Tablo 4: Tokolitik tedavi alan olgulara ait uterin arter doppler bulguları

Tokoliz öncesi (Ort.SS)

Sağ Uterin Arter A/B

2,130,63

Tokoliz 24. saat (Ort.SS)
1,960,45

Tokoliz 48. saat (Ort.SS)
2,100,53

Tokoliz 1. hafta (Ort.SS)
2,100,58

p 0.377

Sağ Uterin Aarter RI

0,50,13

0,480,11

0,490,11

0,530,22

0.369

Sağ uterin Arter PI
Sol Uterin Arter A/B

0,91,0,45 2,00,0,47

0,830,45 1,930,42

0,920,51 2,020,64

0,900,36 1,970,51

0.083 0.715

Sol Uterin Arter RI
Sol Uterin Arter PI

0,48,0,11 0,850,46

0,470,16 0,890,58

0,480,16 0,810,44

0,470,11 0,850,38

0.641 0.723

PI: Pulsatilite indeksi, RI: Rezistivite indeksi, S/D: Sistolik/diyastolik hız oranı

Çalışmaya dahil edilen ve tokoliz ile 14 gün ve 4 günden fazla süre sonunda doğum yapan hastaların gebelik haftalarına göre dağılımı Tablo 5de verilmiştir. Tokoliz sonrası 14 günde doğum yapan hastaların ortalama doğum anındaki gebelik haftası 32.831.94 iken, 4 günden daha uzun sürede doğum yapan hastaların doğum anındaki ortalama gebelik haftası 36.192.53 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulduk (p =0,002).
Preterm eylem nedeniyle tokoliz uyguladığımız 65 olgunun 6 sı (%9,2 si) tokolitik tedaviye cevap vermedi. Bu hastaların 4ünde tokolitik tedavinin 48.saatinde, 1inde tokolitik tedavinin 24. saatinde, 1 olguda 12 saat içinde doğum gerçekleşti. Kırksekiz saat içinde doğum yapan 3 hastanın umblikal arter A/B oranı yüksekti, 3,20 nin üzerindeydi. Yine 48 saat içinde doğum yapan 1 hastanın uterin arter A/B oranı 3,50 iken 12 saat içinde doğum yapan 1 hastanın uterin arter A/B si 4,29 du. Erken doğum yapan bu olgularda doppler indekslerinde ilerleyen zaman içinde belirgin düşüş olmadı ve yükseklik devam etti.

3344. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

hafta
uterin
arter
tokoliz
saat
umblikal


44. SAYFA ICERIGI

Tablo 4: Tokolitik tedavi alan olgulara ait uterin arter doppler bulguları

Tokoliz öncesi (Ort.SS)

Sağ Uterin Arter A/B

2,130,63

Tokoliz 24. saat (Ort.SS)
1,960,45

Tokoliz 48. saat (Ort.SS)
2,100,53

Tokoliz 1. hafta (Ort.SS)
2,100,58

p 0.377

Sağ Uterin Aarter RI

0,50,13

0,480,11

0,490,11

0,530,22

0.369

Sağ uterin Arter PI
Sol Uterin Arter A/B

0,91,0,45 2,00,0,47

0,830,45 1,930,42

0,920,51 2,020,64

0,900,36 1,970,51

0.083 0.715

Sol Uterin Arter RI
Sol Uterin Arter PI

0,48,0,11 0,850,46

0,470,16 0,890,58

0,480,16 0,810,44

0,470,11 0,850,38

0.641 0.723

PI: Pulsatilite indeksi, RI: Rezistivite indeksi, S/D: Sistolik/diyastolik hız oranı

Çalışmaya dahil edilen ve tokoliz ile 14 gün ve 4 günden fazla süre sonunda doğum yapan hastaların gebelik haftalarına göre dağılımı Tablo 5de verilmiştir. Tokoliz sonrası 14 günde doğum yapan hastaların ortalama doğum anındaki gebelik haftası 32.831.94 iken, 4 günden daha uzun sürede doğum yapan hastaların doğum anındaki ortalama gebelik haftası 36.192.53 idi. Aradaki fark istatistiksel olarak anlamlı bulduk (p =0,002).
Preterm eylem nedeniyle tokoliz uyguladığımız 65 olgunun 6 sı (%9,2 si) tokolitik tedaviye cevap vermedi. Bu hastaların 4ünde tokolitik tedavinin 48.saatinde, 1inde tokolitik tedavinin 24. saatinde, 1 olguda 12 saat içinde doğum gerçekleşti. Kırksekiz saat içinde doğum yapan 3 hastanın umblikal arter A/B oranı yüksekti, 3,20 nin üzerindeydi. Yine 48 saat içinde doğum yapan 1 hastanın uterin arter A/B oranı 3,50 iken 12 saat içinde doğum yapan 1 hastanın uterin arter A/B si 4,29 du. Erken doğum yapan bu olgularda doppler indekslerinde ilerleyen zaman içinde belirgin düşüş olmadı ve yükseklik devam etti.

33

İlgili Kaynaklarsingle.php