TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM
DOKTORA PROGRAMI DOKTORA TEZİ
TİYATRO ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA BERNARD – MARIE KOLTS OYUNLARININ
TÜRKİYEDEKİ DOLAŞIMI
BEKİ HALEVA 7726207
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Emine BOGENÇ DEMİREL
İSTANBUL Kasım 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

- Sayfa 2
Ben bu tezi okudum ve bu bence Ingiliz Dili ve Edebiyati Felsefe Doktoru derecesi için bir tez olarak, kapsami ve kalitesi, tamamen yeterli oldugunu onayliyorum. ~~~ Dr. Ronald Tamplin (Komite Üyesi) Ben bu tezi okudum ve bu bence Ingiliz Dili ve Edebiyati Felsefe Doktoru derecesi için bir tez olarak, kapsami ve kalitesi, tamamen yeterli oldugunu onayliyorum. Dr. Nursel ic_; oz (Komite Üyesi) Ben ...
'Ermeni harfli Kıpçakça Zebur=Psalter' adlı eser ile memlük Kıpçak Türkçesiyle yazılmış 'İrşâdü'l-Mülûk ve's-Selâtîn' adlı eserin şekil bilgisi bakımından karşılaştırılması - Sayfa 4
Hasan Sevban KAPDAN tarafrndan hazrrlanan "Ermeni Harfli Krpgakc;a Zebur=Psalter" Adlr Eser ile Memluk Krpc;ak Turkc;esiyle Yazrlmr§ "ir§adu'l-Muluk ve's-Selatin" Adlr Eserin $ekil Bilgisi Bak1m1ndan Kar§1la§t1rrlmas1" adlr tez c;al1§mas1 a§agrdaki juri tarafrndan OY BiRLiGi ile Gazi Oniversitesi Turk Dili ve Edebiyatr Anabilim Dalrnda DOKTORA TEZi olarak kabul edilmi§tir. Dam~man: Prof. Dr. Ah...
- Sayfa 2
Ben bu tezi okudum ve bu bence Ingiliz Dili ve Edebiyati Felsefe Doktoru derecesi için bir tez olarak, kapsami ve kalitesi, tamamen yeterli oldugunu onayliyorum. ~~ Rt (Komite Üyesi) Ben bu tezi okudum ve bu bence Ingiliz Dili ve Edebiyati Felsefe Doktoru derecesi için bir tez olarak, kapsami ve kalitesi, tamamen yeterli oldugunu onayliyorum. ! J. {Ji C Dr. Nail Bezel (Komite Üyesi) Ben bu tezi ok...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

tezi
doktora
bilimler
anabilim
sosyal
programı


1. SAYFA ICERIGI

TC YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BATI DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ FRANSIZCA MÜTERCİM TERCÜMANLIK ANABİLİM DALI DİLLER VE KÜLTÜRLERARASI ÇEVİRİBİLİM
DOKTORA PROGRAMI DOKTORA TEZİ
TİYATRO ÇEVİRİSİ BAĞLAMINDA BERNARD – MARIE KOLTS OYUNLARININ
TÜRKİYEDEKİ DOLAŞIMI
BEKİ HALEVA 7726207
TEZ DANIŞMANI Doç. Dr. Emine BOGENÇ DEMİREL
İSTANBUL Kasım 2011single.php