Tablo 2. Bazı Thymus Türlerinin (T. willkomi, T. haussknechtii, T. sibthorpii ve T. longicaulis var subisophyllus) un uçucu yağlarındaki major bileşenleri gösteren literatür bilgisi.

Bileşenler
Mirsen 1.8-Sineol
TransSabinen hidrat Karyofillen
oksit Linalool -Terpineol -Terpinil
asetat -Terpinen 5-Metil-3heptanon
p-Simen Borneol -Bisabolen Timol -P inen Kamfen

Thymus willkomii
[34]
3.00 16.7
3.5
0.8
27.0 3.1
12.9
0.1

0.7 1.1 –1.9 1.4

Thymus haussknechtii
[10]
0.5 21.5

Bitkiler

Thymus Türleri

Thymus sibthorpii
[22]
4.7 —

Tyhmus
longicaulis var
subisophyllus[35] -2.6

0.4 0.8

0.9

7.0 —
6.4 1.2 2.1 0.1
— —
1.6 7.1
0.1 5.7
2.6 5.9 4.8
0.1 4.7 0.1 34.8 — 5.4 2.6 6.7


0.9 0.1

3.3

15.4 15.8 1.3 21.7 5.4 6.7

Thymus pectinatus
[36]
2.9
2.16

0.1 0.1

0.7
0.1
0.1 17.7 0.7 35

İncelenen her iki varyete morfolojik ve kimyasal karakterler bakımından farklılık ve benzerlikler göstermektedir. Bununla beraber her iki varyeteyi morfolojik ve kimyasal olarak birbirinden ayıracak yeterli sayıda karakter olduğunu söylemek mümkündür. Taksonların sistematik pozisyonlarında nomenklatür kurallarına göre herhangi bir pozisyon değişikliği yapmak gerekmediği hem kimyasal hemde morfolojik analiz sonucunda görülmüştür. Bununla beraber kimyasal varyasyonun oldukça fazla olduğu, uçucu yağ ana bileşenleri bakımından önemli fark olmamakla beraber bazı minör bileşenler bakımından iki taksonun birbirinden ayrıldığını GC- MS sonuçlarına göre söylemek kolaydır. İncelenen her iki varyete monoterpen bakımından zengin olup, diğer ana uçucu yağ grupları bakımından az içeriğe sahiptir. Bu yönüyle incelenen taksonları Stahl Biskup (1991 ve 2002) [31-32] un Thymus yağlarının sınıflandırıldığı gruplamada 1. sınıfa sokmak mümkündür. Bu grupta; timol, karvakrol, linalool, linalil asetat, 1.8- sineol, veya terpinen in dominant bileşenler olarak belirtilmektedir.
Yapılan bu çalışma, Thymus cinsinin genel özelliklerinin morfolojik ve kimyasal olarak ortaya koymasının yanında, aynı türün iki varyetesinin uçucu yağ ve morfolojik karakterlerinin,

2533. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

thymus
bileşenler
uçucu
timol
bileşenleri
farklılık


33. SAYFA ICERIGI

Tablo 2. Bazı Thymus Türlerinin (T. willkomi, T. haussknechtii, T. sibthorpii ve T. longicaulis var subisophyllus) un uçucu yağlarındaki major bileşenleri gösteren literatür bilgisi.

Bileşenler
Mirsen 1.8-Sineol
TransSabinen hidrat Karyofillen
oksit Linalool -Terpineol -Terpinil
asetat -Terpinen 5-Metil-3heptanon
p-Simen Borneol -Bisabolen Timol -P inen Kamfen

Thymus willkomii
[34]
3.00 16.7
3.5
0.8
27.0 3.1
12.9
0.1

0.7 1.1 –1.9 1.4

Thymus haussknechtii
[10]
0.5 21.5

Bitkiler

Thymus Türleri

Thymus sibthorpii
[22]
4.7 —

Tyhmus
longicaulis var
subisophyllus[35] -2.6

0.4 0.8

0.9

7.0 —
6.4 1.2 2.1 0.1
— —
1.6 7.1
0.1 5.7
2.6 5.9 4.8
0.1 4.7 0.1 34.8 — 5.4 2.6 6.7


0.9 0.1

3.3

15.4 15.8 1.3 21.7 5.4 6.7

Thymus pectinatus
[36]
2.9
2.16

0.1 0.1

0.7
0.1
0.1 17.7 0.7 35

İncelenen her iki varyete morfolojik ve kimyasal karakterler bakımından farklılık ve benzerlikler göstermektedir. Bununla beraber her iki varyeteyi morfolojik ve kimyasal olarak birbirinden ayıracak yeterli sayıda karakter olduğunu söylemek mümkündür. Taksonların sistematik pozisyonlarında nomenklatür kurallarına göre herhangi bir pozisyon değişikliği yapmak gerekmediği hem kimyasal hemde morfolojik analiz sonucunda görülmüştür. Bununla beraber kimyasal varyasyonun oldukça fazla olduğu, uçucu yağ ana bileşenleri bakımından önemli fark olmamakla beraber bazı minör bileşenler bakımından iki taksonun birbirinden ayrıldığını GC- MS sonuçlarına göre söylemek kolaydır. İncelenen her iki varyete monoterpen bakımından zengin olup, diğer ana uçucu yağ grupları bakımından az içeriğe sahiptir. Bu yönüyle incelenen taksonları Stahl Biskup (1991 ve 2002) [31-32] un Thymus yağlarının sınıflandırıldığı gruplamada 1. sınıfa sokmak mümkündür. Bu grupta; timol, karvakrol, linalool, linalil asetat, 1.8- sineol, veya terpinen in dominant bileşenler olarak belirtilmektedir.
Yapılan bu çalışma, Thymus cinsinin genel özelliklerinin morfolojik ve kimyasal olarak ortaya koymasının yanında, aynı türün iki varyetesinin uçucu yağ ve morfolojik karakterlerinin,

25

İlgili Kaynaklarsingle.php