Tip 2 diyabetes mellituslu hastalarda bazal trombosit aktivasyonunun glisemik kontrol ile ilişkisi


92. Shouzu A, Nomura S, Omoto S, Hayakawa T, Nishikawa M, Iwasaka T. Effect of Ticlopidine on Monocyte-derived Microparticles and Activated Platelet markers in Diabetes Mellitus. Clin Appl Thromb Hemost. 2004; 10 (2):167-73.
93. The Expert Committee on the Diagnosis, Classification of Diabetes Mellitus, Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes 1997; 20:1183-1197.
94. Baldeweg SE, Yudkin JS. Implications of the United Kingdom prospective diabetes study. Prim Care. 1999; 26(4):809-27.
5757. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Hiperbarik oksijen tedavisinin açlık kan şekeri ve periferik insülin direnci üzerine etkisi - Sayfa 72
VIII. KAYNAKLAR 1. Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes Care 2005; 28(suppl 1):37-42. 2. National Diabetes Data Group. Classirfication and Diagnosis of Diabetes Mellitus and Other Categories of Glucose Intolerance. Diabetes 1979; 28:1039-57. 3. World Health Organization Expert Committee on Diabetes Mellitus: Second Report on Diabetes Mellitus. Geneva...
Diyabetik ketoasidozla başvuran hastaların klinik ve laboratuvar değerlendirilmesi - Sayfa 75
22. Saka HN. Diabetes mellitus. In: Günöz H, Öcal G, Yordam N (Eds), Pediatrik Endokrinoloji (1th edition) Pediatrik Endokrinoloji ve Oksoloji Derneği Yayınları, Ankara; 2003: s. 415–457. 23. American Diabetes Association: The expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Report of the expert committee on the diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes...
Metisilin dirençli Staphylococcus aureus' un etken olduğu diyabetik ayak enfeksiyonlu hastalarda nazal mrsa taşıyıcılığının moleküler yöntemlerle araştırılması - Sayfa 72
11- Satman İ, Yılmaz T, Sengul A, Salman S, Salman F, et al. Population-based study diabetes and risk charecteristics in Turkey: Results of the Turkish Diabetes Epidemyology Study (TURDEP). Diabetes Care Sep 2002; 25:1551–1556. 12- Zimmet P, Dowse G, Finch C, King H, The epidemiology and natural history of NIDDM –lessons from South Pasific. Diabetes Metabo Rev 1990;6:91–124 13-The Expert Committ...

57. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

care
mellitus
diabetes
diagnosis
classification
report


57. SAYFA ICERIGI

92. Shouzu A, Nomura S, Omoto S, Hayakawa T, Nishikawa M, Iwasaka T. Effect of Ticlopidine on Monocyte-derived Microparticles and Activated Platelet markers in Diabetes Mellitus. Clin Appl Thromb Hemost. 2004; 10 (2):167-73.
93. The Expert Committee on the Diagnosis, Classification of Diabetes Mellitus, Report of the Expert Committee on the Diagnosis and Classification of Diabetes Mellitus. Diabetes 1997; 20:1183-1197.
94. Baldeweg SE, Yudkin JS. Implications of the United Kingdom prospective diabetes study. Prim Care. 1999; 26(4):809-27.
57

İlgili Kaynaklarsingle.php