benzer veya farklı yönlerinin belirlenmesi bakımından da önemlidir. Bu çalışma ile Thymus cinsi ile beraber incelenen Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin morfolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile elde edilen veriler, bu cinsin diğer taksonlarının morfolojisi, kemotaksonomisi ve sistematiği için oldukça yararlı sonuçlar verecektir.
KAYNAKLAR:
1. Baytop, T., İstanbul . Türkiyede Bitkiler İle Tedavi, İstanbul Ünv. Yayınları (1984). 2. El-Gazzar A., Watson LA., Taxonomic study of Labiatae and related genare, New Phytol.
69(2): 451-486 , (1969). 3. Davis, P.H., Mıll, R.R., Tan, K.1988 Flora Of Turkey and The East Aegen Island, 7. cilt,
s:349. 4. Morales R., The history, botany and taxonomy of the genus Thymus. In Stahl-Biskup and
Saez (eds) The genus Thymus, 1-43 (2002). Taylor and Francis, London. 5. Saez F., Volatile oil variability in Thymus serpyloides ssp. gadorensis growing wild in
southeastern Spain, Biochemical Syst. And Ecology, 29: 189-198 (2001). 6. Kartesz JT., Karesz R., A Synonymized Checklist of the Vaskular Flora of the United States,
Canada, and Greenland, vol.(1980). The Unıv. of North Caroline Pres, Chapell Hill. 7. Shu Z., Thymus Lin Wu, Zhengy, Peter HR. (eds). Flora of China. Vol. 17, (Verbanaceae
throug Solanaaceae),342 pp. (1994). Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. 8. Hedge IC., Labiateae, in Ali S.I., Nasır Y.J (eds) no. 192, Flora of Pakistan, (1990). İslamabad. 9. Asfaw, N., Storesund HJ., skattebol L., Tonnesen F and Aasen AJ., Volatil oil constituents of two Thymus species from Ethiopia, Flavour and Fragr. J. 15:123- 125 (2000). 10. Bağcı E., Başer H. K. C., 2005, Study of the esential oils of Thymus haussknechtii Velen and Thymus kotschynus Boiss. Et Hohen var. kotschyanus (Lamiaceae) taxa from the Eastern Anatolian region in Turkey, Flavour fragr. J. 20: 199- 202, (2005). 11. Tanker M., Tanker N., 1990, Farmakognozi, 2. cilt Ankara Ünv. Eczacılık Fakültesi Yayınları No:65 12. Yıldız B.,ve ark., 2004, Türkiyede Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler Üzerinde Palinolojik ve Kimyasal Araştırmalar, Proje no: TBAG-1715 (198T003).
2634. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Üç Thymus L. türüne ait özüt ve uçucu yağların biyolojik aktivitelerinin araştırılması - Sayfa 87
74 Tepe, B., Daferera, D., Sokmen, M., Polissio, M. ve Sokmen, A., 2004a. In Vitro Antimicrobial and Antioxidant Activities of the Essential Oils and Various Extracts of Thymus eigii M. Zohary et P.H. Davis. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 52, 1132-1137. Tepe, B., Sökmen, M., Akpulat, H.A., Daferera, D., Polissiou, M ve Sökmen,A., 2004b Antioxidative Activity of the Essential Oils of...
Türkiye de yayılış gösteren dört Thymus türünün uçucu yağ bileşimleri, antibakteriyel ve antifungal aktivite özelliklerinin belirlenmesi - Sayfa 79
[74] Zeybek, U., Zeybek, N., Farmasötik Botanik Kapalı Tohumlu Bitkiler (Angiospermae) Sistematiği ve Önemli Maddeleri, 3 (Değiştirilmiş 3. baskı) Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Yayınları, Ege Üniversitesi Ofset Basımevi, Bornova-İzmir, (2002), 378. [75] İrtem, H. S., Balıkesir Yöresinde Yetişen Thymus Türlerinin Uçucu Yağ İçerikleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri, Yüksek Lisans Tezi, Balık...

34. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

turkey
flavour
from
oils
thymus
volatil


34. SAYFA ICERIGI

benzer veya farklı yönlerinin belirlenmesi bakımından da önemlidir. Bu çalışma ile Thymus cinsi ile beraber incelenen Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin morfolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile elde edilen veriler, bu cinsin diğer taksonlarının morfolojisi, kemotaksonomisi ve sistematiği için oldukça yararlı sonuçlar verecektir.
KAYNAKLAR:
1. Baytop, T., İstanbul . Türkiyede Bitkiler İle Tedavi, İstanbul Ünv. Yayınları (1984). 2. El-Gazzar A., Watson LA., Taxonomic study of Labiatae and related genare, New Phytol.
69(2): 451-486 , (1969). 3. Davis, P.H., Mıll, R.R., Tan, K.1988 Flora Of Turkey and The East Aegen Island, 7. cilt,
s:349. 4. Morales R., The history, botany and taxonomy of the genus Thymus. In Stahl-Biskup and
Saez (eds) The genus Thymus, 1-43 (2002). Taylor and Francis, London. 5. Saez F., Volatile oil variability in Thymus serpyloides ssp. gadorensis growing wild in
southeastern Spain, Biochemical Syst. And Ecology, 29: 189-198 (2001). 6. Kartesz JT., Karesz R., A Synonymized Checklist of the Vaskular Flora of the United States,
Canada, and Greenland, vol.(1980). The Unıv. of North Caroline Pres, Chapell Hill. 7. Shu Z., Thymus Lin Wu, Zhengy, Peter HR. (eds). Flora of China. Vol. 17, (Verbanaceae
throug Solanaaceae),342 pp. (1994). Science Press, Beijing, and Missouri Botanical Garden Press, St. Louis. 8. Hedge IC., Labiateae, in Ali S.I., Nasır Y.J (eds) no. 192, Flora of Pakistan, (1990). İslamabad. 9. Asfaw, N., Storesund HJ., skattebol L., Tonnesen F and Aasen AJ., Volatil oil constituents of two Thymus species from Ethiopia, Flavour and Fragr. J. 15:123- 125 (2000). 10. Bağcı E., Başer H. K. C., 2005, Study of the esential oils of Thymus haussknechtii Velen and Thymus kotschynus Boiss. Et Hohen var. kotschyanus (Lamiaceae) taxa from the Eastern Anatolian region in Turkey, Flavour fragr. J. 20: 199- 202, (2005). 11. Tanker M., Tanker N., 1990, Farmakognozi, 2. cilt Ankara Ünv. Eczacılık Fakültesi Yayınları No:65 12. Yıldız B.,ve ark., 2004, Türkiyede Yetişen Thymus L. (Lamiaceae) Türlerinin Revizyonu ve Türler Üzerinde Palinolojik ve Kimyasal Araştırmalar, Proje no: TBAG-1715 (198T003).
26

İlgili Kaynaklarsingle.php