Travmatik Fasiyal paralizilerde, sinir iyileşmesi üzerine Aminoguanidin, Melatonin ve


1.4 Sinir Rejenerasyonu Sinir rejenerasyonunun daha iyi anlaşılması ve cerrahi tekniklerin gelişmesine rağmen hasarlı nöronda tam bir fonksiyonel düzelme olması çok nadirdir (46). Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 200.000den fazla sinir tamiri girişimi yapılmaktadır (47). Sinir hastalıkları ve yaralanmalarında aksonal büyümeyi yeniden stimule edecek terapötik stratejiler, henüz emekleme çağındadır. Schwan hücreleri, sinir rejenerasyonunda önemli bir yer tutarlar. Hem aksonların hedeflerine ulaşmaları için gereken fiziksel şartları oluştururlar hem de aksonal gelişmeyi destekleyen ekstrasellüler proteinleri sağlarlar. Hasar gören bir sinirde Schwan hücreleri aktive olur, çoğalarak distal segmentte makrofaj aktivitesine yardımcı olurlar. Miyelin fagosite edilse de Schwan hücreleri sağlam kalır. Schwan hücrelerinin oluşturduğu tübüller içine doğru akson rejenerasyonu kompleks bir süreçtir. Rejenere olan bir akson distale doğru birden fazla tomurcuk gönderebilir. Bunu hedef organa olan spesifiteye göre oluşan selektif atrofi izler (48, 49). Kesilen ve rejenere olan proksimal aksonun ucunda oluşan genişlemiş aksonal tomurcuklanmaya büyüme konisi adı verilir. Büyüme konisi, içinde aksonal büyüme ve rejenerasyon için gerekli destek dokulara ulaşacak nöral elemanlardan ve bol miktarda aksonal organel ve mikrofilamalardan oluşur. Optimal olarak büyüme konisi, Schwan hücre tüplerine yönelmektedir. Bu süreç pek çok mekanizma tarafından kontrol edilmektedir ve bazal lamina yapıları ile kontakt yönlendirme, nörotropism-kemotaksis bunlardan bazılarıdır. Akson distal segmente ulaştıktan sonra perifere doğru büyümeye devam eder ve hedef organa varmasından sonra maturasyon safhası başlar. Proksimalden distale doğru akson çapı artar, miyelinizasyon bunu takip eder. Rejenere olmuş bir akson normalden daha küçüktür ve daha ince bir miyelin tabakası vardır (50). Sinir kesisi yada ciddi ezilme yaralanmalarından sonra proksimal ve distal sinir uçlarının primer renastomozu ile hedef iskelet kasının optimal reinnervasyonu sağlanabilir. Eğer sütür hattında gerginliğe yol açmadan primer onarım yapılamıyorsa interpozisyonal sinir greftleri ile onarım en iyi fonksiyonel sonucu verir. İnterpozisyonel sinir greftleri reinnervasyona üç şekilde yardımcı olur. Öncelikle greftte yeralan endonöral tüpler rejenere olan aksonların defekti
2029. SAYFAYA BENZER SAYFALAR

tabs_sener_yagiz_191898 - Sayfa
...


29. SAYFA ICERIGI

1.4 Sinir Rejenerasyonu Sinir rejenerasyonunun daha iyi anlaşılması ve cerrahi tekniklerin gelişmesine rağmen hasarlı nöronda tam bir fonksiyonel düzelme olması çok nadirdir (46). Sadece Amerika Birleşik Devletlerinde yılda yaklaşık 200.000den fazla sinir tamiri girişimi yapılmaktadır (47). Sinir hastalıkları ve yaralanmalarında aksonal büyümeyi yeniden stimule edecek terapötik stratejiler, henüz emekleme çağındadır. Schwan hücreleri, sinir rejenerasyonunda önemli bir yer tutarlar. Hem aksonların hedeflerine ulaşmaları için gereken fiziksel şartları oluştururlar hem de aksonal gelişmeyi destekleyen ekstrasellüler proteinleri sağlarlar. Hasar gören bir sinirde Schwan hücreleri aktive olur, çoğalarak distal segmentte makrofaj aktivitesine yardımcı olurlar. Miyelin fagosite edilse de Schwan hücreleri sağlam kalır. Schwan hücrelerinin oluşturduğu tübüller içine doğru akson rejenerasyonu kompleks bir süreçtir. Rejenere olan bir akson distale doğru birden fazla tomurcuk gönderebilir. Bunu hedef organa olan spesifiteye göre oluşan selektif atrofi izler (48, 49). Kesilen ve rejenere olan proksimal aksonun ucunda oluşan genişlemiş aksonal tomurcuklanmaya büyüme konisi adı verilir. Büyüme konisi, içinde aksonal büyüme ve rejenerasyon için gerekli destek dokulara ulaşacak nöral elemanlardan ve bol miktarda aksonal organel ve mikrofilamalardan oluşur. Optimal olarak büyüme konisi, Schwan hücre tüplerine yönelmektedir. Bu süreç pek çok mekanizma tarafından kontrol edilmektedir ve bazal lamina yapıları ile kontakt yönlendirme, nörotropism-kemotaksis bunlardan bazılarıdır. Akson distal segmente ulaştıktan sonra perifere doğru büyümeye devam eder ve hedef organa varmasından sonra maturasyon safhası başlar. Proksimalden distale doğru akson çapı artar, miyelinizasyon bunu takip eder. Rejenere olmuş bir akson normalden daha küçüktür ve daha ince bir miyelin tabakası vardır (50). Sinir kesisi yada ciddi ezilme yaralanmalarından sonra proksimal ve distal sinir uçlarının primer renastomozu ile hedef iskelet kasının optimal reinnervasyonu sağlanabilir. Eğer sütür hattında gerginliğe yol açmadan primer onarım yapılamıyorsa interpozisyonal sinir greftleri ile onarım en iyi fonksiyonel sonucu verir. İnterpozisyonel sinir greftleri reinnervasyona üç şekilde yardımcı olur. Öncelikle greftte yeralan endonöral tüpler rejenere olan aksonların defekti
20

İlgili Kaynaklarsingle.php