ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa No
Şekil 1: Thymus kotschyanus var kotschyanusun Arazideki Görünümü. 16 Şekil 2: Thymus kotschyanus var glabrescensin Arazideki Görünümü. 16 Şekil 3: Thymus kotschyanus var kotschyanusun Örneğinin Uçucu
Yağlarının GC Kromatogramı. 21 Şekil 4: Thymus kotschyanus var glabrescensin Örneğinin Uçucu Yağlarının
GC Kromatogramı. 22
V5. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

kotschyanus
uçucu
thymus
glabrescensin
kotschyanusun
örneğinin


5. SAYFA ICERIGI

ŞEKİLLERİN LİSTESİ Sayfa No
Şekil 1: Thymus kotschyanus var kotschyanusun Arazideki Görünümü. 16 Şekil 2: Thymus kotschyanus var glabrescensin Arazideki Görünümü. 16 Şekil 3: Thymus kotschyanus var kotschyanusun Örneğinin Uçucu
Yağlarının GC Kromatogramı. 21 Şekil 4: Thymus kotschyanus var glabrescensin Örneğinin Uçucu Yağlarının
GC Kromatogramı. 22
V

İlgili Kaynaklarsingle.php