Tip 2 diyabetli obez hastalarda orlistatın postprandiyal trigliserid metabolizmasına etkisi
T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TİP 2 DİYABETLİ OBEZ HASTALARDA ORLİSTATIN POSTPRANDİYAL TRİGLİSERİD METABOLİZMASINA
ETKİSİ
UZMANLIK TEZİ Dr. RECEP BENTLİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR İBRAHİM ŞAHİN
MALATYA 20051. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 8
vi 4.5.1.3. Tezlerin Konu Başlıklarına Göre Dağılımı............................................ 18 4.5.1.4. Tezlerin Bölümlere Göre Dağılımı ........................................................ 19 4.5.1.5. Tezlerin Anabilim Dallarına Göre Dağılımı .......................................... 20 4.5.1.6. Tezlerin Lisansüstü Çalışma Türüne Göre Dağılımı ............................. 21 4.5.1.7. ...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 9
vii 4.5.3. Tezlerin Girdikleri Alanlara Göre Analizi.................................................... 34 4.5.3.1.Genel İşletme Alanına Giren Tezlerin Analizi ....................................... 35 4.5.3.1.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 35 4.5.3.1.2. Tezlerde Kullanılan Anahtar Kelimelerin Dağılımı ....................... 36 4.5.3.1.3. T...
Türkiye'de işletme alanında yapılan lisansüstü çalışmaların nicel görünümü (1973- 2009) - Sayfa 10
viii 4.5.3.2.11. Tezlerin Alt Alanlarına Göre Dağılımı......................................... 50 4.5.3.2.12. Tezlerin Sektörel Dağılımı............................................................ 51 4.5.3.3. Sayısal Yöntemler Alanına Giren Tezlerin Analiz Sonuçları................ 51 4.5.3.3.1. Tezlerin Üniversitelere Göre Dağılımı ........................................... 52 4.5.3.3.2. Tezle...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
tezi
anabilim
dalı
inönü
ibrahim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ
TİP 2 DİYABETLİ OBEZ HASTALARDA ORLİSTATIN POSTPRANDİYAL TRİGLİSERİD METABOLİZMASINA
ETKİSİ
UZMANLIK TEZİ Dr. RECEP BENTLİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TEZ DANIŞMANI YRD.DOÇ.DR İBRAHİM ŞAHİN
MALATYA 2005

İlgili Kaynaklarsingle.php