İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

Sayfa No

İÇİNDEKİLER. I

ŞEKİLLERİN LİSTESİ. II

TABLOLARIN LİSTESİ.III

ÖZET. IV

ABSTRACT.V

1. Giriş. 1

1.1. Thymus L. Cinsinin Genel Özellikleri.1

1.1.1.Thymus Türlerinde Polimorfizm.3

1.1.2. Uçucu Yağların Taksonomik Önemi.3

1.1.3.Thymus Türleri Üzerindeki Sitolojik Araştırmalar.5

1.1.4.Thymus L. Cinsinin Halk Tıbbında Kullanılan Özellikleri.5 1.1.5 Thymus Türlerinin ticari Boyutu.7

1.2. UÇUCU YAĞLAR.9

1.2.1.Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntem ve Teknikleri.9 1.2.2.Uçucu Yağların Ekonomik Önemi:.10 1.3. Çalışmanın Amacı.122 2. MATERYAL VE METOT. 12 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması. 12 2.2. Morfolojik İncelemeler. 133 2.3. Kimyasal İncelemeler. 13 2.3.1. Su Distilasyonu İle Uçucu Yağların Eldesi. 14 2.3.2. GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Analizleri. 144 3. BULGULAR.14 3.1. Morfolojik Bulgular. 14 3.2. Kimyasal Bulgular.177 4. Tartışma ve Sonuç.23 KAYNAKLAR. 26 ÖZGEÇMİŞ. 29

IV4. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER Sayfa No TEŞEKKÜR İÇİNDEKİLER...................................................................................................................................... I ŞEKİLLER LİSTESİ............................................................................................................................. II TABLOLAR LİSTESİ...........................................
Mentha spicata L. subsp. spicata (Lamiaceae) bitkisinin morfolojik, anatomik, palinolojik ve bazı kimyasal özelliklerinin araştırılması - Sayfa 4
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER ÖZET SUMMARY ŞEKİLLER LİSTESİ TABLOLAR LİSTESİ 1. GİRİŞ 1.1. Lamiaceae Familyası 1.2. Lamiaceae Familyasının Karakteristik Morfolojik Özellikleri 1.3. Mentha L. Cinsi 1.4. Mentha L. Cinsinin Kullanıldığı Sektörler 1.5. Mentha L. Cinsinin Halk Arasında Kullanımı 1.6. Mentha spicata L. 1.7. Mentha spicata’nın Bitkisel Özellikleri 1.8. Mentha spicata subsp. spicata 1.9....
Bazı Teucrium L. (Lamiaceae) türlerinin kemotaksonomik yönden araştırılması - Sayfa 5
İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ ............................................................................................................... İÇİNDEKİLER ...................................................................................................... ÖZET ............................................................................................................... SUMMARY...............................

4. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

içindekiler
özellikleri
materyal
giriş
listesi
özet


4. SAYFA ICERIGI

İÇİNDEKİLER

TEŞEKKÜR

Sayfa No

İÇİNDEKİLER. I

ŞEKİLLERİN LİSTESİ. II

TABLOLARIN LİSTESİ.III

ÖZET. IV

ABSTRACT.V

1. Giriş. 1

1.1. Thymus L. Cinsinin Genel Özellikleri.1

1.1.1.Thymus Türlerinde Polimorfizm.3

1.1.2. Uçucu Yağların Taksonomik Önemi.3

1.1.3.Thymus Türleri Üzerindeki Sitolojik Araştırmalar.5

1.1.4.Thymus L. Cinsinin Halk Tıbbında Kullanılan Özellikleri.5 1.1.5 Thymus Türlerinin ticari Boyutu.7

1.2. UÇUCU YAĞLAR.9

1.2.1.Uçucu Yağların Elde Edilme Yöntem ve Teknikleri.9 1.2.2.Uçucu Yağların Ekonomik Önemi:.10 1.3. Çalışmanın Amacı.122 2. MATERYAL VE METOT. 12 2.1. Bitki Örneklerinin Toplanması. 12 2.2. Morfolojik İncelemeler. 133 2.3. Kimyasal İncelemeler. 13 2.3.1. Su Distilasyonu İle Uçucu Yağların Eldesi. 14 2.3.2. GC-MS (Gaz Kromatografisi-Kütle Spektrometresi) Analizleri. 144 3. BULGULAR.14 3.1. Morfolojik Bulgular. 14 3.2. Kimyasal Bulgular.177 4. Tartışma ve Sonuç.23 KAYNAKLAR. 26 ÖZGEÇMİŞ. 29

IV

İlgili Kaynaklarsingle.php