T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+İNSÜLİN GLARGİNE İLE
METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM
İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Halil HATİPOĞLU UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Bu tez, Harran üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından 1045 proje numarası ile desteklenmiştir.
ŞANLIURFA 20101. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında metformin+pioglitazon ile metformin+sitagliptin tedavilerinin total oksidadif ve antioksidadif durum ile paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 2
T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+PİOGLİTAZON İLE METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Esra YALVAÇ UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU Bu tez, Harran üniversitesi Araştırma Fon Saymanl...
Tip 2 diyabetes mellitus hastalarında metformin+pioglitazon ile metformin+sitagliptin tedavilerinin total oksidadif ve antioksidadif durum ile paraoksonaz ve arilesteraz aktivitelerine etkilerinin araştırılması - Sayfa 1
T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+PİOGLİTAZON İLE METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI Dr. Esra YALVAÇ UZMANLIK TEZİ DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU ŞANLIURFA 2011 ...
Hepatosteatozu olan tip 2 diabetes mellitus hastalarında diyet ve metformin tedavilerinin vücut ağırlığı ve omentin düzeyi üzerine olan etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI HEPATOSTEATOZU OLAN TİP 2 DİABETES MELLİTUS HASTALARINDA DİYET VE METFORMİN TEDAVİLERİNİN VÜCUT AĞIRLIĞI VE OMENTİN DÜZEYİ ÜZERİNE OLAN ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI UZMANLIK TEZİ Dr. İbrahim ARSLAN DANIŞMANLAR Doç. Dr. Ayşenur TORUN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU Bu tez, Harran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Koordinatörlüğünün ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

harran
üniversitesi
anabilim
dalı
tezi
hastalıkları


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+İNSÜLİN GLARGİNE İLE
METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM
İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Halil HATİPOĞLU UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
Bu tez, Harran üniversitesi Araştırma Fon Saymanlığı tarafından 1045 proje numarası ile desteklenmiştir.
ŞANLIURFA 2010single.php