Trafik güvenliği bağlamında ulaşım planlamasında coğrafi bilgi teknolojileri

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TRAFİK GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA ULAŞIM PLANLAMASINDA COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Burhan GÜVENAL Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. ALPER ÇABUK
2006, 224 sayfa
CBS yardımıyla planlamada, sorunu hızlı bir şekilde tanımlayıp hızlı ve etkin çözüm üretilebilmek mümkün olabilmektedir. Uzaktan algılama ve CBSnin ulaşım planlamasında kullanımı, verilerin elde edilmesinde, güncellenmesinde, toplanan istatistiksel verilerin bilgi sistemleri yardımı ile incelenmesinde ve lokasyona bağlı çözümlerin kısa zamanda ve doğru şekilde üretilebilmesinde son derece önemlidir. Bu araştırmada, Eskişehir kent merkezindeki ulaşım sorunsalına bağlı olarak, trafik kazaları verileri, CBS ve Uzaktan Algılama yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda belirlenmiş olan trafik kazalarının yoğun olduğu kritik noktalara göre, Eskişehir ulaşım planı kararlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için önemli olan bilgiler oluşturulmuştur. Çalışmada Eskişehir Kenti örnek olarak kullanılarak ulaşım planlamasında CBS ve Uzaktan Algılama tekniklerinin önemi ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eskişehir, CBS, Ulaşım Planlaması, Uzaktan Algılama, Trafik Kazaları
i1. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Coğrafi bilgi sistemi ile gerçek zamanlı üst yapı yönetim sistemi yazılımı geliştirilmesi - Sayfa 18
yapılmış görüntü verisi, MapInfo 7.0 Professional yazılımı kullanılarak CBS ortamında değerlendirilmiştir. Değerlendirme sonucunda kullanılan nesne tabanlı otomatik detay çıkarma tekniğinin, yol bilgisi çıkarmadaki başarısı ve eksiklikleri ortaya konulmuştur. Güvenal (2006), araştırmasında, Eskişehir kent merkezindeki ulaşım sorunsalına bağlı olarak, trafik kazaları verileri, CBS ve Uzaktan Algıla...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

sistemleri
coğrafi
verileri
analiz
olan
çalışmalar


1. SAYFA ICERIGI

ÖZET Yüksek Lisans Tezi TRAFİK GÜVENLİĞİ BAĞLAMINDA ULAŞIM PLANLAMASINDA COĞRAFİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ
Burhan GÜVENAL Anadolu Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Uzaktan Algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Anabilim Dalı Danışman: Doç. Dr. ALPER ÇABUK
2006, 224 sayfa
CBS yardımıyla planlamada, sorunu hızlı bir şekilde tanımlayıp hızlı ve etkin çözüm üretilebilmek mümkün olabilmektedir. Uzaktan algılama ve CBSnin ulaşım planlamasında kullanımı, verilerin elde edilmesinde, güncellenmesinde, toplanan istatistiksel verilerin bilgi sistemleri yardımı ile incelenmesinde ve lokasyona bağlı çözümlerin kısa zamanda ve doğru şekilde üretilebilmesinde son derece önemlidir. Bu araştırmada, Eskişehir kent merkezindeki ulaşım sorunsalına bağlı olarak, trafik kazaları verileri, CBS ve Uzaktan Algılama yardımıyla analiz edilmiştir. Bu kapsamda belirlenmiş olan trafik kazalarının yoğun olduğu kritik noktalara göre, Eskişehir ulaşım planı kararlarının yeniden gözden geçirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar için önemli olan bilgiler oluşturulmuştur. Çalışmada Eskişehir Kenti örnek olarak kullanılarak ulaşım planlamasında CBS ve Uzaktan Algılama tekniklerinin önemi ortaya konmuştur.
Anahtar Kelimeler: Eskişehir, CBS, Ulaşım Planlaması, Uzaktan Algılama, Trafik Kazaları
i

İlgili Kaynaklarsingle.php