Tire Necip Paşa Kütüphanesi’ndeki cild örnekleri

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI TÜRK-İSLM SANATLARI BİLİM DALI
TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİNDEKİ CİLD ÖRNEKLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Ahmet Sim ARITAN
HAZIRLAYAN Arife EDİS
KONYA-20061. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Konya Bölge Yazma Eserler Kütüphanesi'ndeki Halil Hamid Paşa koleksiyonu'na ait Osmanlı cildleri'nden bazı örnekler - Sayfa 1
T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM TARİHİ VE SAN’ATLARI ANA BİLİM DALI TÜRK İSLÂM SAN’ATLARI BİLİM DALI KONYA BÖLGE YAZMA ESERLER KÜTÜPHANESİ’NDEKİ HALİL HAMİD PAŞA KOLEKSİYONU’NA AİT OSMANLI CİLDLERİ’NDEN BAZI ÖRNEKLER Yüksek Lisans Tezi Betül ŞAHİN 098110031002 Danışman Prof. Dr. Ahmet Saim ARITAN KONYA-2013 ...
Ağaç sembolünün tarihsel gelişim içerisinde Türk resim sanatına yansıması ve Cumhuriyet dönemi Türk resminin ağaç sembolü üzerinden irdelenişi - Sayfa 78
70 Onlar aynı zamanda ölen atalarının ve torunlarının mutlu yaşamlarının sembolüdür. Mezarlıklardaki atalarının ruhları bu ağaç sayesinde göğe ulaşmakta, Tanrı’nın kutu aşağıya, kemiklere inmektedir. Eski Türk yurtlarında da karşımıza çıkan mezarlıklara ağaç dikme geleneği, mezarlıkların ortak sembolüdür. Avrupa’da, Balkanlarda, Batı Trakya’da, bugün bazıları mezar özelliklerini yitirseler de, ...
Çin'de ve Doğu Türkistan'da İslâm'ın yayılışı - Sayfa 1
T.C. RİZE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLÂM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI İSLÂM TARİHİ BİLİM DALI ÇİN ve DOĞU TÜRKİSTAN’DA İSLÂM’IN YAYILIŞI (Yüksek Lisans Tezi) DUYGU KAÇARANOĞLU RİZE 2012 ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

üniversitesi
sosyal
bilimler
enstitüsü
islâm
bilim


1. SAYFA ICERIGI

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İSLM TARİHİ VE SANATLARI ANA BİLİM DALI TÜRK-İSLM SANATLARI BİLİM DALI
TİRE NECİP PAŞA KÜTÜPHANESİNDEKİ CİLD ÖRNEKLERİ
YÜKSEK LİSANS TEZİ
DANIŞMAN Doç. Dr. Ahmet Sim ARITAN
HAZIRLAYAN Arife EDİS
KONYA-2006

İlgili Kaynaklarsingle.php