T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+PİOGLİTAZON İLE
METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM
İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Esra YALVAÇ UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Polikistik over sendromlu olgularda metformin, etinil estradiol/siproteron asetat ve metformin etinil estradiol/siproteron asetat kombinasyonu tedavisinin karotis arter tunika intima media kalınlığı üzerine etkileri - Sayfa 2
T.C. KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ POLİKİSTİK OVER SENDROMLU OLGULARDA METFORMİN, ETİNİL ESTRADİOL/SİPROTERON ASETAT VE METFORMİN ETİNİL ESTRADİOL/SİPROTERON ASETAT KOMBİNASYONU TEDAVİSİNİN KAROTİS ARTER TUNİKA İNTİMA MEDİA KALINLIĞI ÜZERİNE ETKİLERİ UZMANLIK TEZİ Dr. Derya ERDOĞDU Tez Sorumlusu: Doç. Dr. Sefa GÜLİTER KIRIKKALE 2011 II ...
Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda gliklazid, metformin ve pioglitazon monoterapilerinin fibrinoliz, enflamasyon ve endotel fonksiyonları üzerindeki etkilerinin karşılaştırılması - Sayfa 2
T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI TİP 2 DİYABETES MELLİTUSLU HASTALARDA GLİKLAZİD, METFORMİN VE PİOGLİTAZON MONOTERAPİLERİNİN FİBRİNOLİZ, ENFLAMASYON VE ENDOTEL FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI THE COMPARISON OF EFFECTS OF GLICLAZIDE, METFORMIN AND PIOGLITAZONE MONOTHERAPIES ON FIBRINOLYSIS, INFLAMATION AND ENDOTHELIAL FUNCTIO...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
üniversitesi
fakültesi
mellitus
uzmanlık
hastalıkları


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETES MELLİTUS HASTALARINDA METFORMİN+PİOGLİTAZON İLE
METFORMİN+SİTAGLİPTİN TEDAVİLERİNİN TOTAL OKSİDADİF VE ANTİOKSİDADİF DURUM
İLE PARAOKSONAZ VE ARİLESTERAZ AKTİVİTELERİNE ETKİLERİNİN ARAŞTIRILMASI
Dr. Esra YALVAÇ UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php