T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETİK HİPERLİPİDEMİLİ HASTALARDA ATORVASTATİN İLE ROSUVASTATİNİN
TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Murat KÖKSAL
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 20091. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Fonksiyonel dispepsili hastalarda uyku kalitesinin değerlendirilmesi - Sayfa 4
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Başlığı Tezi Hazırlayan : Fonksiyonel Dispepsili Hastalarda Uyku Kalitesinin Değerlendirilmesi : Dr. Seher GÜMÜŞ Tez Savunma Tarihi :15.12.2011 Tez Kabul Tarihi Tez Danışmanı : : Doç. Dr. Gürsel ACARTÜRK İş bu çalışma jürimiz tarafından İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI‟ nda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edilmiştir...
Fonksiyonel dispepsi hastalarında huzursuz bacak sendromu - Sayfa 2
T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI Tez Başlığı Sendromu Tezi Hazırlayan : Fonksiyonel Dispepsi Hastalarında Huzursuz Bacak : Dr. Fatih KURBAN Tez Savunma Tarihi : 09.04.2012 Tez Kabul Tarihi : .09.04.2012 Tez Danışmanı : Doç. Dr. Gürsel ACARTÜRK İş bu çalışma jürimiz tarafından İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI‟nda TIPTA UZMANLIK TEZİ olarak kabul edil...
- Sayfa 3
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne Bu çalışma jürimiz tarafından İç Hastalıkları Anabilimdalı İmmünohematoloji Programında Yüksek Lisans tezi olarak olarak kabul edilmiştir. …/…/2010 Tez danışmanı : Prof. Dr. Ayşen TİMURAĞAOĞLU Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Üye : Prof. Dr. Levet ÜNDAR Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
hastalıkları
anabilim
dalı
fakültesi
prof


1. SAYFA ICERIGI

T.C. HARRAN ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TİP 2 DİYABETİK HİPERLİPİDEMİLİ HASTALARDA ATORVASTATİN İLE ROSUVASTATİNİN
TOTAL ANTİOKSİDAN KAPASİTE ÜZERİNE ETKİLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI
Dr. Murat KÖKSAL
İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI UZMANLIK TEZİ
DANIŞMAN Prof. Dr. Tevfik SABUNCU
ŞANLIURFA 2009

İlgili Kaynaklarsingle.php