2.5. Preterm Eylemin Biyokimyasal Belirteçleri
Fetal fibronektin preterm eylemin öngörüsünde en güçlü biyokimyasal belirteçtir(54). Klinik çalışmalar fetal fibronektinin erken doğum eyleminin öngörüsünde duyarlı bir test olduğunu ortaya çıkarmıştır (55). Fetal fibronektin ektrasellüler matriksde bulunur; vajen ve serviksde tespit edilmesi durumunda koriodesidual ayrılmanın bir bulgusudur (56). Yirminci gebelik haftasından terme kadar servikovajinal sekresyonlarda fetal fibronektin bulunmaz. Ancak prenatal takiplerde servikvajinal sekresyonlarda fetal fibronektinin tespit edilmesi preterm eylem riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. (57).
Yirmiyedi çalışmadan oluşan bir metaanalizde 34. gebelik haftasından önceki doğumlar incelenmiş; fetal fibronektin taramasının preterm doğumları öngörmedeki sensitivitesi %61 spesifite, %83 olarak saptanmıştır (58).
Doğum mekanizması ile ilgili çalışmalar, çeşitli hayvan türlerinde steroid hormonların doğumda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Normal bir gebelikte progesteron düzeylerinin gebelik ilerledikçe arttığı bilinmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde eyleme yaklaştıkça serum progesteron düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır. (59).
Jay D. Iams Md ve ark yaptıkları çalışmada 24-34 hafta arası gebelikleri olan servikal dilatasyonları 3 cm.altında olan kadınlar ele alınmış, fetal fibronektin düzeyinin; servikal değişikliklere ve uterus kontraksiyonlarına göre, 7 gün içinde doğum tayinininde daha etkili olduğu izlenmiştir (60).
2.6.Tanı
Geleneksel olarak preterm eylemin tanısı persiste uterus kontraksiyonlarıyla birlikte vajinal tuşede serviksin dilatasyonu ve silinmedeki değişiklikler ile konur (61). Preterm doğumun önlenmesine yönelik geçmişteki ve şimdiki çalışmalar preterm eylemin erken teşhisine yönelik klinik belirteçlere dayanmaktadır. Bunlar; ultrasonografi veya elle muayenede servikal değişikliğin saptanması, gittikçe artan uterus kontraksiyon sıklığı, vajinal kanama, önceden varolan ve gelişmekte olan risk
1223. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Term ve preterm eylem olgularında fetal adrenal bezin değerlendirilmesi - Sayfa 33
Preterm doğum eylemi açısından riskli gruptaki hastalar antenatal vizitlerde iyi bir obstetrik anamnez, fizik muayene ve laboratuar parametreleri ile tespit edilebilmektedir. Bu doğrultuda riskli grubun tespiti için biyofiziksel ve biyokimyasal parametrelerden yararlanılmaktadır. 2.5.1. Preterm Doğum Öngörüsünde Kullanılan Biyokimyasal Parametreler 2.5.1.1. Fibronektin En güçlü biyokimyasal bel...
Preterm doğumun öngörülmesinde servikovajinal VEGF düzeylerinin servikal uzunluk ile korelasyonu - Sayfa 38
- IL-6 Düzeyleri: Preterm eylem saptanan hastaların amnion mayilerinde IL-6 düzeyleri yüksek bulunmuştur (163-166). Subklinik intraamniyotik enfeksiyonlar erken doğumu başlatabilir. Enfeksiyonlar sitokin üretimini, prostoglandin sentez ve salınımını tetikler, servikal olgunlaşmayı sağlar ve uterin kontraksiyonları başlatır ( Şekil-8 ve Şekil-9). - Amniotik Sıvıda Glikoz Düzeyi: İntraamniotik enf...
Preterm eylem tedavisinde kullanılan tokolitik ilaçların fetal ve maternal kan akımlarına etkileri - Sayfa 18
gestasyonel yaş arttıkça artar. Braxton Hicks kontraksiyonlarının özelliği düzensiz, ağrısız olması ve güçlerinin 10-15 mmHg arasında değişmesidir. Preterm doğuma yol açmazlar. Tokodinamometri: Hastalar tokodinamometri ile gösterilebilen kontraksiyonların %15’ini ayırt edebilir. Hastanın artan uterus aktivitesini anlaması preterm doğumun önceden tahmin edilmesi yeterli görünmemesinden dolayı pret...

23. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

preterm
vajinal
hafta
sekresyonlarda
servikovajinal
gebelik


23. SAYFA ICERIGI

2.5. Preterm Eylemin Biyokimyasal Belirteçleri
Fetal fibronektin preterm eylemin öngörüsünde en güçlü biyokimyasal belirteçtir(54). Klinik çalışmalar fetal fibronektinin erken doğum eyleminin öngörüsünde duyarlı bir test olduğunu ortaya çıkarmıştır (55). Fetal fibronektin ektrasellüler matriksde bulunur; vajen ve serviksde tespit edilmesi durumunda koriodesidual ayrılmanın bir bulgusudur (56). Yirminci gebelik haftasından terme kadar servikovajinal sekresyonlarda fetal fibronektin bulunmaz. Ancak prenatal takiplerde servikvajinal sekresyonlarda fetal fibronektinin tespit edilmesi preterm eylem riskinin yüksek olduğunu göstermektedir. (57).
Yirmiyedi çalışmadan oluşan bir metaanalizde 34. gebelik haftasından önceki doğumlar incelenmiş; fetal fibronektin taramasının preterm doğumları öngörmedeki sensitivitesi %61 spesifite, %83 olarak saptanmıştır (58).
Doğum mekanizması ile ilgili çalışmalar, çeşitli hayvan türlerinde steroid hormonların doğumda önemli bir rol oynadığını göstermiştir. Normal bir gebelikte progesteron düzeylerinin gebelik ilerledikçe arttığı bilinmektedir. Yapılan hayvan deneylerinde eyleme yaklaştıkça serum progesteron düzeylerinde düşme olduğu saptanmıştır. (59).
Jay D. Iams Md ve ark yaptıkları çalışmada 24-34 hafta arası gebelikleri olan servikal dilatasyonları 3 cm.altında olan kadınlar ele alınmış, fetal fibronektin düzeyinin; servikal değişikliklere ve uterus kontraksiyonlarına göre, 7 gün içinde doğum tayinininde daha etkili olduğu izlenmiştir (60).
2.6.Tanı
Geleneksel olarak preterm eylemin tanısı persiste uterus kontraksiyonlarıyla birlikte vajinal tuşede serviksin dilatasyonu ve silinmedeki değişiklikler ile konur (61). Preterm doğumun önlenmesine yönelik geçmişteki ve şimdiki çalışmalar preterm eylemin erken teşhisine yönelik klinik belirteçlere dayanmaktadır. Bunlar; ultrasonografi veya elle muayenede servikal değişikliğin saptanması, gittikçe artan uterus kontraksiyon sıklığı, vajinal kanama, önceden varolan ve gelişmekte olan risk
12

İlgili Kaynaklarsingle.php