Tip 2 diabetes mellitus hastalarında PPAR? geninin MLPA (Multıplex Lıgatıon-Dependent Probe Amplıfıcatıon) yöntemi ile genetik analizi

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA PPAR GENİNİN MLPA (MULTIPLEX LIGATIONDEPENDENT PROBE AMPLIFICATION) YÖNTEMİ
İLE GENETİK ANALİZİ
UZMANLIK TEZİ DR. KADRİ MURAT ERDOĞAN
TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. FÜSUN DÜZCAN
DENİZLİ-20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Katıların kuantum Monte Carlo simülasyonları - Sayfa 5
KATILARIN KUANTUM MONTE CARLO SMÜLASYONLARI ÖZ Bu tez çalışması kapsamında, kuantum genetik algoritmalar (KGA) kullanılarak ekzitonik sistemler incelenmiştir. Kuantum genetik algoritma, genetik algoritma temelli bir algoritma olup kuantum mekaniksel sistemlerin çözümünde genetik algoritmalara göre üstündür. Tez çalışmasında, geleneksel optimizasyon algoritmalarından Varyasyonel Monte Carlo (VMC...
Genetik algoritma kullanarak patlayıcı yardımı ile form vermede parametre optimizasyonu - Sayfa 189
165   Gerçekleştirimi'', Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İzmir, 66-84 (2006). 51. Holland, J.H., ''Genetic Algorithm'', Scientific American, 7: 44-45 (1992). 52. Yazıcı, G., ''Genetik Algoritmalar İle Radyal Temelli Fonksiyon Ağlarının Optimizasyonu'', Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitisü, İstanbul, 4-19 (2006). 53. Yaman, M., ''G...
Su dağıtım şebekesinin optimizasyonunda genetikalgoritmanın kullanılması - Sayfa 4
IV SU DAĞITIM ŞEBEKESİNİN OPTİMİZASYONUNDA GENETİK ALGORİTMANIN KULLANILMASI Ahmet LOĞOĞLU Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, Ağustos 2006 Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Nurhan KARABOĞA ÖZET Algoritmalar, matematik ifadeler veya belli kurallarla tanımlanabilen problemleri çözmek için kullanılan yöntemlerdir. Ayrık optimizasyon problemlerinin klasik algoritmalarla ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

genetik
üniversitesi
tezi
danışmanı
tıbbi
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ
TIBBİ GENETİK ANABİLİM DALI
TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA PPAR GENİNİN MLPA (MULTIPLEX LIGATIONDEPENDENT PROBE AMPLIFICATION) YÖNTEMİ
İLE GENETİK ANALİZİ
UZMANLIK TEZİ DR. KADRİ MURAT ERDOĞAN
TEZ DANIŞMANI DOÇ.DR. FÜSUN DÜZCAN
DENİZLİ-2009

İlgili Kaynaklarsingle.php