Gönüllünün, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:
Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:

Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:

* Bu örnek form araştırıcılara fikir vermek için formda bulunması gereken asgari bilgiler verilerek hazırlanmıştır,
gerektiğinde eklemeler yapılmalıdır. İstendiğinde Etik Kurul sekreterliğinden ya da Tıp Fakültesi web sayfasından temin edilerek ve üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle kullanılabilir (metindeki noktalı kısımlar ve parantezler çıkarılmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir. Gönüllünün beyan ve imzası, bilgilendirme metninin devamı şeklinde olmalıdır; kesinlikle ayrı sayfalarda olmamalıdır. Konuyla ilgili olarak ZKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul yönergesi okunmalıdır.

5667. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Akut inferiyor miyokard infarktüsü ile ilişkili klinik sağ ventrikül disfonksiyonu tanısında Brain natriüretik peptidin değeri - Sayfa 64
Gönüllünün, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin/görüşme tanığının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve ...
Dalgıçlarda apneye bağlı vazomotor reaksiyonun transkranyal Doppler ile değerlendirilmesi - Sayfa 49
Gönüllünün, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Olur alma işlemine başından sonuna kadar tanıklık eden kuruluş görevlisinin/görüşme tanığının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve ...
Akciğer kanserli olgularda tromboz ve profilaktik varfarin tedavisinin etkinliği - Sayfa 91
Bu formun imzalı bir kopyası bana verilecektir. Gönüllünün, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Velayet veya vesayet altında bulunanlar için veli veya vasinin, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza: * Bu örnek form araştırıcılara fikir vermek için formda bulunması gereken asgari bilgiler ver...

67. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

adresi
tarih
imza
form
görevi
gönüllünün


67. SAYFA ICERIGI

Gönüllünün, Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:
Adı-Soyadı: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:

Açıklamaları yapan araştırmacının, Adı-Soyadı: Görevi: Adresi: Tel.-Faks: Tarih ve İmza:

* Bu örnek form araştırıcılara fikir vermek için formda bulunması gereken asgari bilgiler verilerek hazırlanmıştır,
gerektiğinde eklemeler yapılmalıdır. İstendiğinde Etik Kurul sekreterliğinden ya da Tıp Fakültesi web sayfasından temin edilerek ve üzerinde gerekli düzenlemeler yapılmak suretiyle kullanılabilir (metindeki noktalı kısımlar ve parantezler çıkarılmalı ve uygun şekilde düzenlenmelidir. Gönüllünün beyan ve imzası, bilgilendirme metninin devamı şeklinde olmalıdır; kesinlikle ayrı sayfalarda olmamalıdır. Konuyla ilgili olarak ZKÜ Eğitim ve Araştırma Hastanesi Etik Kurul yönergesi okunmalıdır.

56

İlgili Kaynaklarsingle.php