Timol, karvakrol, eugenol ve alfa terpineol’un soğukta depolanan vakum paketlenmiş hamsi filetoları üzerine etkilerinin incelenmesi2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Ali ÇETİNKAYA

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
2.1. Antioksidan ve antimikrobiyal maddelerle ilgili çalışmalar
2.1.1. Timol
Timol (5-methyl-2- isopropylphenol) monoterpenler grubuna ait oksiljenli bir aromatik bileşiktir (Şekil 2.1). Timol fenolik zincirin farklı bir bölgesinde hidroksil gruba sahip olan karvakrola yapısal olarak çok benzemektedir (Lambert ve ark., 2001).

Şekil 2.1. Timolün kimyasal yapısı
Doğada özellikle Labiatae grubundan çeşitli bitkilerin uçucu yağlarında bulunmaktadır (Sanchez ve ark. 2004). Timol, kekik (Thymus vulgaris) esansiyal yağının en önemli bileşenidir (Huma ve ark., 1999). Bir fenol türevi olan timol bakteri, maya ve küflerde antimikrobiyal etkiye sahiptir. Güçlü bir antiseptik ve antifungal olan Thymus vulgaris L.nin uçucu yağ bileşenlerinden olan timolün fenollere göre 30 kat daha fazla antiseptik etkisi ve 4 kat daha az toksik etkisi tespit edilmiştir (Lukic, 1989). Timol in vitro koşullarda Salmonella sp. ve E. coli gibi Enterobacteriaceaea karşı antibakteriyel özelliğe sahiptir (Dusan ve ark., 2006; Michiels ve ark., 2007; Janczyk ve ark. 2008). Bagamboula ve ark. (2004) kekik ve fesleğen esansiyel yağı ve onların ana bileşenleri olan timol, p-cimen, karvakrol, linalol, estragolün antimikrobiyal etkisini agar difüzyon metodu kullanarak yaptıkları çalışmada kekik esansiyel yağı, timol ve karvakrolun Shigella spp.e karşı inhibisyon etki gösterdiği rapor edilmiştir. Tippayatum ve Chonhenchob (2007) yaptıkları
521. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


21. SAYFA ICERIGI

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR

Ali ÇETİNKAYA

2. ÖNCEKİ ÇALIŞMALAR
2.1. Antioksidan ve antimikrobiyal maddelerle ilgili çalışmalar
2.1.1. Timol
Timol (5-methyl-2- isopropylphenol) monoterpenler grubuna ait oksiljenli bir aromatik bileşiktir (Şekil 2.1). Timol fenolik zincirin farklı bir bölgesinde hidroksil gruba sahip olan karvakrola yapısal olarak çok benzemektedir (Lambert ve ark., 2001).

Şekil 2.1. Timolün kimyasal yapısı
Doğada özellikle Labiatae grubundan çeşitli bitkilerin uçucu yağlarında bulunmaktadır (Sanchez ve ark. 2004). Timol, kekik (Thymus vulgaris) esansiyal yağının en önemli bileşenidir (Huma ve ark., 1999). Bir fenol türevi olan timol bakteri, maya ve küflerde antimikrobiyal etkiye sahiptir. Güçlü bir antiseptik ve antifungal olan Thymus vulgaris L.nin uçucu yağ bileşenlerinden olan timolün fenollere göre 30 kat daha fazla antiseptik etkisi ve 4 kat daha az toksik etkisi tespit edilmiştir (Lukic, 1989). Timol in vitro koşullarda Salmonella sp. ve E. coli gibi Enterobacteriaceaea karşı antibakteriyel özelliğe sahiptir (Dusan ve ark., 2006; Michiels ve ark., 2007; Janczyk ve ark. 2008). Bagamboula ve ark. (2004) kekik ve fesleğen esansiyel yağı ve onların ana bileşenleri olan timol, p-cimen, karvakrol, linalol, estragolün antimikrobiyal etkisini agar difüzyon metodu kullanarak yaptıkları çalışmada kekik esansiyel yağı, timol ve karvakrolun Shigella spp.e karşı inhibisyon etki gösterdiği rapor edilmiştir. Tippayatum ve Chonhenchob (2007) yaptıkları
5

İlgili Kaynaklarsingle.php