ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tunay BIÇAKCI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
HARİTALARI VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 20111. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

Türkiye'deki bazı fasulye genotipleri arasındaki genetik çeşitliliğin ve antraknoz hastalığına (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and Magn.) Lambs. Scrib.) dayanıklılığın fenotipik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi - Sayfa 44
26 Çizelge 3.1. Çalışmada kullanılan fasulye genotiplerine ait bilgiler (devam) Genotip No G43 G44*** G45 G46 G47 G48 G49 G50 G51 G52 G53 G54* G55 G56 G57 G58 G59 G60 G61 G62 G63 G64 G65 G66 G67 G69 G70 G71 G72 G73 G74 G75 G76 G77 G78 G79 G80 G81 G82 G83 G84 G85 G88 G89 G90 G91 G92 G93 Genotip Adı Yer Ayşesi 4000 (Sırık) Özayşe-16 (Sırık) Tufanbeyli (Sırık) Sırık Ayşe Kulcalı ...
Türkiye'deki bazı fasulye genotipleri arasındaki genetik çeşitliliğin ve antraknoz hastalığına (Colletotrichum lindemuthianum (Sacc. and Magn.) Lambs. Scrib.) dayanıklılığın fenotipik ve moleküler yöntemlerle belirlenmesi - Sayfa 43
25 Çalışmanın birinci aşamasında, 125 genotip fenotipik karakterizasyon ve yapay inokulasyon ile antraknoz hastalığına dayanıklılığın saptanmasında; 96 genotip ise çalışmanın ikinci aşaması olan moleküler karakterizasyon ve antraknoz hastalığına dayanıklılığın moleküler yöntemlerle belirlenmesinde bitkisel materyali oluşturmuştur. Çizelge 3.1. Çalışmada kullanılan fasulye genotiplerine ait b...
- Sayfa 106
Yüksek Lisans Tezleri ve Doktora LISTESI. TEZLER (Devami) 37 Cemalettin Maden 38 AySe Hasimogullari 39 Hüseyin Katirci 40 Özcan Erkan Akgün 41 Mehmet Ali Tüy 42 Gülgin Bangir Alpan 43 Abidin Yüzgeç 44 Alaattin Parlakkiliç 45 Mustafa Semerci 46 Özlem Parlak 50 Özcan Erkan Akgün 51 Levent Çelik 52 Seçil Kaya 53 Çigdem Özgen 54 Gümrah Balli iahin 55 Ömür Uysal Güldüren Can 47 Ebru Kiliç 48 Alaattin ...

1. SAYFADAKI ANAHTAR KELIMELER

çukurova
üniversitesi
enstitüsü
tezi
bilimleri
anabilim


1. SAYFA ICERIGI

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

Tunay BIÇAKCI

YÜKSEK LİSANS TEZİ

TRAFİKTEN KAYNAKLANAN ÇEVRESEL GÜRÜLTÜ
HARİTALARI VE ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KAMPÜSÜ ÖRNEĞİ

ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

ADANA, 2011

İlgili Kaynaklarsingle.php