Toplam kalite yönetiminin emniyet örgütlerinde uygulanabilirliği ve işlevselliği: Bursa örneğinde bir alan araştırması

T. C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN
EMNİYET ÖRGÜTLERİNDE
UYGULANABİLİRLİGİ ve İŞLEVSELLİGİ: BURSA ÖRNEGİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Doç.Dr. Bekir PARLAK
Ersin TAZE
BURSA20041. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

T. C. ULUDAG ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİNİN
EMNİYET ÖRGÜTLERİNDE
UYGULANABİLİRLİGİ ve İŞLEVSELLİGİ: BURSA ÖRNEGİNDE BİR ALAN ARAŞTIRMASI
(YÜKSEK LİSANS TEZİ)
Danışman
Doç.Dr. Bekir PARLAK
Ersin TAZE
BURSA2004

İlgili Kaynaklarsingle.php