Topraktan izole edilen farklı bacillus sp. suşlarının antifungal etkinkliklerinin saptanmasıÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fatma AZGIN

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN FARKLI Bacillus sp. SUŞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİKLERİNİN SAPTANMASI

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


1. SAYFA ICERIGI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Fatma AZGIN

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TOPRAKTAN İZOLE EDİLEN FARKLI Bacillus sp. SUŞLARININ ANTİFUNGAL ETKİNLİKLERİNİN SAPTANMASI

BİYOLOJİ ANABİLİM DALI ADANA, 2013

İlgili Kaynaklarsingle.php