azalmayla inflamatuar mediyatörlerin tetiklenmesi sonucunda servikal değişiklikler gerçekleşir (12).
2.2.2. Prematür desidual aktivasyon
Desidua, fetal zarlar ve amniyotik sıvının infeksiyonu preterm eylem ile birliktedir. Klinik koryoamnionit term gebeliklerin sadece %1-5′ ini komplike ederken, preterm eylemlerin %25’ini etkiler. Histolojik koryoamnionitin preterm doğumda term doğuma göre daha sık olduğu gösterilmiştir (13). Preterm eylem, zarların intakt olduğu olguların %19’unda intrauterin enfeksiyonun klinik bulguları olmaksızın amniyotik sıvı kültür çalışmalarının müspet olduğu gösterilmiştir (14).
Spontan preterm eylemli kadınlarda gestasyonel yaş ile koryoamnion ve amniotik sıvı kolonizasyonu arasında ters bir ilişki vardır.
Histolojik koriyoamnionit ile ilişkili organizmalar Ureaplasma urealitikum, Mikoplazma hominis, Gardnerella vajinalis, Peptostreptokoklar ve Bakteriodes türleridir (15).
2.2.3. Oksitosin Salgısında Artış
Oksitosin, reseptörlerinin etkisi ile desidua ve koryonda sentez edilir. Oksitosin reseptörlerinin konsantrasyonu, östradiol-17 ve progesteron düzeylerine bağımlıdır. Östradiol, reseptör konsantrasyonunu arttırırken, progesteron azaltmaktadır.
Gebede myometriumdaki oksitosin reseptörleri, 12- 13. gebelik haftalarından itibaren artmakta, term ve preterm eylemde normalin 50-100 katına çıkmaktadır (16,17).
İnsan oksitosin reseptörleri 388 aminoasitli bir polipeptit olup, dağılımı korpus ve fundusta eşit; alt uterin segment, istmus ve servikste daha az oranda bulunmaktadır.Oksitosin reseptörleri, myometriumdan başka meme, beyin, pankreas, karaciğer ve yağ hücrelerinde de bulunur. Oksitosin reseptörleri, prostoglandin E2 (PGE2) ve prostoglandin F2 ( PGF2) salınımında aracıdır (16).
516. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Term ve preterm eylem olgularında fetal adrenal bezin değerlendirilmesi - Sayfa 30
2.4.3.3. Oksitosin Reseptörleri Oksitosin, östrojenlerin etkisi ile desidua ve koryonda sentez edilir. Oksitosin reseptörlerinin konsantrasyonu, östradiol-17β ve progesteron düzeylerine bağımlıdır. Östradiol reseptör konsantrasyonunu arttırırken, progesteron azaltmaktadır. Gebede oksitosin reseptörleri, 12-13. gebelik haftalarından itibaren artmakta, term ve preterm eylemde normalin 50-100 katına...
26-35 hafta gebeliği olan preterm eylem olgularında nifedipin veya kontrollü salınımlı nifedipinle tokoliz tedavisinin fetal ve maternal klinik sonuçları Fetal and maternel - Sayfa 24
13 D.2. Prematür Desidual Aktivasyon Her ne kadar desidual aktivasyon kısmen fetal-desidual parakrin sistemce ve özellikle de intrauterin kanama ile yönetilmekteyse de, birçok olguda, (özellikle erken preterm eylem olgularında) bu aktivasyon bir gizli üst genital traktüs enfeksiyonuna bağlı gibi görünmektedir. Desidua, fetal zarlar ve amniyotik sıvının enfeksiyonu preterm eylem ile birliktedir....
Erken dogum eylemli hastalarda anjiyotensin dönüstürücü enzim insersiyon/delesyon polimorfizmi - Sayfa 22
enzimin daha aktif östradiol ve inaktif 20α-dihidroksiprogesteron üretmesine bağlı olarak koryon ve amniyonda östrojen/progesteron oranı artmaktadır. Burada oluşan ‘lokal progesteron çekilmesi’ desidua, koryon ve amniyonda prostaglandin sentezini başlatarak uterusta kontraksiyonlara neden olmaktadır (38,39). İnsanda, doğum eyleminin başlaması ve sürdürülmesi sadece progesteron çekilmesi ile açıkl...

16. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

desidua
progesteron
eylem
oksitosin
sentez
insan


16. SAYFA ICERIGI

azalmayla inflamatuar mediyatörlerin tetiklenmesi sonucunda servikal değişiklikler gerçekleşir (12).
2.2.2. Prematür desidual aktivasyon
Desidua, fetal zarlar ve amniyotik sıvının infeksiyonu preterm eylem ile birliktedir. Klinik koryoamnionit term gebeliklerin sadece %1-5′ ini komplike ederken, preterm eylemlerin %25’ini etkiler. Histolojik koryoamnionitin preterm doğumda term doğuma göre daha sık olduğu gösterilmiştir (13). Preterm eylem, zarların intakt olduğu olguların %19’unda intrauterin enfeksiyonun klinik bulguları olmaksızın amniyotik sıvı kültür çalışmalarının müspet olduğu gösterilmiştir (14).
Spontan preterm eylemli kadınlarda gestasyonel yaş ile koryoamnion ve amniotik sıvı kolonizasyonu arasında ters bir ilişki vardır.
Histolojik koriyoamnionit ile ilişkili organizmalar Ureaplasma urealitikum, Mikoplazma hominis, Gardnerella vajinalis, Peptostreptokoklar ve Bakteriodes türleridir (15).
2.2.3. Oksitosin Salgısında Artış
Oksitosin, reseptörlerinin etkisi ile desidua ve koryonda sentez edilir. Oksitosin reseptörlerinin konsantrasyonu, östradiol-17 ve progesteron düzeylerine bağımlıdır. Östradiol, reseptör konsantrasyonunu arttırırken, progesteron azaltmaktadır.
Gebede myometriumdaki oksitosin reseptörleri, 12- 13. gebelik haftalarından itibaren artmakta, term ve preterm eylemde normalin 50-100 katına çıkmaktadır (16,17).
İnsan oksitosin reseptörleri 388 aminoasitli bir polipeptit olup, dağılımı korpus ve fundusta eşit; alt uterin segment, istmus ve servikste daha az oranda bulunmaktadır.Oksitosin reseptörleri, myometriumdan başka meme, beyin, pankreas, karaciğer ve yağ hücrelerinde de bulunur. Oksitosin reseptörleri, prostoglandin E2 (PGE2) ve prostoglandin F2 ( PGF2) salınımında aracıdır (16).
5

İlgili Kaynaklarsingle.php