EK III.
TOTAL PARENTERAL BESLENME KONUSUNDA HAZIRLANAN ~N-TEST VE SON-TEST SORULARI
1-) Total parenteral beslenme nedir? Kisaca anlatiniz.
Z~) Hangi durumda total parenteral beslenme uygulanmasi gereklidir? a- Dehidratasyonlu ve asidozlu olgularda b- Karaciger bozukluklarinda c- Gastrointestinal yolla beslemenin milmklin oldugu olgularda d- Agir malnlitrisyonlu olgularda
3-) Total parenteral beslenmenin uygulanamadigi durum
aagidakilerden hangisidir? a- Karaciger bozukluklari b- Krenik, tedaviye inatgi ishaller c- Dliiik dogum kilolu bebekler d- Organik ve fonksiyonel barsak obstri.iksiyonlari
4-) Total parenteral beslenmede aminoasit verilmesinin
asil nedeni aagidakilerden hangisidir? a- Enerji saglamak b- Protein sentezi igin aminoasit nitrojeni saglamak 5-) Total parenteral beslenme soltisyonlarinda balica enerji kaynagi olarak aagidakilerden hangisi kullanilir? a- Glikoz b- Vitaminler c- Elektrolitler82. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

parenteral
beslenme
total
igin
beslenmenin
beslenmede


82. SAYFA ICERIGI

EK III.
TOTAL PARENTERAL BESLENME KONUSUNDA HAZIRLANAN ~N-TEST VE SON-TEST SORULARI
1-) Total parenteral beslenme nedir? Kisaca anlatiniz.
Z~) Hangi durumda total parenteral beslenme uygulanmasi gereklidir? a- Dehidratasyonlu ve asidozlu olgularda b- Karaciger bozukluklarinda c- Gastrointestinal yolla beslemenin milmklin oldugu olgularda d- Agir malnlitrisyonlu olgularda
3-) Total parenteral beslenmenin uygulanamadigi durum
aagidakilerden hangisidir? a- Karaciger bozukluklari b- Krenik, tedaviye inatgi ishaller c- Dliiik dogum kilolu bebekler d- Organik ve fonksiyonel barsak obstri.iksiyonlari
4-) Total parenteral beslenmede aminoasit verilmesinin
asil nedeni aagidakilerden hangisidir? a- Enerji saglamak b- Protein sentezi igin aminoasit nitrojeni saglamak 5-) Total parenteral beslenme soltisyonlarinda balica enerji kaynagi olarak aagidakilerden hangisi kullanilir? a- Glikoz b- Vitaminler c- Elektrolitlersingle.php