TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TOTAL TİROİDEKTOMİ VE TOTAL TİROİDEKTOMİ ESNASINDA HİPOPARATİROİDİ GELİŞMİŞ OLAN HASTALARDA ADENOZİN DEAMİNAZ, KARBONİK ANHİDRAZ, KATALAZ, MALON DİALDEHİT VE NİTRİK OKSİT
DÜZEYLERİ İLE OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI
Dr Murat KAÇMAZ UZMANLIK TEZİ
VAN 20131. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Tiroid ve paratiroid reoperasyonlarında intraoperatif lokalizasyon yöntemlerinin etkin rezeksiyon üzerine etkisi - Sayfa 45
33 Tablo 1: ROLL grubundaki hastalarda önceki girişimler ve reoperasyon endikasyonları Hasta Önceki girişimler 1 1. Paratiroidektomi 2 1. Total tiroidektomi 2. Unilateral santral+lateral LD† 3 1. Total tiroidektomi + Unilateral santral+lateral LD 4 1. Total tiroidektomi 5 1. Total tiroidektomi + Sol hemiparatiroidektomi 6 1. Total tiroidektomi + Unilateral santral+lateral LD 7 1. Total tiro...
Multinodüler guatrlarda total ve subtotal tiroidektominin erken dönem komplikasyonlarının karşılaştırılması - Sayfa 49
ÖZET Çalışmamızda ocak 2005-aralık 2009 tarihleri arasında Dicle üniversitesi tıp fakültesi genel cerrahi kliniğinde multinodüler guatr nedeniyle tiroidektomi uygulanan 419 hastanın bulguları retrospektif olarak değerlendirildi. Hastaların demografik özellikleri, ameliyat endikasyonları, preoperatif antitiroid ilaç kullanımı, yapılan ameliyat çeşidi, erken dönem morbidite (geçici ve kalıcı rekürr...
Tiiab sonucu; foliküler neoplazm, hüerthle hücreli neoplazm ve onkositik değişiklik olarak yorumlanan olguların tiroidektomi sonrası histopatolojik inceleme sonuçlarının değerlendirilmesi - Sayfa 56
Tablo 17. Tüm olgularda tercih edilen operasyon şekilleri Total tiroidektomi Operasyon şekli Subtotal tiroidektomi Tek taraflı tiroidektomi Totale yakın tiroidektomi Total Malign-Benign Malign Benign 19 70 10 1 10 02 21 82 Total 89 1 11 2 103 Tablo 18. TİİAB sitoloji sonuçları ve yapılan operasyon şekilleri Operasyon şekli Total tiroidektomi Subtotal tiro...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

total
tiroidektomi
hastalarda
olan
tezi
üniversitesi


1. SAYFA ICERIGI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ
TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
TOTAL TİROİDEKTOMİ VE TOTAL TİROİDEKTOMİ ESNASINDA HİPOPARATİROİDİ GELİŞMİŞ OLAN HASTALARDA ADENOZİN DEAMİNAZ, KARBONİK ANHİDRAZ, KATALAZ, MALON DİALDEHİT VE NİTRİK OKSİT
DÜZEYLERİ İLE OKSİDATİF STRESİN ARAŞTIRILMASI
Dr Murat KAÇMAZ UZMANLIK TEZİ
VAN 2013single.php