ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU
BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan Doğan
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
2007, Sayfa: 28
Bu çalışmada, Elazığ çevresinden toplanan Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu belirlenmiş ve her iki takson bu özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları su distilasyonuyla elde edilerek kalitatif ve kantitatif anlamda gösterdiği benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Her iki varyetenin uçucu yağ kompozisyonu ana bileşenler bakımından benzer bulunmuştur. Uçucu yağ temel bileşenleri bakımından her iki varyete arasında kalitatif farklılık fazla bulunmazken kantitatif farklılıklar önemlidir. Thymus kotschyanus var. glabrescens ve var. kotschyanus uçucu yağında sırasıyla bulunan ana bileşenler; timol (% 59.9 – 30.4), p- simen (%8.52 2.10), borneol (% 4.56 5.23), 1.8. sineol (%3.38- 4.13) ve beta karyofillen (%1.50- 2.89)dir. İncelenen her iki varyete uçucu yağında diğer grup bileşenlerin miktarı az iken monoterpen bileşenler yoğun olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, incelenen Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin morfolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile elde edilen sonuçlar, Thymus cinsinin morfolojisi, kemotaksonomisi ve sistematiği için katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Thymus, Lamiaceae, Uçucu Yağlar, Morfoloji, Kemotaksonomi
VII7. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

thymus
uçucu
kotschyanus
varyete
glabrescens
yağları


7. SAYFA ICERIGI

ÖZET
Yüksek Lisans Tezi
Thymus kotschyanus Boiss.et Hohen (Lamiaceae)a ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) MORFOLOJİK ÖZELLİKLERİ ve UÇUCU YAĞ KOMPOZİSYONU
BAKIMINDAN KARŞILAŞTIRILMASI
Serkan Doğan
Fırat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Biyoloji Anabilim Dalı
2007, Sayfa: 28
Bu çalışmada, Elazığ çevresinden toplanan Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin (var. kotschyanus ve var. glabrescens) morfolojik özellikleri ve uçucu yağ kompozisyonu belirlenmiş ve her iki takson bu özellikler bakımından karşılaştırılmıştır. Bu örneklerin uçucu yağları su distilasyonuyla elde edilerek kalitatif ve kantitatif anlamda gösterdiği benzerlik ve farklılıklar belirlenmiştir. Her iki varyetenin uçucu yağ kompozisyonu ana bileşenler bakımından benzer bulunmuştur. Uçucu yağ temel bileşenleri bakımından her iki varyete arasında kalitatif farklılık fazla bulunmazken kantitatif farklılıklar önemlidir. Thymus kotschyanus var. glabrescens ve var. kotschyanus uçucu yağında sırasıyla bulunan ana bileşenler; timol (% 59.9 – 30.4), p- simen (%8.52 2.10), borneol (% 4.56 5.23), 1.8. sineol (%3.38- 4.13) ve beta karyofillen (%1.50- 2.89)dir. İncelenen her iki varyete uçucu yağında diğer grup bileşenlerin miktarı az iken monoterpen bileşenler yoğun olarak bulunmuştur. Bu çalışmada, incelenen Thymus kotschyanusa ait iki varyetenin morfolojik ve kimyasal karakterizasyonu ile elde edilen sonuçlar, Thymus cinsinin morfolojisi, kemotaksonomisi ve sistematiği için katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Kelimeler: Thymus, Lamiaceae, Uçucu Yağlar, Morfoloji, Kemotaksonomi
VII

İlgili Kaynaklarsingle.php