Toplu taşımacılık sistemlerinin sera gazı emisyonlarına etkisi
Sera gazlarının iklim değişikliklerindeki etki oranlarını belirlemek için küresel ısınma potansiyeli GWP olarak adlandırılan göreceli bir ölçek kullanılır. Karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli 1dir. Diğer gazlar için de GWP değerleri ise belirli bir zaman içinde atmosferde yaptıkları ısınma etkisinin CO2te kıyasla ne kadar olacağı oranlarıdır (Tablo 2.2). [8]

Tablo 2.2: İklim değişikliğinde etkili olan sera gazları ve özellikleri[8]

Sera Gazı
CO2 CH4 N2O Troposferik NOx Troposferik Ozon CO Stratosferik H2O SF6 CFC
HFC HCFC

Atmosferdeki Ömrü (Yıl)

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
(100 Yıllık)

Atmosferdeki Konsantrasyonu

Artış Eğilimi 1990’lı yıllar

5-200 12 120

1

350 ppm

1,5 ppm/yıl

23

1745 ppb

7,0 ppb/yıl

296

314 ppb

0,8 ppb/yıl

<0,01-0,03 Dolaylı - - 0,01-0,05 0,08-0,25 16 3200 45-1700 1,4-260 9,3-19 Dolaylı Dolaylı Dolaylı 22200 4600-14000 120-12000 700-2400 34 ppt - 3-5 ppm 4,2 ppt - - 6 ppt/yıl - 0,24 ppt/yıl 0-4,4 ppt/yıl 0,1-2,0 ppt/yıl 1-5 ppt/yıl 2.5.1 H2O (Su Buharı) Emisyonları Atmosferde en baskın ve en çok bulunan sera gazı su buharıdır. Su buharının atmosferdeki ömrü kısa olmakla birlikte, atmosferdeki konsantrasyonu da konumuna göre değişiklik göstermekte ve ortalama 0 2 % arasında bulunmaktadır. Ayrıca atmosferik su havada katı, sıvı ve gaz olmak üzere her halde mevcut olabilmektedir. İnsan aktivitelerinin atmosferdeki su buharı konsantrasyonuna direk etkisinin olmadığı düşünülmektedir ancak bu aktiviteler sonucu salınan diğer sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının artışının yeryüzü su çevrimine etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı tutma kapasitesine sahiptir. Bu da dünya ve güneş kaynaklı ışınımların absorbe edilmesi veya yansıtılmasına ekili olan bulut oluşumunu etkilemektedir. [12] 1327. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Otobüs iç ortamının soğutulmasını sağlayan mobil iklimlendirme sisteminde soğutucu akışkan olarak yapay soğutkan R-134a yerine doğal soğutkan karbondioksit kullanımı - Sayfa 32
16 Çizelge 2.1 İklim değişikliğinde etkili olan sera gazları ve özellikleri (Zeydan ve Yıldırım, 2007) Sera Gazı Atmosferdeki Ömrü (yıl) GWP (100 yıl) Atmosferdeki Konsantrasyon u Artış Miktarı (1990’lı yıllar) CO2 5-200 1 350 ppm 1,5 ppm/yıl (milyondaki partikül sayısı) CH4 12 23 1745 ppb 7 ppb/yıl (milyardaki partikül sayısı) N2O 120 Tro...
Zonguldak bölgesi sera gazı emisyon miktarlarının belirlenmesi - Sayfa 38
kapasitesi değerleri (albedo) Şekil 2.5’te gösterilmiştir. Pozitif radyasyon akısı ısınma etkisini, negatif radyasyon akısı ise soğuma etkisini göstermektedir (IPCC 2007). Çizelge 2.3 Küresel ısınmada etkili olan sera gazları ve özellikleri (IPCC 2007’den). Sera gazı CO2 CH4 N2O SF6 CFCs HFCs HCFCs PFCs Atmosferdeki ömrü (yıl) 50–200 12 114 3200 45–1700 1.4–270 1.3–17.9 2600–50000 Kür...
Küresel ısınma sorununun uluslararası çevre politikası içerisinde irdelenmesi ve Türkiye'nin yeri - Sayfa 26
1. GİRİŞ Çizelge 1.1. Doğrudan Etki Gösteren Sera Gazlarının Kaynakları, Sanayi Devrimi Öncesi Konsantrasyonları, Değişim Oranları, Atmosferdeki Ömürleri ve Küresel Isınma Potansiyelleri (IPCC, 2001b) ppm = hacim olarak milyonda kısım, ppb = hacim olarak milyarda kısım, ppt = hacim olarak trilyonda kısım a 1990–1999 yılları arasındaki dönemde oran CO2 için 0.9 ppm/yıl-2.8 ppm/yıl arasında, CH...

27. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sera
atmosfer
etki
gazı
gazları
gazlar


27. SAYFA ICERIGI

Sera gazlarının iklim değişikliklerindeki etki oranlarını belirlemek için küresel ısınma potansiyeli GWP olarak adlandırılan göreceli bir ölçek kullanılır. Karbondioksitin küresel ısınma potansiyeli 1dir. Diğer gazlar için de GWP değerleri ise belirli bir zaman içinde atmosferde yaptıkları ısınma etkisinin CO2te kıyasla ne kadar olacağı oranlarıdır (Tablo 2.2). [8]

Tablo 2.2: İklim değişikliğinde etkili olan sera gazları ve özellikleri[8]

Sera Gazı
CO2 CH4 N2O Troposferik NOx Troposferik Ozon CO Stratosferik H2O SF6 CFC
HFC HCFC

Atmosferdeki Ömrü (Yıl)

Küresel Isınma Potansiyeli (GWP)
(100 Yıllık)

Atmosferdeki Konsantrasyonu

Artış Eğilimi 1990’lı yıllar

5-200 12 120

1

350 ppm

1,5 ppm/yıl

23

1745 ppb

7,0 ppb/yıl

296

314 ppb

0,8 ppb/yıl

<0,01-0,03 Dolaylı - - 0,01-0,05 0,08-0,25 16 3200 45-1700 1,4-260 9,3-19 Dolaylı Dolaylı Dolaylı 22200 4600-14000 120-12000 700-2400 34 ppt - 3-5 ppm 4,2 ppt - - 6 ppt/yıl - 0,24 ppt/yıl 0-4,4 ppt/yıl 0,1-2,0 ppt/yıl 1-5 ppt/yıl 2.5.1 H2O (Su Buharı) Emisyonları Atmosferde en baskın ve en çok bulunan sera gazı su buharıdır. Su buharının atmosferdeki ömrü kısa olmakla birlikte, atmosferdeki konsantrasyonu da konumuna göre değişiklik göstermekte ve ortalama 0 2 % arasında bulunmaktadır. Ayrıca atmosferik su havada katı, sıvı ve gaz olmak üzere her halde mevcut olabilmektedir. İnsan aktivitelerinin atmosferdeki su buharı konsantrasyonuna direk etkisinin olmadığı düşünülmektedir ancak bu aktiviteler sonucu salınan diğer sera gazlarının atmosferdeki konsantrasyonlarının artışının yeryüzü su çevrimine etkisinin olabileceği düşünülmektedir. Daha sıcak atmosfer daha fazla su buharı tutma kapasitesine sahiptir. Bu da dünya ve güneş kaynaklı ışınımların absorbe edilmesi veya yansıtılmasına ekili olan bulut oluşumunu etkilemektedir. [12] 13

İlgili Kaynaklarsingle.php