eylem olgularının %30-70’inde tokolize engel olan maternal veya fetal bir kontrendikasyon vardır.
Tokolize Başlama Kriterleri:
Gebelik 20-37 haftalar arasında olmalıdır Serviks açıklığı en fazla 4 cm olmalıdır Servikal silinme en fazla %80 olmalıdır Amniotik membranlar intakt olmalıdır Fetus sağlıklı olmalı, herhangi bir doğumsal anomalisi olmamalıdır.
Zarların sağlam olmadığı bazı durumlarda fetal akciğer maturasyonunu sağlamak için zaman kazanmak amacıyla tokoliz verilebilir (83).
Tokoliz Kontrendikasyonları:
Gebeliğe bağlı ağır hipertansiyon Dekolman plasenta Nedeni bilinmeyen ciddi kanama Koryoamniyonit Ölü fetus Fetal anomali Ağır fetal gelişme geriliği
Dikkate alınması gereken bir diğer konu da, yenidoğan doğum ağırlığıdır. Kritik doğum ağırlığı, perinatal mortalite yönünden 1600 g, perinatal morbidite yönünden 1900 g’dır. Erken membran rüptüründe tokolitik tedavi tartışmalıdır, korioamnionit riskini arttırır ve tokolitik ajanlar başarılı değildirler. Fakat bir çok çalışmada ne korioamnionitde artma ne de RDS gibi neonatal komplikasyonlarda azalma saptanmamıştır(84). Bununla birlikte bazı durumlarda fetal akciğer maturasyonunu sağlamak için zaman kazanmak amacıyla verilebilir (85).
1728. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Preterm eylemlerde tek doz antenatal betametazon uygulamasının sonuçları ve etki süresi - Sayfa 12
PRETERM EYLEMDE TEDAVİ Preterm eylem tanısı konulduktan sonra, tedaviye hemen başlanmalıdır. Gebe bir takım subjektif yakınmalarla başvurduğu zaman ilk yapılacaklar; yatak istirahatı, sedasyon ve hidrasyondur. Yatak istirahati: Rutin olarak uygulanması halinde kuramsal olarak kontraksiyonları azalttığı söylenmektedir fakat çalışmalarda kanıtlanamamıştır. Sedasyon: Sedatiflerin kullanılması gebe...
Preterm doğumun öngörülmesinde servikovajinal VEGF düzeylerinin servikal uzunluk ile korelasyonu - Sayfa 44
Tablo-13: Preterm doğum eyleminin tanı kriterleri (200). -20. gebelik haftasından sonra, 37 hafta dolmadan başlayan doğum sancıları -Dokumante kontraksiyonlar (4/20 dak. Veya 6/60 dak.) -Muayenede Membran rüptürü veya 2 cm‟den fazla servikal açıklık veya %80‟den fazla servikal efasman veya intakt membranlar ve gözlem sırasında servikal değişiklik 5. Preterm Eylemin Tedavisi 5...
26-35 hafta gebeliği olan preterm eylem olgularında nifedipin veya kontrollü salınımlı nifedipinle tokoliz tedavisinin fetal ve maternal klinik sonuçları Fetal and maternel - Sayfa 30
19 F.3.a. Tokoliz kontrendikasyonları Tablo 7. Tokoliz kontrendikasyonları. Maternal Fetal Gebeliğe bağlı ağır hipertansiyon Fetal distress Nedeni bilinmeyen ciddi kanama Fetal infeksiyon Ağır ablasyo plasenta Ölü fetus Ciddi pulmoner veya kardiyak hastalık Korioamnionit Servikal açıklık 4cm'den ve silinme %80'den fazla Bebeğin tahmini ağırlığı 2500gr'dan faz...

28. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

fetal
tokoliz
doğum
tokolitik
inde
olan


28. SAYFA ICERIGI

eylem olgularının %30-70’inde tokolize engel olan maternal veya fetal bir kontrendikasyon vardır.
Tokolize Başlama Kriterleri:
Gebelik 20-37 haftalar arasında olmalıdır Serviks açıklığı en fazla 4 cm olmalıdır Servikal silinme en fazla %80 olmalıdır Amniotik membranlar intakt olmalıdır Fetus sağlıklı olmalı, herhangi bir doğumsal anomalisi olmamalıdır.
Zarların sağlam olmadığı bazı durumlarda fetal akciğer maturasyonunu sağlamak için zaman kazanmak amacıyla tokoliz verilebilir (83).
Tokoliz Kontrendikasyonları:
Gebeliğe bağlı ağır hipertansiyon Dekolman plasenta Nedeni bilinmeyen ciddi kanama Koryoamniyonit Ölü fetus Fetal anomali Ağır fetal gelişme geriliği
Dikkate alınması gereken bir diğer konu da, yenidoğan doğum ağırlığıdır. Kritik doğum ağırlığı, perinatal mortalite yönünden 1600 g, perinatal morbidite yönünden 1900 g’dır. Erken membran rüptüründe tokolitik tedavi tartışmalıdır, korioamnionit riskini arttırır ve tokolitik ajanlar başarılı değildirler. Fakat bir çok çalışmada ne korioamnionitde artma ne de RDS gibi neonatal komplikasyonlarda azalma saptanmamıştır(84). Bununla birlikte bazı durumlarda fetal akciğer maturasyonunu sağlamak için zaman kazanmak amacıyla verilebilir (85).
17

İlgili Kaynaklarsingle.php