yağ kompozisyonunun bazı Thymus türleri ile karşılaştırılmasıyla oluşturulan tablo aşağıda verilmiştir (Tablo 2). Buna göre ana bileşenler bakımından Thymus willkomii [34]., Thymus haussknechtii [10], Thymus sibthorpii [22]., Tyhmus longicaulis var subisophyllus [35]. ve Thymus pectinatus [36], türlerinin uçucu yağ kompozisyonlarında bulunan majör bileşenler karşılaştırılmıştır.
24

İlgili Kaynaklarsingle.php