1. Giriş
Lamiaceae familyası, çok iyi bilinen ekonomik değeri yüksek otlar, çalılar ve ağaçlar içeren bir familyadır. Bunlar, Asyanın tropikal yağmur ormanlarında bulunan Tetoma grandis gibi kereste elde edilen ağaçlardan Salvia, Thymus L., Mentha L., Origanum L., Rosmarinus L., Lavandula L., Sideritis L., Satureja L. gibi Akdeniz Bölgesinin baharat, aromatik ve tıbbi önemi olan cinslere kadar değişir. Dünyanın sıcak ve ılıman bölgelerinde, özellikle Akdeniz çevresinde doğal olarak yetişirler. Soğuk yerlerde pek az türle temsil edilirler. Familyanın Ajuga L., Salvia L., Phlomis L., Nepeta L., Coleus L., Clerodendrum L. gibi pek çok cinsi ornamantel olarak kullanılmaktadır. Familya üyeleri, nektar yönünden de zengin olduğu için arıcılık için önemli bitki grubudur. Yaprak ve gövdelerde bulunan küçük salgı yapılarından salgılanan uçucu yağlar, tıbbi, parfümeri ve tatlandırıcı olarak kullanıldığından özellikle önemlidir. Hekimlikle kullanılan türler olduğu gibi sebze olarak faydalanılanları da vardır ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak yetiştirilir [1]. Thymus türlerinden izole edilen timol, kuvvetli antiseptik olup tıbbi olarak kullanılmaktadır [2].
Familya için karakteristik özelliklerin başlıcaları; gövde dört köşeli, yapraklar çoğu zaman basit, bazen parçalı ve dekussat dizilişlidir; çiçekler her nodusta vertisillastrum durumundadır, zigomorf ve bilabiattır. Uçucu yağları; sapı tek, başı sekiz hücreli pul şeklindeki labiatae tipi salgı tüylerindendir. Çiçeklerde kaliks beş loblu, kalıcı bazen bilabiat; korolla bilabiat, üst dudak bazen eksiktir. Stamenler genellikle dört tane olup çoğu zaman didinamdır, bazen de iki stamen bulunur. Ovaryum iki karpelden meydana gelmiş dört gözlü ve üst durumludur, her gözde bir ovül bulunur; stilus ginobaziktir, meyve dört nukstan meydana gelen bir şizokarptır. Bazı türlerde stamenler dört tane ve flamentler eşit boydadır ve bazıları da didinamdır, ayrıca bazı türlerde ise iki stamen bulunur. Yeryüzünde 200 kadar cins ve 3200 kadar tür ile temsil edilen bu familyanın 45 cins ve 450 kadar türü yurdumuzda yetişir [3].
1.1. Thymus L. Cinsinin Genel Özellikleri:
Lamiaceae familyasına dahil 220 cinsin, tür sayısı bakımından en büyük 8 cinsinden biri Thymus tur. Diğerleri Salvia, Hyptis, Scutellaria, Stachys, Teucrium, Plactranthus ve Nepetadır [4].
Thymus kelimesinin kökeni, bazı yazarlara göre Thyo (parfüm) kelimesinden gelmektedir. Bazı yazarlara göre ise mertlik, yüreklilik, kuvvet, güç gibi anlamlara gelen Thymos kelimesinden gelmektedir.
19. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Elazığ ve çevresinde yetişen Teucrium polium L. (Lamiaceae) populasyonlarındaki morfolojik ve kimyasal varyasyonların araştırılması - Sayfa 11
1. Giriş: Çok zengin sayılabilecek bir biyoçeşitliliğe sahip olan ülkemiz florasında barındırdığı çok sayıda tür nedeniyle de önemli bitki zengini ülkelerden birisidir. Bu zenginlik birçok familya ve cinste olduğu gibi Lamiaceae familyası ve bu familya içinde 42 taksonla temsil edilen Teucrium cinsi içinde geçerlidir [1-3]. Kimyasal katkılar içeren gıda maddeleri ve yapay ilaçların günümüzde bir...
Balıkesir yöresinde yetişen bazı Origanum L. (Lamiaceae) taksonlarının (Origanum onites L. ve Origanum vulgare L. spp. hirtum (Link. ) letswaart) çevre faktörleriyle olan ilişkilerinin ve polifenoloksidaz aktivitesinin belirlenmesi - Sayfa 46
1.2 Araştırma Materyali Olarak Kullanılan Bitki Taksonları Hakkında Genel Bilgiler Origanum L. cinsinin dahil olduğu Lamiaceae familyası dünyada 200 cins ve 3500 türle temsil edilmektedir. Yurdumuzda ise 45 cins ve 546 türe sahiptir. Bu familya üyeleri, başta Akdeniz havzası ülkeleri olmak üzere Avustralya, Güney Batı Asya ve Güney Amerika'ya kadar yayılış göstermektedir[9, 17, 18]. 1.2.1 Lamiac...
Salvia candidissima Vahl. uçucu bileşenlerinin karekterizasyonu ve antioksidant aktivitelerinin belirlenmesi. - Sayfa 18
18 2. GENEL BİLGİLER VE BOTANİK ÖZELLİKLER 2.1. Botanik Bilgiler 2.1.1. Labiatae (Lamiaceae) Familyası Salvia cinsi Labiatae (Lamiaceae) familyasına aittir. Labiatae; adaçayı, dağçayı, nane, kekik gibi bir çok faydalı bitkileri içine alan yaklaşık 200 cins ve 3000 türle geniş bir ailedir. Ülkemizde bu familyanın 45 cinsi, 558 türü ve 742 taksonu var olup, endemizm oranı % 42,2’dir (Gören, 1997...

9. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

gövde
lamiaceae
familyası
familya
yaprak
olan


9. SAYFA ICERIGI

1. Giriş
Lamiaceae familyası, çok iyi bilinen ekonomik değeri yüksek otlar, çalılar ve ağaçlar içeren bir familyadır. Bunlar, Asyanın tropikal yağmur ormanlarında bulunan Tetoma grandis gibi kereste elde edilen ağaçlardan Salvia, Thymus L., Mentha L., Origanum L., Rosmarinus L., Lavandula L., Sideritis L., Satureja L. gibi Akdeniz Bölgesinin baharat, aromatik ve tıbbi önemi olan cinslere kadar değişir. Dünyanın sıcak ve ılıman bölgelerinde, özellikle Akdeniz çevresinde doğal olarak yetişirler. Soğuk yerlerde pek az türle temsil edilirler. Familyanın Ajuga L., Salvia L., Phlomis L., Nepeta L., Coleus L., Clerodendrum L. gibi pek çok cinsi ornamantel olarak kullanılmaktadır. Familya üyeleri, nektar yönünden de zengin olduğu için arıcılık için önemli bitki grubudur. Yaprak ve gövdelerde bulunan küçük salgı yapılarından salgılanan uçucu yağlar, tıbbi, parfümeri ve tatlandırıcı olarak kullanıldığından özellikle önemlidir. Hekimlikle kullanılan türler olduğu gibi sebze olarak faydalanılanları da vardır ve bazı türleri ise süs bitkisi olarak yetiştirilir [1]. Thymus türlerinden izole edilen timol, kuvvetli antiseptik olup tıbbi olarak kullanılmaktadır [2].
Familya için karakteristik özelliklerin başlıcaları; gövde dört köşeli, yapraklar çoğu zaman basit, bazen parçalı ve dekussat dizilişlidir; çiçekler her nodusta vertisillastrum durumundadır, zigomorf ve bilabiattır. Uçucu yağları; sapı tek, başı sekiz hücreli pul şeklindeki labiatae tipi salgı tüylerindendir. Çiçeklerde kaliks beş loblu, kalıcı bazen bilabiat; korolla bilabiat, üst dudak bazen eksiktir. Stamenler genellikle dört tane olup çoğu zaman didinamdır, bazen de iki stamen bulunur. Ovaryum iki karpelden meydana gelmiş dört gözlü ve üst durumludur, her gözde bir ovül bulunur; stilus ginobaziktir, meyve dört nukstan meydana gelen bir şizokarptır. Bazı türlerde stamenler dört tane ve flamentler eşit boydadır ve bazıları da didinamdır, ayrıca bazı türlerde ise iki stamen bulunur. Yeryüzünde 200 kadar cins ve 3200 kadar tür ile temsil edilen bu familyanın 45 cins ve 450 kadar türü yurdumuzda yetişir [3].
1.1. Thymus L. Cinsinin Genel Özellikleri:
Lamiaceae familyasına dahil 220 cinsin, tür sayısı bakımından en büyük 8 cinsinden biri Thymus tur. Diğerleri Salvia, Hyptis, Scutellaria, Stachys, Teucrium, Plactranthus ve Nepetadır [4].
Thymus kelimesinin kökeni, bazı yazarlara göre Thyo (parfüm) kelimesinden gelmektedir. Bazı yazarlara göre ise mertlik, yüreklilik, kuvvet, güç gibi anlamlara gelen Thymos kelimesinden gelmektedir.
1

İlgili Kaynaklarsingle.php